Artróza kyčelního kloubu- Coxartróza

Pokud cítíte po ránu ztuhlost či bolest kloubů, trvá Vám déle, než se rozhýbete nebo dokonce Vás provází bolest i v klidu a lékař Vám sdělil, že máte artrózu a Vy nevíte co s ní a chcete zkusit jinou možnost léčby, než lékařem navrženou operaci, v následujících řádcích se Vám pokusíme tuto problematiku přiblížit a nabídnout jiné možné řešení.

Kyčelní kloub

Kyčelní kloub je ve své podstatě jednoduchý kloub, který se skládá ze dvou kostí - pánve a kosti stehenní. Zároveň je to také ale největší kloub, který umožnuje pohyb dolních končetin, chůzi a zároveň zajišťuje ideální rozložení tlaku.Tlak, který působí na kyčelní klouby je současně tlak celého trupu (tělesné hmotnosti) a dynamický tlak svalů. Součty těchto tlaků působí na kloubní chrupavku a ta za optimálních podmínek dokáže tlak rozložit dále tak, aby nebyla sama poškozena. Bohužel v některých případech je působení těchto tlaků a tím zatížení chrupavky natolik náročné, že postupem času dochází k jejímu opotřebení. Velmi často dojde k postižení jedné dolní končetiny, nicméně vzhledem k její omezené pohyblivosti a tím kladení větších nároků na druhostrannou končetinu, může dojít časem k rozvoji artrózy oboustranně.

Artróza

Artróza je druh degenerativního onemocnění kloubů, které vzniká zpravidla dlouhodobým přetěžováním. Proto touto nemocí trpí nejvíce velké klouby, jako kyčle, kolena, kotníky, které nás celý život „nosí" avšak tato nemoc se nevyhýbá ani kloubům ramene či dokonce drobným kloubům ruky. Artróza je nejčastější kloubní onemocnění, v populaci se vyskytuje ve vyšším věku a to z 80%! Artróza je původně nezánětlivé onemocnění, nicméně zánět - artritida ji často doprovází jako druhotná komplikace.

Příčin artrózy může být hned několik:

  • anatomické - nestejná délka končetin, hypermobilita,...
  • traumatické - neadekvátní sportovní zátěž, vykloubení, vnitrokloubní zlomeniny,...
  • metabolické - diabetes!, dna, poruchy metabolismu steroidů
  • zánětlivé - revmatoidní artritida

Pochopitelně vyšší tělesná hmotnost má na vznik těchto potíží také svůj velký podíl a je třeba na to dbát!

Co se děje v kyčli při artróze?

Kladením větších nároků na kloub dojde po čase k jeho opotřebení a to především chrupavky na konci kostí. Prostor mezi kostmi, který doposud vyplňovala chrupavka a kloubní maz se zmenšuje a po čase může dokonce vymizet úplně. Ztráta chrupavky je NEVRATNÁ. Zvýšením tlaku a ztrátou ochranného chrupavčitého obalu se mohou vytvářet na koncích kostí osteofyty - malé útvary, které ještě více dráždí již tak hrubou plochu kostí a provokují další bolest. Postiženy jsou i měkké struktury kolem kloubu. Vazy, které těsně kyčelní kloub obklopují, nemohou již plnit svoji funkci stabilizační a ochrannou a může dojít až k vybočení kloubu z osy.

Diagnostika

Mezi zobrazovací metody vyšetření při podezření na artrózu patří především RTG (rentgenový) snímek, který zobrazuje kost. Na snímku je tedy patrný prostor mezi kostmi, který je za normálních podmínek vyplněn chrupavkou, zobrazeny budou i případné osteofyty (výrůstky na páteři), dá se tedy usuzovat o šíři postižení kloubu. Ne vždy však nález na rentgenu odpovídá subjektivním potížím.

Subjektivní příznaky

Jako první příznak je opět bolest, která se může promítat až do oblasti třísel a dále se šíří po vnitřní straně stehna až ke kolenu. Omezení pohyblivosti, nestabilita, startovací bolest a později i bolest v klidu, v noci, jsou dalšími příznaky, které mluví pro artrózu kyčelních kloubů. Lidé s tímto onemocněním trpí především námahovou bolestí, která v klidu vymizí. Je to způsobeno vyšším nitrokloubním tlakem vestoje či při chůzi. Pokud je artróza zkomplikována zánětem, postižený kloub je teplejší, může být i zarudlý. Dojde i ke zvýšenému napětí úponů šlach, kloubního pouzdra a k velkému napětí svalů. Omezení kloubního rozsahu může mít za příčinu bolestivost, reflexní omezení, kterým se nás tělo snaží chránit před dalším způsobováním bolestí. Postižený kloub je zpravidla nestabilní, dojde tedy k omezení chůze, pokud se jedná o velké nosné klouby.

Objektivní příznaky

Objektivně při vyšetření nacházíme změnu postavení pánve, poruchu statiky páteře a chybný stereotyp chůze. Při vyšetření se často setkáváme se zkrácením jedné dolní končetiny, což může být jak příčina, tak i důsledek postižení kloubu artrózou. Výrazné je omezení pasivního pohybu v kloubu, především rotace vnitřní. Artrózu doprovází i yvýšené svalové napětí především vnitřní strany stehen, naopak vnější svaly jsou oslabeny. Při vyšetření se setkáváme s tyv. vrzáním při pohybu v kloubu.

Terapie

Farmakologická a operační léčba

Farmakologicky lze léčit pouze symptomy, podávají se tedy léky proti bolesti či nesteroidní antirevmatika (protizánětlivé léky). Vhodné je doplnit léčbu tzv. chondoprotektivy (kloubní výživou), které se uvolňují pomalu a mají dlouhodobý účinek, dokáží spíše zpomalovat odbourávání chrupavky, jelikož chrupavka se po narození již nedokáže obnovit. Nejvhodnější preparáty by měly obsahovat glukosamin sulfát, chondroitin sulfát, kyselinu hyaluronovou, aj..

Operační přístupy zahrnují buď méně invayivní metody jako artroskopie, kde lékař ošetří kloubní povrch, odstraní osteofztz (výrůstky na páteři) a nebo přistoupí rovnou k náhradě celého kloubu - alloplastice.

Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv variantu léčby, mějte na paměti, že lidé trpící nadváhou či obezitou, by měli začít léčení především snížením své tělesné hmotnosti. Výrazně se tak sníží tlak, který je na kloub vytvářen.

Fyzioterapie

Výběr vhodných fyzioterapeutických postupů závisí na stádiu onemocnění. V akutních stavech se doporučuje klidový režim, který doplníme uvolněním měkkých tkání, které se často reflexně stahují. U kyčelního kloubu to bývá oblast přední strany stehna (tzv. flexorů dolních končetin), vnějších stehenních svalů , které jsou naopak oslabené a tímto nepoměrem může dojít až ke zmíněné nestabilitě celého kloubu. Proto je potřeba tyto svalové skupiny cvičit (izometricky- aktivace svalu bez pohybu končetiny) a přetížené svaly uvolňovat. Izometricky se cvičí svaly hýždí, stehen a břicha. Velmi účinná a úlevová je manuální šetrná trakce (natahování) kyčelního kloubu. Když potíže ustoupí, je nutné pokračovat ve cvičení, ale je zásadou kloub zbytečně nezatěžovat a vyhnout se krajním polohám, které způsobují bolest.

               Protažení přední strany stehna vleže na břišeProtažení kvadricepsu ve stoji Protažení bedrokyčlostehenního svalu

Velmi oblíbené a účinné cvičení je cvičení s využitím labilních ploch, jako jsou labilní úseče, Bosu, Posturomed, a sensomotorická cvičení. Díky těmto technikám nejen postižená oblast, ale i celé tělo, získá zpět stabilitu a jistotu při chůzi a sportu. Jako velmi vhodné sportovní aktivity jsou plavání, kde se tlak na klouby mnohonásobně snižuje, nordicwalking, trekové trenažery, aj.. Při sportovní aktivitě je třeba se vyvarovat tvrdým dopadům, úderům a švihovým pohybům. Velmi vhodnou doplňkovou terapií je aplikace funkčního tapu (speciální lepící páska nalepená na kůži), díky kterému se cíleně ovlivní konkrétní svaly, ať ve funkci stimulační, či zklidňující, oblast se zastabilizuje a pohyb i cvičení bude o to efektivnější. Funkční tape Vám vydrží nalepený i týden.

Terapie FRV - Fokusovnou rázovou vlnou

Léčba Fokusovanou rázovou vlnou při artróze má význam pokud je přítomný i zánět. Fokusovaná rázová vlna dokáže zánět zacílit a rychlým nastartováním přirozeného reparačního procesu se ho i velmi rychle zbavit, zpravidla po první aplikaci. Vhodné je použít Radiální rázovou vlnu i na svaly či svalové skupiny, které jsou ve velkém napětí, jelikož Rázová vlna dokáže takto postižené svaly uvolnit a účinek je dlouhodobý, ale je třeba tuto léčbu začít hned v prvních stadiích onemocnění. Aplikace se pak opakuje dle potřeby 1x-3x, v intervalu 7-10 dní.

