Cviky při bolestech kotníku

Trápí Vás pohybové omezení v kotníku? Máte sešlapané podrážky bot? Máte změnu tvaru nohy či deformity nohou? Pozorujete změnu citlivosti nebo až necitlivost chodidla? Všimli jste si pocitu nestability kotníku? Vadí vám stoj na špičkách či na patách, hůře se Vám chodí do schodů či ze schodů? Dělá Vám chůze v terénu potíže? Stojíte dlouhodobě v práci? Pozorujete otok kotníků? Děláte náročnější pohybovou aktivitu? Objevuje se bolest po zátěži? Máte křeče v lýtkách? Využijte některý z našich cviků.

Hlezenní kloub se skládá z kosti holenní, lýtkové a mezi nimi se nachází hlezenní kost. Spojení mezi segmenty zajišťuje kloubní pouzdro a vazy zpevňující hlezenní kloub, který spojuje kost holenní a lýtkovou s hlezenní kostí. I když jsou postranní vazy relativně silné, často dochází k jejich částečnému či úplnému poškození a vzniká podvrtnutí či větším násilím může dojít až k částečnému vykloubení, kdy dochází k decentraci kloubu.

V oblasti nohy a jejích drobných kloubů se nachází další důležité vazy spojující kostní struktury. Všechny tyto svaly se účastní při stání a při chůzi. Jednak se podílejí se na nášlapu, tak i na odvíjení chodidla při chůzi. Kotník je uložen zevně od těžiště našeho těla, a tak je současně jednak komprimován, tak i tlačen do varozity. Noha slouží k zajištění pevného a stabilního stoje, rozkládá zátěž při chůzi, má schopnost adaptace na nerovný terén a tlumí nárazy. Pružný nášlap zajišťují klenby. Na tvar klenby mají vliv svaly, ale i vazivový aparát. Síly se přenáší z nohy do hlezenního kloubu, kde dochází k tlumení mechanické energie a dále jsou síly přenášeny až do páteře. Hlezenní kloub pomáhá s udržováním rovnováhy.

Při zhoršené stabilitě stoje se objevuje „hra šlach“ sv. lýtka a bérce. Je potřeba, aby noha aktivně „uchopovala“ terén, vnímala nerovnosti a tím zajišťovala dobrou oporu. Při chůzi je hlavním svalem lýtkový sval. Potíže v oblasti hlezenního kloubu mohou být přenesené i z bederní páteře, kosti křížové, pánve a z kyčelního a kolenního kloubu.

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Při tomto cviku se aktivují svaly v podélné a příčné klenbě a zároveň je uvolňována oblast chodidla. Provádějte při bolestech bérce, kotníku, chodidla, patní ostruhy, vbočeného palce a bolesti kolene.
Návody 2 - obrázek
Nesprávné nastavení nohy a její opěrné funkce může způsobit zdánlivě nesouvisející problémy jak v oblasti dolních končetin, tak v nastavení celého těla. Z toho důvodu je nutné se naučit, jak správně zatěžovat nohu a aktivovat nožní klenbu.
Návody 3 - obrázek
Cvičení pro aktivaci svalů držící oblouk klenby nohy. Při tomto cviku se učíme vědomě správně pokládat chodidlo při chůzi na zem.
Návody 4 - obrázek
 Cílem tohoto cvičení je napřímené držení páteře a hlavy, aktivace hlubokého stabilizačního systému a stabilizace pánve, kyčelních a kolenních kloubů.
Návody 5 - obrázek
 Cílem tohoto cvičení je napřímené držení páteře a hlavy, aktivace hlubokého stabilizačního systému a stabilizace pánve, kyčelních a kolenních kloubů.
Návody 6 - obrázek
 Cílem tohoto cvičení je napřímené držení páteře a hlavy, aktivace hlubokého stabilizačního systému a stabilizace pánve, kyčelních a kolenních kloubů.
Návody 7- obrázek
Tímto cvikem protahujete především oblast přední a spíše i vnitřní části stehenního svalu.
Návody 8 - obrazek
Tento cvik důkladně protáhne lýtkový sval a Achillovu šlachu. Pokud cvik budete provádět pravidelně, předejdete tak přetížení lýtkového svalu, vzniku patní ostruhy, poškození měkkých tkání kolene apod.
Návody 9 - obrazek
Fyzioterapeutické rehabilitační cvičení po centrální mozkové příhodě. Cílem cvičení je zlepšení koordinace při chůzi a stabilnější chůze.
Návody 10 - obrazek
Fyzioterapeutické rehabilitační cvičení po centrální mozkové příhodě. Cílem cvičení je zlepšení koordinace při chůzi a stabilnější chůze.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví