Cviky pro aktivaci středu těla

Ve fitness je za ideální střed těla považován „pekáč se šesti buchtami“. „Buchtičky“ dělá jen nejpovrchovější přímý břišní sval. Jeho přílišné posilování zvyšuje jeho napětí a omezuje tak aktivitu ostatním svalům. Pokud máme nadměrně vypracovaný přímý břišní sval a ostatní svaly v okolí (šikmé břišní svaly, příčný sval břišní) nepracují optimálně (často právě z důvodu přetížení přímého břišního svalu), může to být zároveň příčinou zvýšeného napětí povrchových svalů kolem páteře (vzpřimovače páteře, čtyřhranný sval bederní) a v konečném důsledku bolestí zad.

Za jednoho z klíčových svalů hluboké stabilizace páteře je považován příčný sval břišní (m. transversus abdominis). Rozprostírá se v celé délce pasu a má podobu širokého opasku. Vzadu se sval upíná k bederním obratlům, a tak zároveň podepírá bederní páteř. Iniciuje aktivitu všech břišních svalů. Pro tělesný střed se stává důležitým ohniskem, a tak mu při cvičení věnujeme zvýšenou pozornost.

Nicméně pokud tento sval nebude správně fungovat ve spolupráci se svaly pánevního dna, bránicí, šikmými břišními svaly a vlastně v kontextu celého těla, nemůžeme očekávat, že jeho izolovaným posilováním vyřešíme všechny naše problémy týkající se pohybového aparátu.

Co se týče bránice a pánevního dna, tak se jedná o dva horizontální předěly těla, mezi kterými existují vztahy a musí pracovat v koordinaci. Svaly pánevního dna uzavírají pánevní otvor a brání prolapsu vnitřních útrob. Bránice je plochý sval, který se kopulovitě rozprostírá v našem těle a odděluje dutinu hrudní od břišní. Bránice zajišťuje jednak dechovou funkci a zároveň funguje i jako posturální sval. Často poté vídáme souvislost bolestí zad s dysfunkcí bránice.

Dále se hluboko a těsně u páteře nacházejí krátké intersegmentální svaly, které stabilizují vnitřní osu těla. Souhra těchto svalů s výše zmíněnými oddíly je zásadní pro stabilitu/stabilizaci páteře.

Je tedy potřeba cvičit v souladu s dechem a nezadržovat ho. Zdokonalovat a posilovat stěžejní svaly středu těla lze rovněž s využitím balančních pomůcek jako je např. BOSU, AIREX atd. Důležité je také cvičit jak v otevřeném kinematickém řetězci (koncová část těla je volná), tak v řetězci uzavřeném (akrální část těla je v opoře).

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Cvik vhodný pro napřímení trupu, lepší svalovou koordinaci, zlepšení rovnováhy, zlepšení motorických dovedností a vzorů a zapojení svalové koaktivace (současné aktivity svalů).
Návody 2 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je trénink hlubokých svalů břicha a bederní páteře, stabilizátorů ramenního pletence a stehenních svalů.
Návody 3 - obrázek
Cvik vhodný pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, 
stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků a uvolnění křížokyčelního skloubení.
Návody 4 - obrázek
Trénink středu těla po zvládnutí nitrobřišního tlaku.
Návody 5 - obrázek
Cvičení vhodné pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému,
stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 6 - obrázek
Cvičení vhodné pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému,
stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 7- obrázek
Cvik pro aktivaci svalových řetězců ve zkříženém vzoru a stabilizaci ramenních a pánevních pletenců.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví