Cviky doporučené při léčbě Skoliózy

Při skolióze je nejvhodnější kombinovat cviky cílené pro napřímení trupu, zvýšení mobility páteře a žeber, cviky pro vyrovnávání svalových dysbalancí a k posílení hlubokého stabilizačního systému.

Cílené cviky po napřímení trupu kompenzují nefyziologická zakřivení páteře a navracejí jí její přirozený tvar. Mimo jiné tyto cviky zabraňují progresi onemocnění a deformitám obratlů a jiných anatomických struktur. Cviky pro napřímení páteře lze provádět vleže, vsedě i vestoje. Velmi vhodné jsou také cviky v poloze "na čtyřech," jako je například Klappovo lezení.

Cviky pro zvýšení mobility jsou důležité zejména proto, že při chybném zakřivení páteře dochází ke vzniku mnohačetných funkčních blokád páteře a žeber a tím omezují pohyb, mohou působit bolest a negativně ovlivňují celkový stav dítěte nebo dospělého. Skoliotická páteř má dále vliv na žebra, mění jejich sklon a tím ovlivňují i mobilitu hrudníku, tj. mohou mít za následek například dechové obtíže.

Při skolióze se často setkáváme s ochablými a zkrácenými svalovými skupinami, které též znemožňují léčbu, pokud u klienta přetrvávají, a proto je dále vhodné provádění cviků k vyrovnávání těchto svalových dysbalancí. Jedná se například o zkrácené šíjové a prsní svaly při ochablých mezilopatkových. Vhodným posilováním mezilopatkových svalů můžeme docílit odstranění dysbalance v horní části trupu a docílit tak výrazně lepšího držení těla a pozitivně tak působit na skoliózu.

Po cvicích, které kompenzují skoliózu, by ihned ve cvičební jednotce měly následovat cviky, které posilují tzv. hluboký stabilizační systém, tj. skupiny svalů, které stabilizují páteř a zabrání tak opětovnému návratu k původnímu stavu.
Tyto cviky by se měli cvičit v ideálním případě každý den alespoň jedenkrát a to tak, že by měli být prováděny plynule, koordinovaně a bez švihu. Vždy je nutné dbát na dobře provedenou výchozí polohu cviku, aby nedocházelo například k přetížení jiných struktur.


Více o Skolióze se můžete dočíst zde.

UVOLŇOVACÍ/PROTAHOVACÍ CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Cvičení pro uvolnění napětí, úlevu od bolesti v oblasti hrudní páteře a úlevu od bolesti zad.
Návody 2 - obrázek
Cvičení na protažení zádových svalů a uvolnění napětí přetížených svalů zad.
Návody 3 - obrázek
Mobilizace bederní a dolní hrudní páteře do úklonu, cvičení pro otevření hrudníku, žeber, oblasti mezižebří a zvýšení mobility hrudníku.
Návody 4 - obrázek
Cvičení na uvolnění ztuhlosti zad, zlepšení stability zad, protažení zádových svalů a úlevu od bolesti zad.

STABILIZAČNÍ/POSILOVACÍ CVIČENÍ

Návody_2 1 - obrázek
Aktivace hlubokého stabilizačního systému + brániční dýchání.
Návody_2 2 - obrázek
Aktivace bráničního dýchání + aktivace spodních břišních svalů.
Návody_2 3 - obrázek
Cvičení na posílení svalů trupu a posílení hlubokého stabilizačního systému.
Návody_2 4 - obrázek
Cvičení pro posílení břišních a zádových svalů, nácvik koordinovaného pohybu těla a zvýšení pohyblivosti páteře a kyčelních kloubů.
Návody_2 5 - obrázek
Cvičení pro posílení svalů břišních, zádových a šíjových a zpevnění krční páteře a trupu.
Návody_2 6 - obrázek
Cvičení na posílení svalů břišních, zádových a v oblasti pánve a zpevnění celé páteře.
Návody_2 8 - obrázek
Cvičení pro posílení svalů břišních, zádových a zpevnění trupu.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví