Pro aktivní běžce - před během

Běháte rádi? Ať už se řadíte mezi závodní, či mezi rekreační běžce, nikdy byste neměli podceňovat přípravu před vyběhnutím. Zde vám přinášíme několik informací o tom, co dělat před samotným během a jakým způsobem se rozcvičit.  
running

Na začátku by mělo být zahrnuto úvodní zahřátí, aby se patřičně zahřál lidský organismus, připravili jsme ho na zátěž a nastavili ho na ,,provozní“ teplotu. Dynamická část by měla ,,nabudit“ centrální nervový systém, prohřát a prokrvit svaly. Součástí přípravy může být i běžecká abeceda. Je dobré nepodceňovat rozcvičení, protože se tím při běhu zlepšuje výkonnost a po doběhnutí se snižuje doba regenerace. Po té by měla následovat základní strečinková cvičení zaměřená na partie těla, které se při běhu zapojují. V přírodě lze k protažení využít i dostupných prostředků jako je např. strom, pařez nebo lavička. Každý cvik je vhodné zopakovat alespoň 3x na každou stranu (končetinu). Svaly protahujte pozvolna, najděte tu správnou polohu,,,prociťte“ protahovaný sval a následně v pozici vydržte a poté uvolněte.

Více informací o přípravě na běžecký závod se dozvíte zde. 

AKTIVACE HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU

Nepodceňujte rozcvičení před během a po doběhu. Cvičení před začátkem běhu by mělo být více dynamické, cvičte vícekrát ale v jednotlivých fázích setrvejte kratší dobu.
Návody 1 - obrázek
Trénink středu těla po zvládnutí nitrobřišního tlaku.
Návody 2 - obrázek
Cvik vhodný pro napřímené držení páteře a hlavy a aktivaci hlubokého stabilizačního systému.
Návody 4 - obrázek
Trénink hlubokých svalů břicha a bederní páteře, stabilizátorů ramenního pletence a stehenních svalů.
Návody 5 - obrázek
Cvik pro napřímené držení páteře a hlavy a aktivaci hlubokého stabilizačního systému.
Návody 6 - obrázek
Cvičení pro zlepšení svalové koordinace a pro zapojení svalové koaktivace (současné aktivity svalů).
Návody 7- obrázek
Cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního svalstva páteře a trupu a posílení zádových svalů.
Návody 8 - obrazek
Cvičení pro posílení hlubokého stabilizačního svalstva páteře a trupu a stabilizaci kloubů dolních končetin.
Návody 9 - obrazek
Cvik pro  posílení svalů ramen a trupu, hýžďových svalů, svalů kyčelních kloubů a pánve a zpevnění břišní stěny a hlubokých břišních svalů.
Návody 10 - obrazek
Cvičení vhodné pro posílení středu těla, uvolnění beder a stabilizaci páteře.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví