Horní/dolní zkřížený a vrstvový syndrom

Zkřížené syndromy definoval Prof. MUDr. Vladimír Janda. Jedná se o typické svalové dysbalance, při kterých některé svaly mají tendenci ke zkrácení (svaly posturální - jsou hyperaktivní, hypertonické a jejich klidová délka se pak zkracuje) a jiné k oslabení (svaly fázické - jsou vlivem adaptace méně aktivovány).

Horní zkřížený syndrom

Horní zkřížený syndrom

V tomto syndromu dochází ke zkrácení horních vláken trapézového svalu a zdvihače lopatky a k převaze zdvihače hlavy. Jedním z nejčastěji zkrácených svalů je sval prsní. Hluboké flexory hlavy a krku a dolní fixátory lopatek jsou oslabeny. Rovněž i paravertebrální svaly (podél páteře) v hrudních segmentech bývají relativně slabší.

Uvedená svalová dysbalance je provázena výraznou změnou statiky a hybných stereotypů. Dochází k předsunu hlavy s přetížením krční a přechodu krční a hrudní páteře, krční hyperlordóza je podporovaná zkrácením horních vláken. Vznikají tzv. gotická ramena s elevací celého pletence ramenního, kulatá záda a abdukce s rotací lopatky. Změněná poloha lopatky je zvláště významná při diferenciální diagnostice některých bolestivých stavů ramenního kloubu. Abdukce a rotace lopatky vede ke strmějšímu průběhu osy ramenní jamky, což přetěžuje výše uvedené svalstvo a celý ramenní pletenec.

Možnosti nápravy:

1. Úprava pracovního místa dle ergonomických zásad

2. Zařazení vhodných vyrovnávacích cvičení zaměřených především na:

  • Protažení (prsní svalstvo, horní část trapézu, zdvihač lopatky, vzpřimovače krční páteře, zdvihač hlavy)
  • Posílení (hluboké flexory hlavy a krku a dolních fixátorů lopatek)
  • Nácvik správného posturálního stereotypu a hybného stereotypu flexe hlavyDolní zkřížený syndrom

Dolní zkřížený syndrom

V rámci tohoto syndromu jsou zkráceny flexory kyčelního kloubu a vzpřimovače bederní páteře. Dochází k útlumu a oslabení hýžďových svalů. Insuficience hýžďového svalstva je důležitá a má zásadní význam pro držení těla a stabilitu pánve. Oslabeny jsou břišní svaly a tzv. hluboký stabilizační systém. Oslabení břišního svalstva se považuje za jednu z nejčastějších příčin bederní hyperlordózy. Ke vzniku hyperlordózy je však třeba dysbalance celého hlubokého stabilizačního systému (m. transversus abdominis, bránice, svaly pánevního dna a hluboké svaly páteře). Zmíněná dysbalance vede k změně statických a dynamických poměrů. Vznikne anterverze pánve, dochází k flekčnímu postavení v kyčelních kloubech a ke zvýšené lordóze v lumbosakrálním přechodu. To je provázené změnou rozložení tlaků na kyčelní klouby a na lumbosakrální segmenty. Vedle změny těchto statických poměrů jsou důležitější změny dynamické - dochází k chybnému přebudování stereotypu chůze.

Možnosti nápravy

1. Úprava pracovního místa dle ergonomických zásad

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

2. Zařazení vhodných vyrovnávacích cvičení zaměřených především na:

  • Protažení flexorů kyčelního kloubu, vzpřimovačů bederní páteře a čtyřhranného svalu bederního
  • Posílení hlubokého stabilizačního systému, svalů břicha (přímé břišní svaly – dolní část, posilování přímých břišních svalů výdrží), pánevního dna a gluteálních svalů (velký sval hýžďový, střední a malý sval hýžďový)
  • Nácvik správného posturálního stereotypu - podsazování pánve a hybného stereotypu extenze dolní končetiny a kroku

Vrstvový syndrom

U tohoto syndromu se střídají oblasti (vrstvy) zkrácených i oslabených svalů. Při pohledu na lidské tělo z profilu zespodu na zadní části nejdříve pozorujeme zkrácené ohybače kolen, ochablé hýžďové svaly, málo vyvinuté bederní vzpřimovače trupu, přetížené hrudní vzpřimovače, ochablé mezilopatkové svaly a hypertrofické tuhé horní fixátory ramenního pletence. Na přední ploše těla se nejvíce vyklenuje dolní část ochablých přímých břišních svalů. Významnou roli také často hrají dysfunkční chodidla. U zdravého jedince mají být výkyvy rovnováhy zachyceny pomocí prstů - to znamená svalstvem chodidla a bérce. Následkem nevhodného obutí však tyto svaly bývají často utlumeny a jejich úlohu přebírají jiné svaly - svaly stehna, hýždí i trupové svalstvo, které se tak stávají hyperaktivními.

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroje: https://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/ztv/pages/05-oslabeni-pohyb-text.html 
https://theses.cz/id/yg8v2r/BP_-__urdov.pdf

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta.
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Aktivace šikmých břišních svalů v šikmém sedu

Co je cílem cvičení: trénink šikmých břišních svalů, stabilizátorů pánve…

Posilování břicha a bicepsu

Co je cílem techniky: Posílení břišních svalů. Posílení středu těla…

Protažení mezilopatkových svalů v sedě

Cvik zaměřený na protažen mezilopatkových svalů, uvolňující záda po námaze…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Aktivace šikmých břišních svalů v šikmém sedu

Aktivace šikmých břišních svalů v šikmém sedu

youtube Spinální cvičení na uvolnění a protažení hlubokých svalů páteře

Spinální cvičení na uvolnění a protažení hlubokých svalů páteře

youtube Chůze po malíkové straně

Chůze po malíkové straně

Vaše otázky a odpovědi

Ruptura stehenního svalu

Otázka Dobrý den,dne 8.10.2016 při běhu na nerovném terénu jsem si způsobila rupturu zadního stehenního svalu. Nejprve asi 2 dny jsem nepřitáhla lýtko k zadečku, to teď již zcela bez problémů zvládám. Nemohu ale nosit podpadky, chodit rychleji a to…

Cviky na zkrácené svalstvo

Otázka Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem. Mám sedmiletého syna, který chodí prvním rokem do klubové předpřípravky plavání. Trenér nám řekl, že má zkrácené svaly na HK i DK a je nutné s ním cvičit a protahovat je. Nevím…

Natržení dlouhé hlavy bicepsu

Otázka Dobrý den,je mi 21 let a jsem po operaci ramene, jednalo se o artroskopii na základě úrazu. Po operaci jsem přes rok a nyní mne dost bolí rameno (křupání, nepříjemné zvuky, vcelku bolestivé) a biceps. Doktor mi řekl, že…

Mohlo by Vás zajímat

Mikroruptury svalů

Na úvod je důležité připomenout, že svalová poranění si můžete přivodit poměrně snadno a to především v době, kdy si…

Konzervativní léčba úrazu

Jako konzervativní léčbu úrazu označujeme neoperativní léčbu tam, kde je operativní léčba jednou z možností. Volba způsobu ošetření záleží do…

Problematika posilování

Chodíte rádi do posilovny a chcete cvičit zdravě, tak, aby Vás tělo nebolelo? Nebo chcete zajít poprvé a potřebujete poradit…

Řekli o nás

Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec
Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jeho cílem je neustále překonávat své limity a jako běžecký závodník se dostat na významné světové akce. Běh tvoří podstatnou část jeho života a zároveň je i jeho vášní, protože rád překonává hranice svých možností. Je řeč o Jiřím Homoláčovi……
Galen Rupp – běžec
Galen Rupp – běžec Galen Rupp – běžec Americký dálkový běžec, jež závodil na letních olympijských hrách v roce 2008 v Pekingu, 2012 v Londýně a 2016 v Rio de Janeiru. Časté tréningy, závodění a přespolní běhy tvoří podstatnou část jeho života… Kdo je Galen Rupp? Galen se…
Pomáháme profesionálním sportovcům
Pomáháme profesionálním sportovcům Pomáháme profesionálním sportovcům Jako soukromé centrum fyzioterapeutické péče jsme si vědomi toho, že naši klienti od nás očekávají maximální a profesionální péči. A to se snažíme dodržet a nezklamat Vaši důvěru. Naším cílem je Vám okamžitě a efektivně pomoci. A právě kvůli tomuto…
Návody na cvičení
Hledáme fyzioterapeuty