Luxace ramene

Ramenní kloub je kloub kulový, poskytující největší možný rozsah pohybů, což může mít za následek větší riziko vzniku luxací (vykloubení). K luxacím dochází ve většině případů při úrazu, někdy se ovšem jedná o luxace habituální, způsobené vrozenou anatomickou odchylkou nebo poruchou vývoje.Jedná se například o dysplázie (poruchy vývoje) kloubních ploch, parézu brachiálního plexu, systémová onemocnění atd. Habituální luxace ramenního kloubu se projevuje pocity nestability a částečného vyskočení ramene z kloubní jamky.

Podle směru vykloubení rozlišujeme několik typů luxací: luxaci přední, zadní, horní a dolní. Nejčastěji dochází k luxaci přední, kdy rameno vypadává dopředu, způsobené pádem na nataženou, upaženou, zevně rotovanou a částečně i zapaženou horní končetinu. Může k ní dojít i prudkým pohybem končetiny vzad. Při daném typu luxace je kloubní jamka prázdná, jsou výrazně omezeny rozsahy pohybu v daném kloubu a je pociťována velká bolestivost. Můžeme pozorovat i otok ramenního kloubu.

Při luxaci ramenního kloubu dochází k přidruženým poraněním měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu, jako například kloubního pouzdra, labra či některých svalů. Někdy může dojít i ke kostním, kloubním, cévním či neurologickým komplikacím. Mohou se vyskytnout i pozdní obtíže luxací ramenního kloubu, mezi které patří například syndrom zmrzlého ramene, impingement syndrom nebo posttraumatická instabilita kloubu.

Akutní léčba luxace ramenního kloubu spočívá v jeho repozici (napravení). Poté je ramenní kloub fixován po dobu 3–4 týdnů v Dessaultově obvazu ve vnitřní rotaci paže a ohnutí v kloubu loketním. Po sejmutí ortézy je rehabilitace zaměřena především na obnovení rozsahů pohybů, kdy do 3 měsíců po úraze je kontraindikován maximální pohyb do zevní rotace a abdukce (upažení). Zásadním prvkem terapie je stabilizace ramenního pletence.

 

Více informací naleznete v našich článcích a dalších návodech na cvičení

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Návod na cvičení pro stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 2 - obrázek
Návod na cvičení pro stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 3 - obrázek
Návod na cvičení pro stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 4 - obrázek
Návod na cvičení pro stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 5 - obrázek
Návod na cvičení pro stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.
Návody 6 - obrázek
Návod na cvičení pro stabilizaci pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví