Cvičení s miminky

Pomocí Vojtovy terapie lze aktivovat takzvané vrozené hybné programy. K reflexní lokomoci patří tři hybné vzorce, které se týkají celého těla. Jsou to reflexni plazení, otáčení a první pozice (poloha na čtyřech - na holeních a předloktích). Rozdíl je v různých výchozích polohách a rozdílném zapojení končetin, páteře, hrudníku a pánve. Vzájemně jsou nenahraditelné, ale také se doplňují, proto jsou obvykle v rámci terapie využívány ve vzájemné kombinaci.

Cílem Vojtovy terapie je zasáhnout do funkce centrální nervové soustavy, aby pacient/dítě mohlo dosáhnout co nejkvalitnějších hybných programů, které díky svému onemocnění nemá k dispozici. Tyto možnosti může potom použít ve své spontánní hybnosti. Kombinace polohových podnětů, stimulace určených zón a jejich časová a prostorová sumace vede k spuštění požadovaného pohybového programu.

Tlak a směr tlaku do spoušťových zón musí být dostatečně intenzivní, ale zároveň nesmí vyvolávat bolest! Jelikož pohyb v prostoru je trojrozměrný, směrovaný tlak při spouštění zón se musí vnímat prostorově ve smyslu k hlavě - k patám; k přední straně těla (břichu/ventrálně) - k zadní straně těla (k zádům/dorzálně); dovnitř ke střední čáře těla (mediálně) - ven od těla (laterálně).
Aktivaci lokomočních vzorců lze rozhodujícím způsobem ovlivnit odpory na hlavě. Vedení hlavy a odpor proti jejímu otáčení jsou zvláště účinné, když probíhají přes hřeben kosti týlní.

A) Aktivační poloha

Aktivační poloha je přesně daná poloha, kterou je třeba dodržet po celou dobu aktivace.

B) Spoušťová zóna

Spoušťová zóna je místo na lidském těle, které při dráždění v určitém směru vyvolá danou pohybovou odpověď.

Hlavní spoušťové zóny - leží na končetinách (na kostěných výčnělcích)
Vedlejší spoušťové zóny - leží na ramenním a pánevním pletenci (svalové zóny)

Cvičitel tyto zóny drží tlakem v přesně popsaném směru po dobu vyvolání reakce:

  • u dítěte do 8 měsíců maximálně 5 minut
  • u dítěte nad 8 měsíců maximálně do 15 minut

Pro správné dráždění CNS (centrální nervové soustavy) a umocnění cviků je aktivaci potřebné vykonávat několikrát denně (4 - 5x).

Cvičení probíhá ve dvou základních polohách

Globálně koordinační vzory probíhají ve dvou různých pohybových vzorech:

  • Reflexní plazení (RP)
  • Reflexní otáčení (RO).

Tip: Další informace o metodě naleznete ve článcích:

Návody na cvičení

Následující cvičení jsou vytvořená pro rodiče, kteří už absolvovali edukaci Vojtovy metodiky od odborného fyzioterapeuta a chtějí si ji zopakovat pro lepší vyvarování se chybám při cvičení. Ukážeme si, jak aktivujeme pohybové vzorce pomocí aktivační polohy a aktivačních spoušťových bodů.
Návody 1 - obrázek
Reflexní plazení je jeden z globálních terapeutických modelů Vojtovy reflexní lokomoce pro aktivaci vrozených hybných programů. Cílem Vojtovy terapie je zasáhnout do funkce centrální nervové soustavy, aby bylo dosaženo co nejkvalitnějších hybných programů. Tyto možnosti poté může dítě použít ve svém spontánním pohybu. Kombinace polohových podnětů, stimulace určených zón a jejich časová a prostorová sumace vede ke spuštění požadovaného pohybového programu.
Návody 2 - obrázek
Reflexní otáčení je jeden z globálních terapeutických modelů Vojtovy reflexní lokomoce pro aktivaci vrozených hybných programů. Reflexní otáčení přechází z polohy na zádech do polohy na boku a končí v chůzi po čtyřech. U zdravého novorozence lze část průběhu tohoto pohybu pozorovat spontánně, zhruba v 6. měsíci života, další část v 8./9. měsíci života. Pomocí Vojtovy terapie lze tento proces vyvolat již u novorozence. V terapii se reflexní otáčení používá v poloze na zádech a na boku.
Návody 3 - obrázek
2. fáze reflexního otáčení začíná v poloze na boku. Obsahuje pohybové procesy, které se vyskytují při spontánním otáčení, lezení a chůzi do strany. Horní a dolní končetina na spodní straně tvoří oporu pro tělo. Pohybují jím proti gravitaci směrem vzhůru a dopředu. Přitom postupuje svalová aktivace spodní horní končetiny od ramene k lokti a následně k ruce a následně dojde k vytvoření opory o dlaň. Celý proces otáčení končí v pozici lezení po čtyřech.
Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví