TEP Kyčle - pooperační péče

Zde naleznete informace o pooperační péči v době hospitalizace - liší se podle zvyklostí pracoviště a dle stavu pacienta. Cvičení probíhá pod lékařským dohledem.


Cíle po operaci:

 • zlepšit hybnost a sílu operované končetiny
 • upravit svalové dysbalance
 • naučit se izometrickou kontrakci
 • nacvičit stereotyp chůze o berlích
 • pečovat o jizvu
 • předcházet pooperačním komplikacím a dodržovat režimová opatření
 • udržet stávající hybnost a sílu zdravých končetin
 • udržet celkovou kondici
 • instruovat k pravidelnému domácímu cvičení

Pooperační péče v době hospitalizace

 • Prevence TEN (tromboembolické nemoci) - medikamentózní léčba, bandážování dolních končetin, polohování operované dolní končetiny, aktivní cvičení kotníky a prsty u nohou, vertikalizace do sedu a do stoje, dostatek tekutin.
 • Prevence dekubitů a kontraktur - polohování
 • Snižování otoku - aplikace chladu, elevace dolní končetiny, aplikace kinesio tapu - lymfatická korekce
 • Nácvik izometrické kontrakce předního stehenní svalu a hýžďových svalů.
 • Aktivní cvičení prstů, hlezenních kloubů a kolenních kloubů.
 • Pasivní cvičení, aktivní cvičení s dopomocí a aktivní cvičení kyčelního kloubu
 • Zlepšování rozsahu pohyblivosti kyčelního kloubu:
  • do přednožení - do 90 st. a po dosažení rozsah dále nezvyšovat, aby nedošlo k luxaci
  • do unožení
  • do zanožení
 • Vyvarovat se přinožování přes osu těla a zevní rotaci.
 • Nácvik přetáčení na zdravý bok a na břicho pomocí polohovacího klínu mezi kolenními klouby a nácvik sedu
 • Vertikalizace do stoje
 • Předcházení riziku luxace - nepředklánět se, nesedat do hlubokého křesla, neklekat, nedělat dřep, nekřížit nohy přes sebe, vyvarovat se poskokům.
 • Péče o jizvu po vyndání stehů - sprchování, promazávání sádlem, tlaková masáž, masáž jizvy- ,,c”, ,,s”, míčkování, krytí před sluníčkem, aplikace kinesio tapu, fyzikální terapie - laser.
 • Zlepšování celkové kondice - kondiční cvičení, posilování zdravé dolní končetiny i horních končetin- důležité pro chůzi o berlích.

Nácvik chůze o 2 francouzských nebo podpažních berlích

 • zatížení operované dolní končetiny je dle doporučení operatéra (z počátku úplné odlehčení, od 6. týdne postupná zátěž a po 3- 6 měsících plná zátěž)
Návody 1 - obrázek
Třídobý typ chůze po rovině (nejprve obě berle, mezi berle položit operovanou dolní končetinu bez zatížení, přenést váhu do rukou a udělat krok zdravou dolní končetinou před operovanou).
Návody 2 - obrázek
Chůze ze schodů (dát obě berle dolů, pak krok operovanou dolní končetinou bez zatížení mezi berle a nakonec přenést váhu do rukou a vzepřít se o berle a přisunout i zdravou dolní končetinu)
Návody 3 - obrázek
Chůze do schodů (nejprve nahoru krok zdravou dolní končetinou, pak se vzepřít o berle a vložit operovanou dolní končetinu ke zdravé a nakonec přidat berle)

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví