Cviky při bolestech beder a kříže

Bolesti v oblasti dolní bederní páteře a kříže jsou vzhledem k dnešnímu stylu života stále častějším problémem. Často jsou tyto bolesti mírné, nijak významně neomezující, a proto je přecházíme. Ale musíme brát na vědomí, že i tyto, ze začátku mírné obtíže, jsou pro nás důležitou informací o tom, že dochází k přetěžování a tím pádem i poškozování určitých struktur. Je potřeba udělat vše proto, aby k opětovnému přetěžování nedocházelo.


Důsledkem ignorování těchto varovných signálů, totiž dochází k progresi přetěžování, což má za důsledek postupné degenerativní poruchy na páteři, které se již projevují velmi nepříjemnými bolestmi a vedou k zásadnímu omezení pohyblivosti páteře. Naším cílem, je popsat Vám příklady základních cviků na odstranění bolestí v bederní a křížové části páteře a zároveň by měl být i návodem na prevenci těchto potíží.

Pokud chceme ovlivnit bolesti v dolní části zad, musíme si uvědomit, že s bedry velmi zásadně souvisí i postavení v oblasti pánve, aktivita pánevního dna, aktivita bránice, ale stejně důležité je i postavení a svalová hra v oblasti kyčelního kloubu. Proto se také samotné cvičení neodehrává pouze v bedrech a břišním svalstvu, ale je nutné upravit celkové postavení zad a kyčelních kloubů. Je důležité brát v úvahu, že čím déle jsme záda ignorovali a přecházeli jejich varovné signály, tak tím déle bude trvat regenerace.

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Tato metoda slouží při pomoci akutní bolesti beder a doporučujeme ji Všem jako tzv. ADL - activity of daily living (aktivita každodenního života). Technika je velice účinná a ulevující v případě bolesti bederní části zad.
Návody 2 - obrázek
Metoda vhodná především v případě bolesti zad, mechanického poškození disků až po výhřez disku, bolesti krční a hrudní páteře, žeber, beder a křížové oblasti, brnění / mravenčení v horních a dolních končetinách v typických neurologických zónách. Díky tomuto cvičení dochází ke snížení intenzity bolesti, posunu nervového dráždění z končetin směrem k páteři a zvýšení rozsahu pohybu a postavení kloubních plošek a meziobratlové ploténky v dané části páteře.
Návody 3 - obrázek
Cvik určený k protažení zádových svalů a uvolnění napětí přetížených svalů zad.
Návody 4 - obrázek
Toto cvičení je vhodné pro úlevu od kořenové bolesti beder, např. v případě diskopatie, bolesti při předklonu s rotací na jednu stranu.
Návody 5 - obrázek
Tato metoda je vhodná především v případě bolesti zad, mechanického poškození disků až po výhřez disku, bolesti krční a hrudní páteře, žeber, beder a křížové oblasti, brnění / mravenčení v horních a dolních končetinách v typických neurologických zónách. Díky tomuto cvičení dochází ke snížení intenzity bolesti, posunu nervového dráždění z končetin směrem k páteři a zvýšení rozsahu pohybu a postavení kloubních plošek a meziobratlové ploténky v dané části páteře.
Návody 6 - obrázek
Tento cvik je vhodný při mobilizaci křižokyčelního kloubu a při bolesti v oblasti beder. 
Návody 7- obrázek
Tento cvik je vhodný při mobilizaci křižokyčelního kloubu a při bolesti v oblasti beder. 
Návody 8 - obrazek
 Ukázka fyzioterapeutické metody pro diagnostiku a léčbu pohybových obtíží původně vypracované k rehabilitaci pacientů s bolestmi zad. Jedná se o autoterapii.
Technika je založena na odstranění svalového napětí, vyrovnání svalové nerovnováhy, obzvláště hlubokého stabilizačního systému. Tento cvik provádíme zejména v případě bolesti bederní části zad a kříže, bolesti třísel a funkční neplodnosti žen i mužů. Cvičení nám umožňuje protažení svalů přinožujících dolní končetinu v kyčelním kloubu, mobilizaci a uvolnění křížokyčelního skloubení a mechanickou masáž v oblasti tohoto skloubení.
Návody 9 - obrazek
Fyzioterapeutické cvičení a zároveň návod, jak si i Vy sami doma můžete pomoci při bolestech zad a problémech týkajících se pánevního dna. Cvičení je založeno na odstranění svalového napětí, vyrovnání svalové nerovnováhy, obzvláště hlubokého stabilizačního systému. Tento uvolňovací cvik provádíme zejména pro intenzivní uvolnění svalů kolem bederní páteřemobilizaci přechodu bederní páteře v kost křížovou a posílení velkého prsního svalu.
Návody 10 - obrazek
Ukázka fyzioterapeutické metody Ludmily Mojžíšové. Jedná se o mobilizační cvičení pro diagnostiku a léčbu pohybových obtíží původně vypracované pro rehabilitaci pacientů s bolestmi zad. Je založena na odstranění svalového napětí, vyrovnání svalové nerovnováhy, obzvláště hlubokého stabilizačního systému.
Návody 11 - obrazek
Cílem tohoto cvičení je zbavení pocitu nekomfortu při pohybu v oblasti ramene, úleva od ztuhlosti v oblasti ramene a protažení ramenního pletence, svalů v oblasti ramenního kloubu.
Návody 13- obrazek
Zkrácení svalů zadní strany stehen (ischiokrurální svaly, hamstringy) jsou často zkráceny, toto zkrácení může způsobit bolest zad nebo kolen. Z toho důvodu je vhodné tyto svaly preventivně protahovat.

NAPŘÍMENÍ PÁTEŘE

Návody_2 1 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je napřímené držení páteře a hlavy, aktivace hlubokého stabilizačního systému a stabilizace pánve, trupu, kyčelních a kolenních kloubů.
Návody_2 2 - obrázek
Cílem cvičení je napřímené držení páteře a hlavy, aktivace hlubokého stabilizačního systému
a stabilizace pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody_2 3 - obrázek
Cílem cvičení je napřímené držení páteře a hlavy, aktivace hlubokého stabilizačního systému
a stabilizace pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody_2 4 - obrázek
Cvičení vhodné pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému a
posílení stabilizačních svalů lopatek a ramen.
Návody_2 5 - obrázek
Cílem cvičení je aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře, pánve a trupu, uvolnění svalů okolo bederní páteře a obnova správného držení těla.
Návody_2 6 - obrázek
Cvik vhodný pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, stabilizace pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví