Nabídka léčby

  • Nabízíme Vám komplexní odborné vyšetření pohybového aparátu se stanovením diagnózy a krátkodobého i dlouhodobého plánu léčby.
  • Zabýváme se terapií pro dospělé, děti i kojence.

 

 

Rezervujte si terapii

K návštěvě u nás nepotřebujete doporučení od lékaře. Provádíme vlastní diagnostiku.
Domluvte si pro Vás nejvhodnější čas (telefonicky, nebo online).

Nabízíme krátké objednací doby v čase, který Vám vyhovuje.
Při akutních bolestivých obtížích uděláme vše pro to, abychom Vám našli termín co nejdříve.
Věnujeme se Vám v předem dohodnutý čas (buď nečekáte vůbec, nebo jen krátce).

Chcete změnit termín? Omluvte se prosím alespoň 24 hodin před rezervovaným termínem. Děkujeme!
Neomluvená terapie je započtena jako absolvovaná.

Průběh terapie u fyzioterapeuta

Typicky trvá terapie 60 minut, u dětí pak 30 minut.

Požádáme Vás o vyplnění dotazníku s informacemi o Vašem aktuálním zdraví včetně funkce interních orgánů, abychom pro Vás mohli zvolit nejvhodnější kombinaci terapií. Pokud máte zájem, můžete si dotazník vytisknout doma a přinést ho již vyplněný – vstupní dotazník najdete na stránce s formuláři.

Fyzioterapeut provede komplexní kineziologické vyšetření Vašeho pohybového aparátu, které odhalí příčiny Vašich obtíží, a ihned zahájí terapii. Můžete si vybrat variantu samostatné manuální fyzioterapie s dokoupením podpůrných léčebných metod, nebo se rovnou rozhodnout pro službu All-Inclusive, ve které je zahrnuto použití Radiální rázové vlny i aplikace kinesiotapu.

Následující schůzky probíhají podobně s výjimkou úvodního kineziologického rozboru. Terapeut zkontroluje krátkodobý efekt terapie z předešlé hodiny a celý následují čas věnuje zvolené nejúčinnější terapii. I v tom se lišíme od služby kterou Vám nabídne například chiropraktik.

Na konci terapie se člověk cítí příjemně, lehce a pozitivně. Není výjimkou, že klient odchází již po první návštěvě s výraznou úlevou.
Velice se snažíme Vám pomoci, avšak efekt terapie prohloubíte a upevníte tím, že se budete řídit našimi doporučeními.

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí od jednotlivých predispozicí konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. O vhodnosti léčby rázovou vlnou rozhoduje podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami lékař (MUDr.) nebo univerzitně vzdělaný fyzioterapeut (Bc., Mgr.), který před zařazením aplikace rázové vlny do léčebného režimu provedl příslušnou diagnostiku a seznámil klienta s režimovými opatřeními, která je klient povinen dodržovat. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, specifik jeho diagnózy a jeho schopnosti dodržovat stanovená léčebná opatření.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.

 
Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví
Návody na cvičení
Dárkové poukazy
Vše o Rázové vlně
Vše o Rázové vlně