TEP Kotníku - pooperační péče

Zde naleznete informace o pooperační péči v době hospitalizace - liší se podle zvyklostí pracoviště a dle stavu pacienta. Cvičení probíhá pod lékařským dohledem.

Při těžkém artrotickém nálezu nebo v situacích při revmatických onemocněních, kdy jsou nezvládnutelné klidové a noční bolesti, při nemožnosti stát na postižené dolní končetině nebo při nemožnosti chůze se indikuje artrodéza hlezenního kloubu či metodou volby může být i totální endoprotéza (alloplastika) hlezna. Totální endoprotéza má užší indikační seznam. Indikuje se, pokud zůstávají oba kotníky zachovány a její spolehlivost je menší. Výhodou alloplastiky však je zachování pohybu v hlezenním kloubu. Náhrady jsou jak cementované, tak necementované. Naproti tomu artodéza je vyztužení horního hlezenního kloubu pomocí šroubů a dlah a to nejčastěji kvůli osteoartróze talu a holenní vidlice. Operační techniku lze provést artroskopicky, klasickým řezem, či dosáhnout vyztužení řezem přes patní kost. Po operaci se nosí 6- 8 týdnů sádrová fixace ve středním postavení. Přibližně za 2 měsíce po zákroku po prokázání zhojení lze začít dolní končetinu postupně zatěžovat. U otevřené operační techniky je rekonvalescence delší, a tak se jeví artroskopická technika jako perspektivnější. Po artrodéze kotníku je možná chůze a zvládání běžných denních aktivit, ale sportovní aktivity jsou neplnohodnotné z důvodu nulové hybnosti hlezenního kloubu. Ostatní klouby mohou pohyb částečně kompenzovat.

 

Cíle před operací

 • Co nejlépe se připravit na plánovanou operaci.
 • Cílem je snížit bolestivost, redukovat otok, snažit se co nejvíce udržet rozsah v hlezenním kloubu, zachovat či zlepšovat stereotyp chůze o 2 holích, znovu zapojovat svaly v okolí hlezenního a kolenního kloubu do pohybových vzorců a zachovávat jejich svalovou sílu, zlepšovat koordinaci svalů a tím i zlepšovat dynamickou stabilizaci hlezenního kloubu. 

 

Pooperační péče v době hospitalizace

 • Z důvodu složitého operačního zákroku fixace operované dolní končetiny v sádře po dobu 3.- 6. týdnů.
 • Prevence TEN (tromboembolické nemoci) - medikamentózní léčba, bandážování dolních končetin, polohování operované dolní končetiny, vertikalizace do sedu a do stoje, dostatek tekutin.
 • Prevence dekubitů a kontraktur - polohování.
 • Snižování otoku - aplikace chladu, elevace dolní končetiny, aplikace kinesiotapu - lymfatická korekce.
 • Izometrické kontrakce stehenních svalů a hýžďových svalů.
 • Pasivní a aktivní cvičení prstů, kolenních kloubů a kyčelních kloubů, protahovací cvičení okolních svalových skupin, po dovolení zátěže operované končetiny postupně stabilizační cvičení kotníků, kolen a kyčelních kloubů.
 • Péče o jizvu - frekvence cca 5x denně po vytažení stehů - měkké techniky na jizvu, tlaková masáž, promazávání, nevystavovat slunci.
 • Vertikalizace do sedu a do stoje.
 • Nácvik chůze o 2 francouzských nebo podpažních berlích - zatížení operované dolní končetiny je dle doporučení operatéra (nejprve chůze bez zátěže o berlích se sádrovou fixací dolní končetiny = úplné odlehčení dolní končetiny, od 6. - 12. týdne postupná zátěž).
 • Zlepšování celkové kondice.
 • Protetická péče - ortopedická vložka do bot, ortopedická obuv.

 

Více informací naleznete v našich článcích a dalších návodech na cvičení

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví