Cvičení s miminky - Reflexní otáčení - 1. fáze z lehu na zádech

Reflexní otáčení je jeden z globálních terapeutických modelů Vojtovy reflexní lokomoce pro aktivaci vrozených hybných programů. Reflexní otáčení přechází z polohy na zádech do polohy na boku a končí v chůzi po čtyřech. U zdravého novorozence lze část průběhu tohoto pohybu pozorovat spontánně, zhruba v 6. měsíci života, další část v 8./9. měsíci života. Pomocí Vojtovy terapie lze tento proces vyvolat již u novorozence. V terapii se reflexní otáčení používá v poloze na zádech a na boku.

Následující cvičení jsou vytvořená pro rodiče, kteří už absolvovali edukaci Vojtovy metodiky od odborného fyzioterapeuta a chtějí si ji zopakovat pro lepší vyvarování se chybám při cvičení. Ukážeme si, jak aktivujeme pohybové vzorce pomocí aktivační polohy a aktivačních spoušťových bodů.

CO JE CÍLEM TECHNIKY:

 • Aktivace vrozených hybných programů
Výchozí poloha
- Nastavte miminko do polohy vleže na zádech.
- Hlavu otočte o 30 stupňů na jednu stranu (rozlišení končetin na záhlavní a čelistní).
- Horní i dolní končetiny leží volně na podložce.
- Osy ramen a pánve jsou kolmo na podélnou osu těla.
Fáze 1
- Pro reflexní otáčení je využíváno aktivační zóny ve střední části hrudníku na čelistní straně, přesněji v místě mamilární linie mezi 5. a 6. nebo 6. a 7. žebrem.
- Tlak je směřován kraniálně (nahoru), mediálně (dovnitř), dorsálně (dozadu) - směrem k druhé lopatce.
- Terapii tedy zahajte tlakem na příslušné spoušťové zóny. Přes occiput (záhlaví) klaďte odpor proti otáčení hlavy.
Fáze 2
- Dochází k rotaci hrudníku a hlavy na stranu záhlavní, u dolních končetin dochází k flexi (ohnutí). Záhlaví, obě lopatky a páteř vytváří oporu.
- První fází reflexního otáčení je při dráždění hrudní zóny dosaženo otočení do polohy na boku
Fáze 3

Reakce, které očekáváme jsou:

 • napřímení páteře
 • zvednutí dolních končetin od podložky
 • držení dolních končetin v této poloze proti gravitaci mimo opěrnou bázi
 • příprava horních končetin na nadcházející opěrnou funkci
 • polykání
 • pohyby očí do stran
 • prohloubené dýchání
 • koordinovaná aktivace břišního svalstva
 • zevní rotace všech klíčových kloubů

Nejčastější chyby

 • neudržení základní výchozí pozice
 • tlak na spoušťové zóny není prováděn v příslušném směru
 • nekladení odporu do souhybu s větším fázickým efektem

Jak často provádět

 • denně několikrát (4 - 5x)

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

Související cviky

Cvičení s miminky - Reflexní otáčení - 2. fáze na boku

2. fáze reflexního otáčení začíná v poloze na boku. Obsahuje pohybové procesy, které se vyskytují při spontánním otáčení, lezení a…

Cvičení s miminky - Reflexní plazení

Reflexní plazení je jeden z globálních terapeutických modelů Vojtovy reflexní lokomoce pro aktivaci vrozených hybných programů. Cílem Vojtovy terapie je…

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví