Distorze kotníku

Při distorzi kotníku dochází k natažení či částečné ruptuře vazivových struktur z vnitřní nebo z vnější strany hlezenního kloubu, ale kontinuita vazu není úplně přerušena. Distorzi je možné označit jako „těžkou“, když jsou vazy úplně přerušené. Distorze, na rozdíl od dislokace (luxace), nevede k porušení stability hlezenního kloubu.


První pomoc po úrazu

 • Studený obklad
 • Zvýšená poloha dolní končetiny
 • Ovinutí elastickým obinadlem
 • Klidový režim
 • Kinesio taping – lymfatická korekce
 • Chůze o berlích – bez zátěže
 • Enzymoterapie, masti, spreje, lymfatická masáž – k urychlení rekonvalescence
 • Ortéza nebo sádra na cca 3–6 týdnů při poškození měkkých struktur (částečná nebo úplná ruptura vazů) a u vážnějších poranění operativní řešení. Poté chůze o berlích s postupnou zátěží

Následná péče

 • Fokusovaná a radiální rázová vlna v kombinaci s hloubkovou vibrační masáží
 • Přístrojová/manuální lymfodrenáž – snižuje otok, zlepšuje prokrvení a urychluje hojení poškozených tkání
 • Kinesio taping – stabilizace hlezenního kloubu
 • Cvičení – cvičení v uzavřených a otevřených kinematických řetězcích
 • Posilovaní svalů kotníku a lýtka
 • Trénink propriocepce – senzomotorická stimulace na balančních plochách
 • Při větší sportovní zátěži – bandáž, ortéza, kinesio tape

Více informací naleznete v našich článcích a dalších návodech na cvičení

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví