Fyzicky namáhavé profese

Pokud v zaměstnání vykonáváte fyzicky náročnou práci, možná Vás trápí Vás bolesti zad, kolenních kloubů či rukou. Jak se nepříjemným obtížím pohybového aparátu vyhnout?

Bolesti způsobené fyzicky namáhavou profesí

Fyzicky namáhavá práce může často způsobovat přetěžování pohybového aparátu, které může vést až k chronickým obtížím. Mezi nejvíce zatěžované segmenty u manuálně pracujících patří bederní páteř a dolní část zad, ramenní klouby, ale také oblast lokte, zápěstí a ruky, kolenní klouby, krční páteř a horní část zad.

Zmíněné obtíže bývají zpravidla zapříčiněny stále se opakujícími pohybovými vzory, manipulací s těžkými břemeny, vynucenou polohou, ve které je pracující často nucen držet těžké nářadí nad hlavou či pod úrovní pasu, a to po poměrně dlouhou dobu, a nedostatečným časem pro regeneraci. Riziková je však také práce s technikou, kdy na pohybový systém působí vibrace. Vliv má také stres a rychlé tempo práce. Jak je tedy možné všechny tyto rizikové faktory eliminovat a pracovat tak, abychom si neškodili?

Trénink bezpečných pracovních pozic

  • Snažte se nacvičovat pozici, která nezatěžuje Váš pohybový aparát, a to jak doma, tak také přímo při práci.
  • Vyhněte se předklonům s ohnutými zády či dlouhému klečení na kolenou.

Technika práce

  • Stejně jako na bezpečnou pozici dbejte na techniku práce.
  • Vyhněte se jednostranné aktivitě, naučte se správně zvedat těžká břemena. [ukázka správného zvedání břemen >>]
  • Snažte se vyhnout dlouhodobé manipulaci s předměty nad hlavou či pod úrovní pasu.

Organizace práce

  • Nechte si dostatečný čas pro regeneraci.
  • Snažte se vyvarovat stresu.

Pravidelné aktivní pauzy

  • Dělejte si pauzy.
  • Nejvhodnější kompenzací pro neustále se opakující pohyby či dlouhodobě neměnnou polohu je chůze.

Kompenzační cvičení na doma

  • Kompenzujte nevhodné pohybové stereotypy, a to doma či při pravidelných pauzách v práci.

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Cvičení na aktivaci svalů držících klenbu nohy, zlepšení rovnováhy a zlepšení vnímání dolních končetin.
Návody 2 - obrázek
Cvičení pro aktivaci bráničního dýchání a spodních břišních svalů.
Návody 3 - obrázek
Cvičení pro aktivaci hluboko uložených svalů, držících správné postavení těla, stimulaci bránice, korekci postavení těla, napřímení páteře a vytvoření nitrobřišního tlaku.
Návody 4 - obrázek
Cvičení na protažení svalů šíje, trapézového svalu a zdvihače lopatky.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vyzva
Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví