Cviky doporučené při Astmatu

Máte vy nebo vaši blízcí astma, trpíte často dušností a pocitem, že se nemůžete dostatečně nadechnout? Věděli jste, že existuje celá řada fyzioterapeutických technik, kterými lze pomoci?

Na první pohled se může zdát, že problematika dechových obtíží zcela nespadá do kompetence fyzioterapeuta. Nicméně opak je pravdou. Hlavní dechový sval, kterým je bránice - má i funkci posturální (udržuje pozici těla a jeho části ve stále měnícím se prostředí). Kromě bránice se dále dechového streotypu účastní i celá řada dalších kosterních svalů (např.svaly břišní a svaly mezižeberní),proto má správný dechový stereotyp výrazný vliv na posturu (držení těla) a naopak postura na dechové funkce.

V praxi to znamená, že problém dechových funkcí se může negativně projevit i na pohybové soustavě - místo hlavních dechových svalů používáme více tzv. pomocné, čímž dojde k jejich přetěžování, vzniku svalových dysbalancí, kloubních blokád atp..a stejně tak patologie přítomná v oblasti pohybového aparátu se projeví na dechové funkci (např. blokáda žeber vede k bolestivému a neúplnému nádech či výdechu).

V terapii proto pro odstranění těchto obtíží využíváme techniky měkkých tkání a mobilizace. Pomocí léčebných technik na neurofyziologickém podkladě dále usilujeme o obnovu správného dechového stereotypu a korekci držení těla, tak aby se popsané potíže po čase opět nevrátily.

Existuje také celá řada technik a způsobů, kterými si můžete aktivně ulevit a dopomoci vy sami. Zkuste např. hatha jogu, plavání nebo některou z relaxačních technik (např.Schultzův autogenní trénink, Jacobsonova progresivní svalová relaxace, Feldenkreisova metoda), dětem se často doporučuje hra na dechové nástroje.

UVOLŇOVACÍ CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Jemná masáž ulevující astmatikům
Návody 2 - obrázek
Cvičení vhodné pro uvolnění stažených tkání trupu a pro úlevu od dechového diskomfortu.
Návody 3 - obrázek
Ukázka fyzioterapeutické metody pro uvolnění svalů přední strany šíje, při které dochází k relaxaci svalů krku a k úlevě v oblasti hrdla.
Návody 4 - obrázek
Cvičení pro úlevu od ztuhlosti a pocitu diskomfortu při pohybu v oblasti hrudníku a ramene.

CVIČENÍ PRO PREVENCI A ZLEPŠENÍ DECHOVÝCH FUNKCÍ

Návody_2 1 - obrázek
Cvičení pro napřímení a protažení prsních svalů a svalů trupu.
Návody_2 2 - obrázek
Toto cvičení pomáhá při bolestech zad, vadného držení těla, dále pomáhá aktivovat svaly mezi lopatkové, trupové a svaly břišní stěny. Při správném provedení se uvolní kloubní spoje a zvýší pohyblivost hrudní páteře.
Návody_2 3 - obrázek
Cvičení pro napřímené držení páteře a hlavy, aktivaci hlubokého stabilizačního systému a stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody_2 4 - obrázek
Cvik vhodný pro správné postavení a funkci bederní páteře a spolupráci pánevního dna a bránice.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví