Totální endoprotéza kyčelního kloubu - TEP kyčle

Byla Vám voperována kloubní náhrada kyčelního kloubu a chtěli byste se dozvědět o pooperační fázi více, než Vám řekli v nemocnici? Doufáme, že v následujících řádcích najdete odpovědi na všechny Vaše otázky. Pokud ne, neváhejte nás kontaktovat!

Kyčelní kloub

Kyčelní kloub je největší kloub v lidkém těle a je tvořem spojením kosti stehenní s kostí pánevní. Jde o jednoduchý kloub - složený ze dvou kostí, přesto díky silným vazům, které kostní spojení obklopují, se jedná o kloub nejpevněší a má v rámci dolní poloviny těla největší možný rozsah pohyblivosti.

Co znanemá TEP kyčle?

TEP je zkratka pro Úplnou náhradu kloubu (Totální EndoProtézu). Jedná se o umělou náhradu hlavice kosti stehenní a jamky kosti pánevní - tyto dvě kosti spolu tvoří kyčelní kloub. Podle rozsahu poškození operatér rozhodne, zda je nutné nahradit pouze hlavici stehenní kosti nebo zda je i kloubní jamka (pánevní kost) natolik poškozena, že bude potřeba i její náhrada. Totální náhrada znamená náhradu obou na sebe přiléhajících ploch (jak jamka, tak i hlavice).

V dnešní moderní medicíně existuje velké množství jak tvarů, použitých materiálů tak i operačních přístupů, kterých se využívá. Nejčastěji využívané endoprotézy jsou jak "cementované", tak "bezcementované". Rozdíl značí, jestli se pro upevnění implantátu do kosti použije kostní cement, či nikoli. Zpravidla se cementované endoprotézy implantují starším pacientům a bezcementované mladším. Materiálem rozlišujeme endoprotézy kovové, polyethylenové a keramické, či jejich kombinace.

Nejčastější indikace pro TEP kyčelního kloubu:

 • Traumatické zlomeniny krčku stehenní kosti
 • Artróza kyčelního kloubu - degenerativní onemocnění
 • Aseptická kostní nekróza (odumření kostní tkáně vynikající bez přítomnosti infekčního zánětu z ne zcela jasných příčin)
 • Vrozené vady kyčelních kloubů
 • Revmatoidní artritida (zánětlivé autoimunitní onemocnění projevující se především zánětem a bolestivostí kloubů a jejich postupným poškozením postihující však i ostatní orgány)
 • Onkologické příčiny

Předoperační vyšetření

Před operačním výkonem je třeba, aby Vás lékař vyšetřil interně, zhodnotil míru rizik, odhadnul, zda jste schopni tento zákrok podstoupit a podílel se na vhodném zvolení anestezie. Anestezie se v tomto případě volí nejčastěji v podobě celkového uspání, v některých případech můžete požádat o spinální anestezii, která Vás "pouze umrtví" od pasu dolů a zůstáváte tak při vědomí. V den před operací budete ošetřeni lékařem - ortopedem (zpravidla Vaším operatérem), který Vám nastíní, jak bude operace probíhat a jak vypadá pooperační fáze. Před operací se obecně odebírá pacientovi krev, která je pak použita jako autotransfúze po výkonu, pokud je potřeba ztrátu krve nahrazovat.

Kdy Vás lékař odmítne operovat?

Existuje několik důvodů, které jsou kontraindikací - okolností nebo stavem pacienta vylučujícím uskutečnění operace. Kontraindikace můžeme dělit do dvou skupin a to:

Lokální kontraindikace:

  • Infekce v kyčli
  • Kožní infekce, proleženiny, bércové vředy
  • Folikulitida - stafylokoková infekce kůže

Celkové kontraindikace:

  • Pacientova nespolupráce
  • Stav pacienta, který mu neumožňuje po operaci chodit
  • Zánětlivé ložisko
  • Alergie na umělý materiál
  • Špatná kvalita kostí
  • Neurogenní artropatie - degenerativní onemocnění se ztrátou citlivosti

Operační den

V den operace Vám bude do svalu aplikována dávka protizánětlivých léků a antibiotik jako součást premedikace (podávání léků před určitým lékařským výkonem).

Ve většině případů se operuje v poloze na boku. V první fázi se odstraní poškozené části kostí a nahradí se protézami. Je velmi důležité před skončením celého operačního procesu zkusit stabilitu endoprotéz. U cementovaných se náhrady upevní kostním cementem, u bezcementových je stabilita zajištěna tvarem a zpracováním povrchu protézy. Poté se rána zašije. Celý výkon trvá přibližně 90 minut.

Pooperační fáze

Ihned po operaci budete převezeni na jednotku intenzivní péče, kde Vám budou podávány protizánětlivé léky, léky proti bolesti a monitorovány Vaše životní funkce. Pokud nedojde ke komplikacím, druhý den Vás převezou na standartní pokoj. Jako prevence tromboembolické nemoci jsou vhodné kompresní punčochy. Další postup v pooperační fázi se liší v každém zdravotnickém zařízení. Některá zařízení dovolí pacientům vstát hned druhý den po operaci, jiná až třetí, zaléží na vnitřních předpisech a tradici. Nejpozději tedy druhý den po operaci byste měli vstát z postele  a pokusit se o chůzi o dvou berlích (francouzských, podpažních). Druh berlí opět určuje tradice, dostupnost a ochota personálu. Z hlediska menší zátěže pro ramenní klouby (dochází k utlačování cév a nervů jdoucích v podpaží - podpažní berle) a lepší mobilitu, je vhodnější používat francouzské berle (zapření je o dlaň a předloktí).

Cvičení po operaci

Několikrát denně je nutné vstát z postele a chodit s berlemi, raději častěji po menších vzdálenostech. V mezičase je potřeba cvičit nejen operovanou končetinu, ale i celé tělo vleže a vsedě na posteli.

Čeho se vyvarovat po operaci?

Je nezbytně nutné dávat pozor na pohyby v operovaném kyčelním kloubu, aby nedošlo k uvolnění kloubní náhrady z jamky. Tyto zásady je nutno dodržovat min. 3 měsíce po operaci.

Pacient po operaci TEP kyčelního kloubu NESMÍ dělat tři základní pohyby (a jejich kombinace):

  • Rotace v kyčelním kloubu - především nevytáčet špičku zevně
  • Pokrčování kyčelního kloubu nad 90°- hluboký sed (zavazování tkaniček, ohýbání k zemi)
  • Křížení dolní končetiny - dávat nohu přes druhostrannou dolní končetinu
  • Zvedání natažené dolní končetiny do vzduchu

Zakázanou kombinací všech těchto pohybů je dávat nohu přes nohu!

Fyzioterapie po TEP kyčelního kloubu

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

V rané pooperační fázi se s fyzioterapeutem zaměříte na péči o měkké tkáně, které byly operačním přístupem poškozeny. Důležitá je péče o jizvu, aby nedošlo ke slepení jednotlivých vrstev kůže a podkoží a fascií -povázek (vazivových obalů), které kryjí svaly. Je potřeba pomocí technik měkkých tkání tyto oblasti uvolnit. Vhodná je šetrná tlaková masáž, masáž stimulačními "ježky", či taping (metoda pasivní podpory kloubů a vazů za pomocí speciálních lepících pásek nalepených na kůži v problémové oblasti), který dokáže nejen odlehčit danou oblast, ale pomůže i vstřebávání modřin, jež často operační zákrok doprovázejí. Před samotným cvičením je třeba uvolnit hypertonické či jinak napjaté měkké tkáně a svaly. Zvýšeným napětím po operaci trpí přitahovače dolních končetin a ohybače kolenních kloubů. Naopak oslabené svalové skupiny bývají hýžďové svaly, přední strana stehen a břišní svaly. Izometrická cvičení (při kterém se délka svalu nemění, mění se pouze jeho napětí; tedy úhel v pracujícím kloubu zůstává neměnný) dokáží tyto svalové skupiny opět posílit. Po vyndání stehů a zahojení rány je vhodné na ránu aplikovat terapeutický laser. Důležitý je nácvik správného stereotypu chůze - našlapovat přes patu, nevytáčet špičku směrem ven a dělat stejně dlouhé kroky oběma dolními končetinami. Míru možnosti zatížení operované dolní končetiny a dobu chůze o berlích určuje operatér. Ve většině případů je pacient propuštěn do domácího léčení 8.-10. den od operace.

