Martin Maxa – zpěvák

„Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za použití fokusované rázové vlny, což je v léčbě pohybového aparátu to nejmodernější, a taky nejkvalitnější, co existuje.“

Martin Maxa

KDO JE MARTIN MAXA A ČEHO DOSÁHL?

Martin Maxa

Martin Maxa, rodným jménem Ivan Varga je známý český zpěvák, kytarista, skladatel a malíř. Navštěvoval gymnázium v Teplicích, poté studoval architekturu a následně vystudoval Fakultu tělovýchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Po dokončení studia nastoupil jako učitel tělocviku. Jeho hlavními koníčky je hudba a malování. Svými obrazy se prosadil dříve než hudbou a to především ve spolkové republice Německo.
Založil kapelu Náhodná sešlost, která jeho zpěv stále doprovází a se kterou vydal již šest alb. Získal ocenění ve Zlatém Slavíkovi v kategorii “Skokan roku” v roce 2000 a v roce 2001 získal třetí místo ve stejné anketě v kategorii “Zpěvák roku”.

V ČEM MARTINOVI MAXOVI POMOHLA FYZIOKLINIKA?

Když Martin navšěvoval FYZIOkliniku poprvé:

Martin si v rámci své profese dlouhodobě přetěžuje svaly horní končetiny a páteř jako celek. Při hře na kytaru přetěžuje krční i hrudní páteř. Jeho bolesti krční a hrudní páteře se přes útlak míšních kořenů přenášely do prstů u ruky, kde se projevily brněním palce.

Martin Maxa k nám začal docházet na terapie koncem roku 2014. Díky fyzioterapii kombinované s rázovou vlnou jsme uvolnili bolest na přechodu krční a hrudní páteře i bolesti ve střední hrudní páteři.
Naše pomoc spočívala v kombinaci Fokusované rázové vlny s Fyzioterapií All Inclusive.
Po návštěvě FYZIOkliniky Martin zkonstatoval: "Jsem strašně zvědavý pacient a vždycky se dopodrobna vyptávám na vše, co se mnou provádějí. Ve FYZIOklinice mne přesvědčili jak teoretickým výkladem, tak výsledky. Těmi hlavně."

Martin MaxaMartin MaxaMartin MaxaMartin Maxa

 

Když Martin navštívil FYZIOkliniku podruhé:

Po tříleté pauze nás Martin opět navštívil, tentokrát s bolestí ramene. Absolvoval u nás 6 terapií ale úlevu od bolesti cítil již po první návštěvě. S každou další návštěvou se bolest v rameni zmírňovala a postupně se mu zvyšovala hybnost ramene. Na každé terapii podstoupil manuální terapii za použití fyzioterapeutických technik a následnou aplikaci radiální rázové vlny, fokusované rázové vlny (nejmodernější technologie dnešní fyzioterapie) a hloubkovou vibrační masáž. Každá terapie byla zakončena aplikací kinesiotapu.

 IMG 6068IMG 6081IMG 6096IMG 6110

 

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí od jednotlivých predispozicí konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. O vhodnosti léčby rázovou vlnou rozhoduje podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami lékař (MUDr.) nebo univerzitně vzdělaný fyzioterapeut (Bc., Mgr.), který před zařazením aplikace rázové vlny do léčebného režimu provedl příslušnou diagnostiku a seznámil klienta s režimovými opatřeními, která je klient povinen dodržovat. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, specifik jeho diagnózy a jeho schopnosti dodržovat stanovená léčebná opatření.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.

Nabídka léčby