Lví chůze

Co je cílem cvičení:

  • zaktivovat svaly držící oblouk klenby nohy a naučit se ji vědomě správně a měkce pokládat při chůzi na zem
Výchozí poloha
- Správný stoj - nohy jsou od sebe na šíři pánve, nohy se opírají celou ploskou o zem, záda máte napřímená, hlava vytažena vzhůru, kolena mírně pokrčená.
- Pohyb těla v prostoru musí být co nejvíce plynulý bez zrychlení, zastavení, zpomalení, jakmile se jednou rozejdete, rychlost pohybu vpřed se nesmí měnit, musí být stálý.
Fáze 1
- Přeneste váhu na jednu nohu a vykročte dopředu.
- Pokládejte nohu postupně pomalinku na podložku, nejprve položte patu.
Fáze 2
- Následně se váha přenáší na malíkovou hranu.
Fáze 3
- Přeneste váhu až dopředu, kde rozložení váhy pokračuje na palcový kloub a váha je zcela přenesena na tuto končetinu.
- Pokuste se v dosažené pozici zatlačit do podlahy tři body opory: velký palcový kloub, malíkový kloub a patu.
Fáze 4
- Pomaloučku našlapujte tak, abyste zajistili plynulost pohybu vašeho celého těla v prostoru.
- Vyvarujte se zvedání a klesání těla.
- Druhá noha se střídá s první tak, abyste opět zajistili plynulost pohybu.
- Nesmí být vůbec slyšet dopad paty na zem - jako když lev loví, našlapuje velmi měkce potichoučku.
Videoukázka cviku

Nejčastější chyby

  • neudržení plynulé chůze
  • přílišné zapojení prstů nohy
  • hlasitý a těžký úder paty

Jak často provádět

  • provádějte cvičení každý den několikrát denně

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Aktivace podélné a příčné klenby chodidla

Aktivace podélné a příčné klenby chodidla

youtube Chůze po malíkové straně

Chůze po malíkové straně

Související cviky

Chůze po malíkové straně

Cvičení pro aktivaci svalů nohy. CO JE CÍLEM CVIČENÍ:  aktivace svalů nohy

Aktivace podélné a příčné klenby chodidla

Odtažení palce (správné provedení podélné a příčné klenby). Cvik je vhodný při problematice vbočeného palce a rovněž při příčném i podélném…

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví