Cviky při bolestech kyčlí

Objevuje se Vám bolest kyčelního kloubu při námaze, později při chůzi nebo na začátku pohybu? Objevují se klidové a noční bolesti? Trápí Vás ranní ztuhlost kloubu, která je po rozhýbání lepší? Zhoršuje se Vám hybnost v kloubu? Všimli jste si rozdílné délky končetin, atypického postavení dolních končetin či pánve? Vadí Vám delší stání? Máte pocit nejistoty a nestability při chůzi? Zkracuje se Vám krok při chůzi?


Kyčelní kloub je jedním z nejvíce zatěžovaných kloubů. Volná dolní končetina se připojuje na tuhý pánevní pletenec. Zatížení kyčelního kloubu je závislé na působení svalů v blízkosti kloubu. Spasmus okolních svalů namáhá kloub. Zatížení také závisí na poloze celé dolní končetiny. Větší namáhání kyčelního kloubu se objevuje u lidí s větší bederní lordózou, větší hmotností těla nebo u osob zvedající těžká břemena. Dno jamky kyčelního kloubu má tukový polštář, který absorbuje nárazy a horní okraj jamky stabilizuje hlavici v jamce.

Bolesti mohou značit postižení funkce či struktury kloubu. Může se jednat o přenesenou bolest ze vzdálenějších segmentů dolních končetin či pánve. Bolesti může způsobovat i dráždění kořenů a nervů vycházejících z bederní páteře. Je nutné diagnosticky odlišit, zda se jedná o pravé potíže či jen o imitaci příznaků. Původ bolestí kyčelního kloubu může vycházet i z onemocnění močopohlavních a břišních orgánů.

Klinickými symptomy v oblasti kyčelního kloubu je změna rozsahu pohyblivosti kloubu, změna stereotypu chůze, známky zvýšeného svalového napětí, zkrácení svalů působících přímo na kyčelní kloub či vzdálených svalů, oslabení svalů dolní končetiny, otok, zarudnutí či projekce bolesti do třísla, stehna, hýždě či do celé dolní končetiny.

Trpíte-li nějakými obtížemi, zkuste využít našich cviků.

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Čtyřhlavý stehenní sval bývá často zkrácen a přetížen, což může způsobit omezení pohybu a bolesti v kolenním kloubu, i problémy v zdánlivě nesouvisejících oblastech (kyčelní kloub, bederní páteř, třísla,...). Pomocí tohoto cviku je možné sval efektivně protáhnout a zrelaxovat.
Návody 2 - obrázek
Zkrácení svalů zadní strany stehen jsou často zkráceny, toto zkrácení může způsobit bolest zad nebo kolen. Z toho důvodu je vhodné tyto svaly preventivně protahovat.
Návody 3 - obrázek
U svalů dolních končetin dochází často k nedostatečnému protahování ke zkrácení. Tento cvik důkladně protáhne zevní stranu stehna, hýždí a bérce. Při pravidelném provádění je možné předejít přetížení lýtkového svalu, kolene, kyčlí, bolestem zad, beder či křížokyčelní oblast.
Návody 4 - obrázek
Při bolesti bederní části zad, když mě bolí třísla, při funkční neplodnosti žen i mužů.
Návody 5 - obrázek
Automobilizační cvičení pro uvolnění křížokyčelního kloubu.
Návody 6 - obrázek
Tento posilovací cvik podsazení pánve provádíme zejména pro posílení břišních a hýžďových svalů, uvolnění svalů okolo bederní páteře a dolní hrudní páteře a obnovu správného stereotypu držení pánve.
Návody 7- obrázek
Cvičení vhodné pro plné zapojení a zpevnění trupu, zapojení těla do správných pohybových stereotypů a pro stabilnější chůzi.

NÁVODY NA CVIČENÍ DLE DNS

Návody_2 1 - obrázek
Cvičení určené k stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů a k uvolnění křížokyčelního skloubení (SI kloub).
Návody_2 2 - obrázek
Cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému a stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků.
Návody_2 3 - obrázek
Cvičení určené k stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů a k uvolnění křížokyčelního skloubení (SI kloub).
Návody_2 4 - obrázek
Cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému a stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků.
Návody_2 5 - obrázek
Cvičení určené k stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů a k uvolnění křížokyčelního skloubení (SI kloub).
Návody_2 6 - obrázek
Cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému a stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků.
Návody_2 7 - obrázek
Cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému a stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků.
Návody_2 8 - obrázek
Cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému a stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků.
Návody_2 9 - obrázek
Cvičení pro aktivaci hlubokého stabilizačního systému a stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví