Cviky doporučené při Astmatu

Ohodnotit tento článek
(0 hlasů)

Máte vy nebo vaši blízcí astma, trpíte často dušností a pocitem, že se nemůžete dostatečně nadechnout? Věděli jste, že existuje celá řada fyzioterapeutických technik, kterými lze pomoci?Na první pohled se může zdát, že problematika dechových obtíží zcela nespadá do kompetence fyzioterapeuta. Nicméně opak je pravdou. Hlavní dechový sval, kterým je bránice - má i funkci posturální (udržuje pozici těla a jeho části ve stále měnícím se prostředí). Kromě bránice se dále dechového streotypu účastní i celá řada dalších kosterních svalů (např.svaly břišní a svaly mezižeberní),proto má správný dechový stereotyp výrazný vliv na posturu (držení těla) a naopak postura na dechové funkce.V praxi to znamená, že problém dechových funkcí se může negativně projevit i na pohybové soustavě - místo hlavních dechových svalů používáme více tzv. pomocné, čímž dojde k jejich přetěžování, vzniku svalových dysbalancí, kloubních blokád atp..a stejně tak patologie přítomná v oblasti pohybového aparátu se projeví na dechové funkci (např. blokáda žeber vede k bolestivému a neúplnému nádech či výdechu).


V terapii proto pro odstranění těchto obtíží využíváme techniky měkkých tkání a mobilizace. Pomocí léčebných technik na neurofyziologickém podkladě dále usilujeme o obnovu správného dechového stereotypu a korekci držení těla, tak aby se popsané potíže po čase opět nevrátily.

Existuje také celá řada technik a způsobů, kterými si můžete aktivně ulevit a dopomoci vy sami.Zkuste např. hatha jogu, plavání nebo některou z relaxačních technik (např.Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova progresivní svalová relaxace, Feldenkreisova metoda), dětem se často doporučuje hra na dechové nástroje.

Návody na cvičení

Návody 1 - obrázek
Jemná masáž ulevující astmatikům

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Copyright: Využití materiálů textových, obrazových, filmových zveřejněných na tomto webu není povoleno.

Neoprávněné kopírování obsahu bude postihováno v souladu se zákonem. V případě zájmu o spolupráci, prosím, kontaktujte společnost FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o..

banner clanky mob
RV banner
chcete se léčit zdarma