Fyzikální podstata rázové vlny

Rázová vlna je aperiodický a nelineární děj, jež se šíří prostředím jako jeden silný tlakový pulz s nerovnoměrným, téměř "skokovým" nárůstem tlaku na čele vlny. Tento pulz následuje zpravidla delší a nižší podtlakový kmit. Nosičem rázové vlny může být jednak hmotné prostředí (tuhé, kapalné nebo plynné nebo např. elektromagnetické).

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

Pokud bychom hledali podobnost s vlnami na vodě, pak rázovou vlnu můžeme obrazně přirovnat k vlně tsunami. Podtlaková fáze rázové vlny má daleko menší amplitudu a delší trvání, než její fáze tlaková. A právě z toho důvodu je rázová vlna vhodná v lékařství k přenesení velkých amplitud tlaku ke zdroji obtíží, nicméně podtlaková fáze rázové vlny může vyvolat vznik kavitací (dutin v kapalině při lokálním poklesu tlaku) a mikrobublin. Doba mezi dvěma rázy je však dostatečně dlouhá a mikrobubliny se tím pádem stihnou před dalším rázem více tzv. zregenerovat, přejít do klidového stavu a zmenšit se díky difuzi (samovolný proces pronikání částic jedné látky do druhé se snahou o rovnoměrné prostoupení po celém objemu) plynů přes stěnu bubliny. Zbylé mikrobubliny již netvoří pro šíření následující rázové vlny podstatnou překážku.

Podobně jako ultrazvuk patří všechny výše popsané typy mezi akustické vlny, nicméně platí, že rázové vlny jsou pulzy, zatímco ultrazvuk představuje nepřetržité kmitání. rázové vlny se vyskytují v atmosféře během výbušných akcí, například při vzniku blesků v bouřkách, nebo když letadla prorazí zvukovou bariéru. Přes podobnost s ultrazvukem mají rázové vlny podstatně vyšší tlak, než amplitudy ultrazvukových vln, a proto je při jejich využití v lékařství výsledná stimulace tkáně efektivnější.

U rázových vln se setkáváme s principy, jež jsou známy z optiky. Ráz je generován pomocí média (obvykle vody) a šíří se prostředím, které má podobné vlastnosti. Protože tkáň, má některé podstatné vlastnosti podobné jako voda, dochází k jejich plynulému šíření. Naopak při kontaktu se vzduchem by došlo ke znemožnění přenosu mezi aplikačním nástavcem a kůží pacienta, proto eliminuje terapeut vzduchovou bublinu aplikací vrstvy “ultrazvukového” hydratačního gelu na kožní povrch. Tento gel v sobě zadržuje velké množství vody a je hypoalergenní. Dala by se použít ke stejnému účelu i obyčejná voda, ale se z kůže rychle ztrácí-vysychá... Díky tomuto opatření se rázové vlny šíří z nástavce až do cílové tkáně téměř bez ztráty energie.

Mohlo by Vás zajímat

Výron prstu – léčba pomocí fokusované rázové vlny (ESWT)

Stalo se Vám, že jste procházeli pokojem a zakopli jste o nábytek? Nebo jste si nevšimli pootevřených dveří a narazili…

Léčba nehojících se zlomenin pomocí fokusované rázové vlny (ESWT)

V tomto článku Vás seznámíme s výsledky výzkumů léčby špatně se hojících zlomenin pomocí Fokusované rázové vlny (ESWT). Účinky rázové…

Mýty a fakta o Rázové vlně

Terapie rázovou vlnou je v České republice poměrně mladou variantou v moderní léčbě pohybového aparátu.Čeští zdravotní odborníci k získávání nových…
Nabídka léčby
Články o zdraví
Návody na cvičení