Cviky doporučené při léčbě Skoliózy

Ohodnotit tento článek
(0 hlasů)
Při skolióze je nejvhodnější kombinovat cviky cílené pro napřímení trupu, zvýšení mobility páteře a žeber, cviky pro vyrovnávání svalových dysbalancí a k posílení hlubokého stabilizačního systému.Cílené cviky po napřímení trupu kompenzují nefyziologická zakřivení páteře a navracejí jí její přirozený tvar. Mimo jiné tyto cviky zabraňují progresi onemocnění a deformitám obratlů a jiných anatomických struktur. Cviky pro napřímení páteře lze provádět vleže, vsedě i vestoje. Velmi vhodné jsou také cviky v poloze "na čtyřech," jako je například Klappovo lezení.

Cviky pro zvýšení mobility jsou důležité zejména proto, že při chybném zakřivení páteře dochází ke vzniku mnohačetných funkčních blokád páteře a žeber a tím omezují pohyb, mohou působit bolest a negativně ovlivňují celkový stav dítěte nebo dospělého. Skoliotická páteř má dále vliv na žebra, mění jejich sklon a tím ovlivňují i mobilitu hrudníku, tj. mohou mít za následek například dechové obtíže.

Při skolióze se často setkáváme s ochablými a zkrácenými svalovými skupinami, které též znemožňují léčbu, pokud u klienta přetrvávají, a proto je dále vhodné provádění cviků k vyrovnávání těchto svalových dysbalancí. Jedná se například o zkrácené šíjové a prsní svaly při ochablých mezilopatkových. Vhodným posilováním mezilopatkových svalů můžeme docílit odstranění dysbalance v horní části trupu a docílit tak výrazně lepšího držení těla a pozitivně tak působit na skoliózu.

Po cvicích, které kompenzují skoliózu, by ihned ve cvičební jednotce měly následovat cviky, které posilují tzv. hluboký stabilizační systém, tj. skupiny svalů, které stabilizují páteř a zabrání tak opětovnému návratu k původnímu stavu.
Tyto cviky by se měli cvičit v ideálním případě každý den alespoň jedenkrát a to tak, že by měli být prováděny plynule, koordinovaně a bez švihu. Vždy je nutné dbát na dobře provedenou výchozí polohu cviku, aby nedocházelo například k přetížení jiných struktur.


více o Skolióze se můžete dočíst zde.

Návody na cvičení

Návody 1 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je napřímení trupu.
Návody 2 - obrázek
Cílem cvičení je napřímené držení páteře a hlavy, aktivace hlubokého stabilizačního systému a posílení stabilizačních svalů lopatek a ramen.
Návody 3 - obrázek
Tento cvik podporuje aktivitu Vašich svalů hluboko uložených podél páteře. Provádějte při bolestech zad, u vadného držení těla (skolióza), pro posílení mezilopatkových svalů, svalů paží, trupu, dolních končetin, hýždí a břišní stěny. Pokud cvik budete provádět pravidelně, předejdete tak přetížení bederní a krční páteře, vzniku blokád páteře, poškození meziobratlových plotének apod.
Cvičte při léčbě chronické nebo akutní bolesti zad, skolióze, poruchách rovnováhy apod.
Návody 4 - obrázek
Toto cvičení pomáhá při bolestech zad, vadného držení těla, dále pomáhá aktivovat svaly mezi lopatkové, trupové a svaly břišní stěny. Při správném provedení se uvolní kloubní spoje a zvýší pohyblivost hrudní páteře.
Návody 5 - obrázek
Balanční cvičení na podložce "BOSU" pro posílení mezilopatkových svalů a svalů paží - zejména ramen, trupu, pánve a břišních svalů. Cvik je vhodný také pro zpevnění břišní stěny a hlubokého stabilizačního systému páteře. Jedná se o vzpor na obou předloktích a krčení jedné dolní končetiny na balanční podložce. Cvičení můžete provádět také jen na zemi bez balanční podložky. zvyšuje obtížnost a intenzitu cvičení.

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Copyright: Využití materiálů textových, obrazových, filmových zveřejněných na tomto webu není povoleno.

Neoprávněné kopírování obsahu bude postihováno v souladu se zákonem. V případě zájmu o spolupráci, prosím, kontaktujte společnost FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o..

banner clanky mob
RV banner
chcete se léčit zdarma