 

Autor: Bc. Adéla Papoušková, Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroj: KOLÁŘ, P. et al., Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2012. ISBN: 978-80-7262-657-1., Klinické zkušenosti v diagnostice a terapii s využítím fokusované rázové vlny.

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Napřímení páteře vleže na boku a stabilizace lopatek

Co je cílem cvičení: napřímené držení páteře a hlavy aktivace hlubokého stabilizačního systému stabilizace pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek

Stabilizace lokte v opoře na boku

Tento cvik vycházející z vývojových poloh je účinný pro zpevnění a posílení středu těla, lopatek a paží. Co je cílem cvičení: aktivace hlubokého stabilizačního systému páteře aktivace mezi lopatkového svalstva aktivace svalů v oblasti ramenního a loketního kloubu aktivace svalů…

Automobilizace křížokyčelního kloubu - "Pejsek"

Co je cílem cvičení: mobilizace křižokyčelního kloubu

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube

Protažení třísel pomocí skluzu

youtube

Automobilizace křížokyčelního kloubu - Kroužení nohou v lehu

youtube

Stabilizace kolen i trupu - balanční nákrok na BOSU

Mohlo by Vás zajímat

Studie ověřující účinnost léčby Peyronieho choroby pomocí Fokusované rázové vlny

Co je Peyronieho choroba? Jde o získanou poruchu tvaru penisu se sníženou schopností erekce. Vada je způsobena poškozením obalu topořivých tělísek a přilehlých měkkých tkání penisu. V těchto tkáních vznikají charakteristické tuhé vazivové plaky, které mění anatomii a funkčnost penisu.…

Bolest v boku

Bolest v boku čas od času potká každého z nás. Tento pocit bývá dosti nepříjemný a mnohdy i omezující. Příčin vzniku obtíží je několik. Ty méně vážné se povětšinou vyřeší sami, avšak existují i stavy, kdy bychom s návštěvou lékaře neměli otálet.Podobně…

Píchání v boku při běhu

Obtěžuje Vás neustálé píchání v boku při zvýšené zátěži, rychle se zadýcháte a bolí Vás k tomu všemu i krk a trapézy? To vše má svou souvislost a má to dokonce jednoduché řešení. V tomto článku Vám vysvětlíme, co se děje v těle při zvýšené zátěži a…

Vaše otázky a odpovědi

Zhmoždění kyčle po úrazu

Otázka č.1: Dobrý den, Uběhlo 14 dnů od úrazu (uklouznutí na ledu). Byla jsem na rentgénu páteře, zlomeného nic nemám.Diagn.:monotrauma/polytrauma. doporučené berle a Novalgin. Nelze se posadit na zadek, dotknout stehen-zadní strana, pohyb v leže, sedě, krok, bodavé sevření, zařvu z…

Problémy s kyčelním kloubem

OTÁZKA: Dobrý den,jednou jsem seskočil z osobního automobilu Pick-up a od té doby mám problémy s kyčelním kloubem pravé nohy. Chodím na Magnetoterapii. Chvilku po terapii mne kyčel tolik nebolel. Pomůže mi nějaké cvičení?Děkuji za radu. ODPOVĚĎ: Dobrý den,cvičení, kdy…

Bolest kyčle po TEP

OTÁZKA: Dobrý den,jsem 10 měsíců po TEP kyčle. Chodím neustále s jednou holí, ani přes odbornou rehabilitaci jinak chůzi nezvládnu pro bolest jednak v kyčli a jednak v zádech. Bolest v kyčli je někdy z ničeho nic při sebemenším pohybu…
banner navody mob
chcete se léčit zdarma

Řekli o nás

Anna Dušková - krasobruslařka Anna Dušková - krasobruslařka "Měla jsem dlouhodobě vážné problémy s úponem zadního stehenního svalu, které mi vůbec nedovolovaly zaujmout pozici v Biellmann piruetě. S těmito bolestmi mi jinde nedokázali pomoci. Začala jsem navštěvovat paní Mgr. Bílkovou a nebýt fyzioterapie s ní kombinované s fokusovanou…
Martin Maxa - zpěvák Martin Maxa - zpěvák "Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za…
Barbora Veselá - atletka Barbora Veselá - atletka „Na FYZIOkliniku jsem poprvé přišla s akutním zánětem plantární fascie, který mě zastihl uprostřed závodní sezóny. Díky rázové vlně jsem se během týdne zbavila limitující bolesti a mohla jsem plnohodnotně absolvovat letní soustředění a zúročit tak tréninkovou dřinu v podzimní…