Cviky pro stabilizaci kotníku a kolene

Chceme-li sportovat či cvičit a při tom optimálně zatěžovat pohybový systém, je důležité, aby naše klouby byly pokud možno v celém průběhu pohybu (jak v dynamice, tak při statické činnosti) v optimálním postavení. Toho lze docílit jen za předpokladu, že kloub je centrovaný.

To znamená, že síly působící na kloubní plochy jsou na ně rovnoměrně rozloženy. V tom případě je pak kloubní pouzdro minimálně napjato a vazy kloubů jsou uvolněny. Z biomechanického hlediska tak na kloub působí ideální statické zatížení. Vzájemné postavení jednotlivých styčných ploch kloubu (kloubní hlavice a jamka) je poté nejvíce ovlivňováno působením svalů jak v okolí daného kloubu, tak i v kontextu celého těla, protože nic v našem těle nepracuje samostatně. Toto aktivní svalové držení jednotlivých částí těla proti působení zevních sil řízené centrálním nervovým systémem můžeme poté označit za stabilizaci.

Koleno a kotník je kloub nezbytně nutný pro lokomoci a zapojuje se při každém kroku po rovině, do kopce, z kopce, a proto je důležitá jejich stabilizační funkce. Podívejte se na několik doporučených cviků.

Stabilizace kloubu nevyžaduje tak velkou sílu ani objemné svaly jako svalovou koordinaci (koaktivaci). Statickými stabilizátory v kloubu jsou vazy a v koleni ještě navíc menisky. Kloub dále chrání kloubní pouzdro z tuhé vazivové tkáně. Dokud si tyto struktury neporaníme, tak jejich přítomnost nevnímáme. Vnitřek kloubu vystýlá membrána, která produkuje tekutinu a ,,promazává” kloub. Aktivními stabilizátory jsou svaly v okolí kloubu. Při stabilizaci se vyměňují informace mezi centrální nervovou soustavou, svaly, klouby a tělo se řídí i zrakovou kontrolou.

Stabilita je proces, při kterém je kloubní pouzdro nejméně namáháno a svaly pracují v koaktivaci. Jedná se o vyvíjení aktivity, která zpevňuje segmenty a při tom dochází k odolávání vnějším vlivům prostředí (např. nerovnostem terénu). Stabilitu ovlivňuje psychika, vnitřní prostředí organismu, velikost oporné plochy, charakter kontaktu s podložkou atd.

Při stoji je důležité nastavit oporu nohou, rozprostřít chodidlo do šířky a váhu rovnoměrně rozložit mezi obě chodidla. Pro stabilizační funkci kolenního kloubu je důležité, aby byl při cvičení v mírném pokrčení. Nepropínáme kolena do ,,zámku”, abychom nebyli pasivně zavěšení ve vazech, ale aby stabilizační funkci převzaly svaly. Při cvičení se tedy zaměřujeme na práci dynamických stabilizátorů. Pánev by měla být v neutrálním postavení, páteř v napřímeném držení a hlava v jejím prodloužení.

Cviky průběžně kontrolujeme od opor až po všechny segmenty. Při korekci pozice postupujeme zezdola od nohou, protože stabilizační ,,vlna” jde od chodidel k pánvi a pak až na trup. Je dobré přiblížit cvičení svým pohybovým aktivitám. Správným cvičením lze předcházet běžným zraněním jako je nejčastější vyvrtnutí kotníku. Při cvičení můžeme využít např. balanční úseče, BOSU, TRX. Při stabilizačním cvičení je vhodné postupovat z nižších do vyšších poloh těla (stojné pozice až naposledy). Čím budeme ve vyšší pozici, tím je stabilizační úkol náročnější.

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Tento cvik je vhodný pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů a uvolnění křížokyčelního skloubení.
Návody 2 - obrázek
Cvik pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému, stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů a kotníků.
Návody 3 - obrázek
Cvik vhodný pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému,
stabilizaci pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků a uvolnění křížokyčelního skloubení.
Návody 4 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je napřímené držení páteře a hlavy, aktivace hlubokého stabilizačního systému a stabilizace pánve, kyčelních a kolenních kloubů, kotníků.
Návody 5 - obrázek
Cvik vhodný pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému a pro stabilizaci celého těla.
Návody 6 - obrázek
Fyzioterapeutické rehabilitační cvičení po centrální mozkové příhodě.
Návody 7- obrázek
Cílem tohoto cvičení je zaktivovat svaly držící oblouk klenby nohy a naučit se ji vědomě správně a měkce pokládat při chůzi na zem.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví