Mgr. Hana Řezníčková - zdravotní sestra, recepční

Mgr. Hanka Řezníčková

Absolvovala jsem Střední zdravotnickou školu v Uherském Hradišti, obor Všeobecná sestra. Po závěrečných zkouškách jsem se rozhodla rozšířit svou odbornost také o oblast sociální, proto jsem vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně magisterský stupeň oboru Sociální Pedagogika. 
Při svém studiu jsem se specializovala především na předměty zaměřené na komunikaci a mezilidské vztahy. 

Během studia a krátce po něm jsem absolvovala zahraniční stáže za účelem rozvoje cizích jazyků. Zde na klinice se můžeme setkat při terapiích jiného, než čistě fyzioterapeutického charakteru a především budu jednou z prvních osob, na kterou se můžete obrátit v případě, že budete mít potíže a budete si přát domluvit termín návštěvy. 


Skloubení studia zdravotních a sociálních věd mi dalo především uvědomění si, že pocit zdraví vychází z celkové pohody duševní, sociální i fyzické. V případě, že máte potíže nebo potřebujete pravidelný preventivní termín, s ochotou Vám pomůžu při kontaktu či setkání s Vámi.

Budu se na Vás těšit!
 

 vzdělání

  •  (2009 - 2011) Magisterské studium, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, obor Sociální pedagogika.
  •  (2002 - 2006) Studium na střední škole, Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště, obor všeobecná sestra. Maturitní zkouška z předmětů Vnitřní lékařství, Chirurgie, Ošetřování nemocných, Psychologie a pedagogika, Český jazyk a literatura složena s vyznamenáním. Praktická zkouška.

 odborné praxe

  •  (2012 - 2014) Program H Plus. Koordinátorka lékařských aktivit v moderním soukromém zdravotnickém zařízení poskytujícím špičkovou komplexní ambulantní péči v ojedinělém prostředí.
chcete se léčit zdarma