Náš tým

Tak tady nás máte, náš tým, se kterým společně pečujeme o Vaši spokojenost.

Věříme, že všechny úspěchy naší společnosti jsou výsledkem společného úsilí každého z nás. Z tohoto důvodu musí splňovat naši terapeuti přísná kritéria. Vyžadujeme především profesní odbornost, chuť se neustále průběžně vzdělávat a příjemné chování a komunikaci vůči klientovi, ale podporujeme i velmi dobré vztahy mezi kolegy. Pozitivní, veselé a velmi přátelské zázemí mezi všemi kolegy se pak odráží v kvalitní péči o každého z Vás. Abychom Vám dokázali rychle a efektivně pomoci od potíží, je velmi důležitý i náš cit pro mechaniku lidského těla a fakt, zdali nás práce baví, či nikoliv. U nás nenajdete žádného pracovníka, který by svoji práci dělal jen z povinnosti. Jsme si jisti, že rozdíl v našem přístupu ihned poznáte. V neposlední řadě si zakládáme na nejmodernějším vybavení našeho pracoviště i neustálém prohlubujícím i rozšiřujícím vzdělávání celého našeho týmu na odborných kurzech, seminářích apod.

Kromě zdravotní péče pro Vás naši fyzioterapeuti píší srozumitelnou formou články nejen z oboru fyzioterapie, ve kterých se můžete například dočíst, jaké jsou možnosti léčby Vašeho problému, co dělat při úrazu a mnoho dalších informací.

Nyní už se s námi pojďte seznámit, máte možnost si z nás vybrat konkrétního specialistu, kterému se svěříte do péče.

Fyzioterapie

Masáže 
Estetika a hojení
Zdravotníci
 Canisterapie

PRAXE STUDENTŮ

Na našem pracovišti probíhají pravidelně praxe studentů oboru fyzioterapie z FTVS, lékařských fakult UK v Praze a FBMI ČVUT v Praze. O přítomnosti studenta budete včas informováni a požádáni o souhlas (či nesouhlas, který bude respektován) s přítomností studenta na Vaší terapii. Kromě studentů fyzioterapie můžete na FYZIOklinice potkat i studenty 3. a 4. ročníku střední zdravotnické školy 5 května, oboru rekondiční masérství, u kterých je možné si objednat masáže za velice příznivé ceny. 

CANISTERAPIE

Součástí našeho týmu je canisterapeutická fenka, která nám v případě Vašeho zájmu pomáhá při terapiích. Terapie se psem může aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.), ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Pro školy a školky organizujeme vzdělávací exkurze na různá témata. Vzdělávání zajišťuje proškolený canisterapeut ve spolupráci s pedagogem. Cílem může být motivace žáků (například u dětí s poruchami chování, vadami řeči, ADHD a u dětí s mentálním, tělesným, nebo kombinovaným postižením) a obohacení klasické denní výuky. Další canisterapeutické služby nabízíme například mateřským školkám, domovům s pečovatelskou službou a domovům důchodců.

Recepce a administrativa

Abychom Vám mohli poskytnout opravdu kvalitní péči se vším všudy, nestačí nám k tomu pouze fyzioterapeutický tým, ale potřebujeme pomoc i z řad administrativních pracovníků. Již na začátku naší komunikace stojí náš rozsáhlý web, který se pro Vás snažíme neustále obohacovat a zdokonalovat a některá z našich příjemných slečen recepčních, která Vám pomůže řešit problém s Vaším pohybovým aparátem při telefonickém i osobním kontaktu. Další s kým komunikujeme jsou Vaše pojišťovny, díky kterým můžete získat slevy na naše služby a různá média, prostřednictvím kterých se snažíme informovat a vzdělávat širokou veřejnost v oblastech zdravotnictví. Další náplní naší práce je organizace sportovních akcí pro rodiny s dětmi a nepřetržitá tvorba nových návodů na cvičení pro vaše domácí využití.  

Chcete se o nás a naší práci dozvědět více? Jsme tu pro Vás!

S námi se můžete setkat na recepci či telefonu:

A my se staráme o vše ostatní:Sleva
Nabídka léčby
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Hledáme fyzioterapeuty
Vše o Rázové vlně