Individuální canisterapie u klienta v domácím prostředí

Hůře se pohybujete Vy, nebo osoba která Vám je blízká a staráte se o ni? Bylo by pro Vás jednodušší kdybychom navštívili my Vás, než aby jste se těžce dopravovali k nám?


NOVĚ nabízíme služby u klienta doma za asistence canisterapeutického psa. Canisterapeut může psem aktivovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.), ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.). Tyto aktivity dopomáhají ke zvýšení kvality života klienta prostřednictvím terapeutických, odpočinkových a vzdělávacích výhod kontaktu člověka se psem.

PROGRAM:

Aktivity za účasti asistence canisterapeutického psa / Aktivity s drobnými hlodavci: křečci, myšky 

  • Procvičování jemné motoriky (hlazení, házení předmětů, zapínání a odepínání postroje či obojku)
  •  Procvičování hrubé motoriky (vodění psa, překonávání překážek se psem, překračovaní psa a j.)

Cíle návštěvy jsou stanovené pouze obecně a stanovuje je canisterapeut ve spolupráci s ošetřovatelem nebo ošetřovanou osobou. Obsah je spíše spontální a vychází z potřeby každého klienta.

K ČEMU JE MOŽNÉ CANISTERAPEUTICKÉHO PSA VYUŽÍT?

  • Pes pozitivně působí na zdraví člověka (někteří psi se dokáží vcítit do člověka a předat mu svou energii).
  • Pes v posteli u ležících klientů (starší lidi povytáhne z letargie).
  • Emocionální a doteková stimulace tvořená aktivitami se psem (česání, hlazení..).
Sleva
Nabídka léčby
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Hledáme fyzioterapeuty
Vše o Rázové vlně