Tisková konference - urychlení hojení ran 7. 6. 2018

07. červen. 2018

Dne 7.6. se ve FYZIOklinice konala tisková konference na téma: urychlení hojení ran.

O čem se na tiskové konferenci mluvilo? 

Dnešní doba nahrává poklidnému životu bez většího rizika zranění při boji nebo lovu. Zatímco v minulosti vznikaly rány při činnostech zajišťujících základní biologické potřeby - získávání potravy, ochrana před predátory nebo újmy v boji, dnes jsme mnohem více ohroženi úrazem při realizaci volnočasových aktivit nebo při péči o rodinu.

Léčba akutních ran

Ze zkušeností víme, že většina drobnějších oděrek a ran se za delší nebo kratší dobu zhojí, tak proč bychom měli chtít tuto dobu zkracovat?

  • Prvním důvodem je komfort. Ihned po aplikaci rázové vlny dochází ke spuštění kaskády procesů, které způsobí významný úbytek bolesti a zrychlí proces obnovy tkáně. Čím dříve klient s úrazem přichází, tím rychlejší je regenerace.
  • Zatímco některé oděrky nepředstavují pro klienty problém, v okamžiku, kdy je rána velmi bolestivá nebo je komplikována zánětem, Planární rázová vlna přináší velmi rychlou úlevu.
  • Jizva, vzniklá při běžném procesu hojení, je tvořená vysokým podílem kolagenních vláken, což způsobuje její vizuální i pohmatovou odlišnost od původní struktury. Aplikace Planární rázové vlny do čerstvé rány způsobí zvýšení podílu elastických vláken, díky čemuž je nově vzniklá tkáň velmi podobná původní, a tím méně je viditelné výsledné zjizvení.

Léčba chronických ran

Jedná se o buďto o rány které díky přítomnosti komplikací přešly do chronicity, nebo častěji o rány, které vznikly jako důsledek jiného onemocnění. Typicky se objevují v nejpokročilejším stádiu onemocnění, která bývají označována jako civilizační: kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus II. typu, obezita a další.

  • V léčbě chronických ran je třeba myslet na skutečnost, že většina lézí není izolovaný problém, ale projev primárního onemocnění. V rámci úspěšné léčby je proto nejen potřeba léčit kožní defekt, ale snažit se optimalizovat veškeré podmínky vedoucí k vyřešení příčiny.
  • V praxi se zpravidla setkáváme s klienty, kteří jsou vyčerpaní dlouhodobým bojem s těmito příznaky a nezřídka jsou ochotni vyzkoušet cokoliv. V lepším případě se měsíce i roky potácejí v kolečku - internista - chirurg - kožní lékař a v horším končí u lidového léčitele.

V rámci úspěšného procesu vyléčení je třeba znát přesnou příčinu vzniku rány, proto není možné vynechat podrobné lékařské vyšetření. Na základě diagnostického nálezu je třeba zahájit léčbu primárního problému, dodržovat léčebná opatření mnohdy změnit životní styl.

Péče o ránu

Samostatnou kapitolu tvoří péče o ránu. V současnosti je dostupná celá řada moderních materiálů, které zajistí zevně přesně takové podmínky, jaké v daném stádiu hojení rána potřebuje. Planární rázová vlna naopak dokáže stimulovat ránu zevnitř. Jedním z nejdůležitějších účinků Planární rázové vlny je stimulace vzniku nových cév. V okamžiku, kdy se v místě hojení zvýší díky přítoku většího množství krve metabolismus, dochází k významnému zásobení živinami a naopak odvodu zplodin. Je aktivován lymfatický systém, který ovlivňuje funkci bílých krvinek a eliminuje otok blokující vstřebávání živin. Aktivováním tkáňových procesů tak dochází k významnému urychlení hojení. Defekty, které se neúspěšně hojily měsíce nebo léta, se mohou zahojit v řádech týdnů.

 Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst na stránce ZDE >>

Fotografie z tiskové konference

Tisková konference  Tisková konference  Tisková konference

 Tisková konference  Tisková konference  Tisková konference

Tisková konference  Tisková konference  Tisková konference 

Reference
FYZIOklinika Firma roku