Nabídka pro sportovce

Fyzioterapeuti z našeho centra FYZIOklinika se o své vědomosti rádi a ochotně podělí i s ostatními. Pomáháme a radíme profesionálním sportovcům i jejich trenérům co dělat proti zdravotním obtížím, bolestem pohybového aparátu všeho druhu, ale ještě raději využívají dostupné prevence, aby k těmto problémům vůbec nemuselo docházet. Přetěžování jednotlivých svalových skupin, které vzniká často v důsledku jednostranně zaměřeného pohybu, může mít za následek řadu sportovních zranění, z tohoto důvodu provádíme kompletní kineziologické rozbory, díky nimž jsou definovány možná rizika vyplývající ze stavu pohybového aparátu, a to s ohledem na vykonávanou pohybovou aktivitu. Na základě výsledků tohoto vyšetření navrhuje fyzioterapeut režimová opatření, která vedou ke snížení rizika sportovního úrazu a zároveň kompenzují již vzniklé potíže.

V rámci vzdělávání pořádáme například školení pro trenéry sportovních klubů, program sestavujeme podle zkušeností s tím, jaké pohybové problémy jsou spojené s danou fyzickou aktivitou a jak jim předcházet. Naši péči vyhledávají přímo také profesionální sportovci. Poskytujeme jim individuální vedení jako prevenci či řešení jejich stávajících zdravotních problémů týkajících se pohybového aparátu. Pro sportovní kluby organizujeme v našem centru edukativní cvičení pro uzavřené skupiny mladších a starších členů, případně starších kategorií.

Všechny tyto akce jsou velmi dobře hodnoceny jak sportovci a trenéry, tak i samotným vedením sportovních klubů.
Tak neváhejte a využijte naší nabídky i Vy.

Bosu   Kurz  Barbora Veselá

 

NABÍZÍME:

Sleva
Nabídka léčby
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Hledáme fyzioterapeuty
Vše o Rázové vlně