Společenská odpovědnost

Vybudovat a úspěšně provozovat firmu není snadné. Za současným úspěchem FYZIOkliniky jsou desetitisíce odpracovaných hodin celého jejího týmu. Navzdory všedním povinnostem věříme, že nestačí jen „brát“ od klientů, ale v rámci svých možností také společnosti „vracet“, a to formou činností, které ji kultivují a utvářejí prostředí, ve kterém rádi žijeme.

Čemu se věnujeme?

  • Publikovali jsme on-line stovky vlastních odborných článků, kterými vzděláváme veřejnost v oblasti diagnostiky, léčby a prevence bolestí pohybového aparátu.
  • Vytvořili jsme a neustále doplňujeme největší českou databázi fyzioterapeutických návodů na cvičení. Posláním tohoto projektu je snaha předat veřejnosti zdarma informace o tom, jak si mohou sami pomoci při bolesti pohybového aparátu. Naše návody v současné době překládáme do angličtiny a šíříme prostřednictvím vlastní mezinárodní domény fyziopedia.org a také youtube. Těší nás, že videa využívají při vzdělávání budoucí fyzioterapeuti i klienti, kteří si shlédnutím osvěží, jak má správně vypadat cvik, který je naučil jejich fyzioterapeut.
  • Věříme v důležitost výchovy rodin k aktivně strávenému volnému času, proto několikrát do roka organizujeme bezplatné lokální sportovně-pohybové soutěže pro rodiče s dětmi, do kterých zahrnujeme další, stejně smýšlející sportovní kluby a firmy.
  • Organizujeme školení pro ostatní fyzioterapeuty, trenéry sportovních klubů nebo přednášky pro veřejnost na nejrůznější aktuální témata.
  • V administrativní činnosti dáváme příležitost uchazečům doporučeným z úřadu práce.
Reference
FYZIOklinika Firma roku