Marcel Danilov - Jednatel společnosti MD - FILTER s.r.o.

"V poslední době se u mne objevují stále častěji zdravotní pohybové problémy, které mne částečně omezují. Absolvoval jsem bezpočet vyšetření, návštěv u lékařů a dalších poradců, avšak prozatím nikdo nedokázal mé problémy uchopit tak, jak by bylo třeba. V červnu tohoto roku jsem však navázal spolupráci s FYZIOklinikou, která poskytuje péči dle očekávání a především s kladným výsledkem…

Co bych mohl především vyzdvihnout je manuální lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž a opravdu rozmanitá nabídka masáží, včetně moderní metody radiální rázové vlny a fokusované rázové vlny. Rázová vlna napomáhá léčit poúrazové stavy. Mě jedno sezení pomohlo při bolestivém pohybu ramene. Tato klinika je vybavena moderními pomůckami a přístroji, čili při svých návštěvách jsem se vždy cítil v dobrých rukách s maximální profesionální péčí…"

Celá recenze: web společnosti MDFILTER

Nabídka léčby