Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Jóga snu a spánku

Člověk si do nočního spánku přenáší denní stres, emoce, myšlenky a zmatky. Člověk usíná rozptýlen, negativa zůstávají v mysli po celou noc, tělo je napjaté a pak je spánek rušený. Když není člověk rozrušený, prožije spánek, který přinese mnohem více odpočinku a zdraví. V místě, kde spíte, si můžete zlepšit atmosféru.

Mysl přes den

Přes den jsme vzhůru přibližně 16 hodin a často se nám zdá, že máme málo času. V moderním světě se po nás neustále něco vyžaduje a z celého dne se může stát změť způsobující vyčerpání. Často se nám stává, že se na konci uspěchaného dne cítíme na pokraji zhroucení. Takový způsob života neprospívá spánku. Půjdete-li spát plni stresu a napětí, tyto emoce vás budou provázet i ve spánku.

Spánek

Z pohledu jógové filozofie se stav spánku popisuje jako svapna. V tomto spánku se objevují sny. Západní svět by to přirovnal ke stavu, kdy se objevují rychlé pohyby očí (REM), které se vztahují ke snění.

Při spánku procházíme pěti stádii.

 • V prvním stadiu se uvolňují svaly, klesají oční víčka a oči se pohybují ze strany na stranu.
 • Ve druhém stadiu mizí pohyby očí, ale tonus (svalové napětí) zůstává stejný.
 • Ve třetím stadiu se objevují rychlé pohyby očí (REM) a dochází k větším pohybům těla.
 • Čtvrté stádium je spánek bez rychlých pohybů očí (NREMS).
 • Páté stadium přináší návrat rychlých pohybů očí (REM) a určitého svalového napětí v čelistech. Naproti tomu svaly šíje, trupu, nohou a rukou ochabují.

Poloha při spánku

Podle tibetské tradice jsou negativní emoce spojeny s bílým kanálem, který vede u mužů pravou částí těla a u žen levou částí těla. Když muž spí na pravém boku, pravý kanál je přivřen a otevírá se levý kanál k proudění pozitivní prány. U žen je to naopak. Pro ženu má příznivější účinky spaní na levém boku, při kterém se otevírá kanál moudrosti (pozitivní energie) na pravé straně, což příznivě ovlivňuje sny. 

Jógové praktiky

Lidé cvičí jógu a různá dechová cvičení, aby přivedli tělo a mysl do rovnováhy.
Všechny techniky je dobré provádět večer, ideálně těsně před spaním.

Šavásana

Už jenom příjemný leh na zádech v šavásaně, poloze mrtvoly, navozuje relaxační stav. Jedná se o pozici vleže na zádech se špičkami volně do strany, s rukama podél těla a s dlaněmi vytočenými nahoru.

Jóga nidra - vědomý spánek

Jedná se o nejhlubší stav relaxace, které lze dosáhnout jógovými technikami. Při praktikování se získává prospěch jako ze skutečného spánku. Mysl je bdělá a soustředěná jen na sebe, ale přitom nevnímá okolní prostředí. 

Lze to provádět ve 2 pozicích:

 • Prvním způsobem je leh na zádech v pozici šavásany (mrtvoly). V lehu na zádech by hlava měla směřovat k severu a nohy k jihu.
 • Druhý způsob je jakákoliv varianta sedu tak, aby byla páteř napřímená, ruce v klíně s dlaněmi nahoru a s pravou rukou v levé. Sedět byste měli vždy k severu.

Na jógový spánek je potřeba se dobře předem připravit a předem vyloučit případné rušivé vlivy. Nadechujte a vydechujte na osm dob a mezi nádechem a výdechem je zastavení dechu na čtyři doby. Tento dech praktikujte do té doby, než se tělo uvolní. Po se začněte soustředit na oblast solárního plexu kolem pupíku. Následně si představujte, jak z čakry v oblasti pupíku vychází energetický tok, který proudí ve směru hodinových ručiček po neustále se zvětšujícím kruhu, až kruh zahrne celé tělo. Poslední kruh vede nahoře nad hlavou a dole pod chodidly. Nejprve provádíte kruhovitý pohyb energie a pak spirálovitý pohyb ven z těla.

Postup

 • Nejprve si přestavte spirálku o velikosti náprstku.
 • Spirálu zvětšete do velikosti čajového šálku.
 • Následně ji rozšiřte do velikosti okraje talíře.
 • Poté ji zvětšete od okraje žeber po pánevní kosti.
 • Další spirála prochází nahoře středem hrudníku a dole okrajem stydké kosti.
 • Spirálu rozšiřte až do oblasti šíje a po střed stehen.
 • Spirálovitý pohyb veďte od oblasti brady až k holením.
 • Poté ji veďte nahoře obočím a dolem kolem kotníků.
 • Zvětšete ji až po vrchol hlavy a k chodidlům.
 • Spirálovitý pohyb zvětšete až 15 cm nad temeno hlavy a 115 cm pod chodidla.
 • Zastavte si v bodě nad hlavou a zůstaňte bdělí a vědomí a přitom vnímejte příjemný pocit uvolnění.
 • Nyní si spirálu otočte a pohybujte se proti směru hodinových ručiček a vtahujte ji dovnitř a opět procházejte stejnými body.
 • Na závěr si v oblasti solárního plexu představte šroub, který se zašroubovává dovnitř.

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, vzdělávání v oblasti fyzioterapie.

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Články, které by vás mohly zajímat

Canisterapie

Canisterapie je druh terapie, při které se využívá kontaktu se psem pro zlepšení psychického i fyzického stavu člověka.

Psychosomatika

Jakým způsobem je ovlivňováno tělo ve spojitosti s myslí, nervovým vypětím a emocemi každodenního života.

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Akutní psychická reakce na stres či psychika jako příčina fyzických obtíží. Jak je možné tyto problémy řešit?

Zdravý spánek

Víte kolik času by měl spánkem strávit dospělý člověk, adolescent a kolik malé dítě? Zjistěte více o zdravém spánku.