                         
Metoda PNF pro dolní končetinu

Terapie rázovou vlnou

Vhodné je použít Radiální rázovou vlnu na svaly či svalové skupiny, které jsou ve yvýšeném napětí, jelikož Rázová vlna dokáže takto postižené svaly uvolnit a účinek je dlouhodobý, ale je třeba tuto léčbu začít hned v prvních stadiích onemocnění (pooperační fázi). Aplikace se pak opakuje dle potřeby 3x-8x v intervalu 3-5 dní.

 

Návody na cvičení

 

 

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroj: Klinické zkušenosti ze soukromé praxe v oboru fyzioterapie

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Cvičení pro posilování stabilizačního systému ve stoji

Balanční cvičení pro správné držení těla a napřímení páteře. Cvičení vychází z fyzioterapeutického konceptu Roswithy Brunkow, které je vhodné pro aktivaci hlubokého stabilizačního svalstva břicha, trupu i pánve. Dále získáte či zlepšíte svůj cit pro rovnováhu a vnímání trojrozměrného pohybu…

Napřímení páteře a nitrobřišní tlak v nízkém šikmém sedu

Co je cílem cvičení: napřímené držení páteře a hlavy aktivace hlubokého stabilizačního systému stabilizace pánve, kyčelních kloubů, ramen a lopatek

Klek na jedné noze - protažení přední a vnitřní části steheního svalu

Co je cílem cvičení: Měli byste cítit poměrně zásadní aktivitu, až pálení v oblasti přední a spíše i vnitřní části stehenního svalu (ne však z boku). Pokud cítíte pálení z boční strany je to buď tím, že pánev není dobře…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube

Protažení třísel

youtube

Aktivace šikmých břišních svalů v šikmém sedu

youtube

Protažení třísel pomocí skluzu

Mohlo by Vás zajímat

Artróza kyčelního kloubu- Coxartróza

Pokud cítíte po ránu ztuhlost či bolest kloubů, trvá Vám déle, než se rozhýbete nebo dokonce Vás provází bolest i v klidu a lékař Vám sdělil, že máte artrózu a Vy nevíte co s ní a chcete zkusit jinou možnost…

Bolest třísel - fyzioterapie a fokusovaná rázová vlna

Trpíte bolestí v oblasti třísel? Vystřeluje Vám bolest do břicha, kyčlí či nohou? V následujících řádcích se pokusíme osvětlit problematiku bolestí třísel a navrhneme Vám řešení, které povede k rychlé a dlouhodobé úlevě a zároveň vysvětlíme postup při jehož dodržování…

Peyronieho choroba a možnosti její léčby

Máte zjištěnu Peyronieho nemoc, trpíte jejími nepříjemnými projevy a chcete se dozvědět více o tomto onemocnění a možnostech jeho léčby? Čtěte níže. Pokud budete mít další dotazy, můžete se na nás kdykoli obrátit. Peyronieho choroba Jedná se o onemocnění postihující…

Vaše otázky a odpovědi

Rozsáhlé bolesti od kříže až po kolena

OTÁZKA: Dobrý den,můj muž má veliké bolesti od kříže, přes pánev, kyčle a třísla až do stehen a kolen a lékaři nemůžou stále přijít na to, kde je ložisko bolesti. Neporadíte?Děkuji. ODPOVĚĎ: Dobrý den,podle popisu odkud kam bolest jde, bych…

Zhmoždění kyčle po úrazu

Otázka č.1: Dobrý den, Uběhlo 14 dnů od úrazu (uklouznutí na ledu). Byla jsem na rentgénu páteře, zlomeného nic nemám.Diagn.:monotrauma/polytrauma. doporučené berle a Novalgin. Nelze se posadit na zadek, dotknout stehen-zadní strana, pohyb v leže, sedě, krok, bodavé sevření, zařvu z…

TEP - totální endoprotéza

Otázka: Za jak dlouho po operaci TEP mohu začít našlapovat na operovanou nohu? A kdy začít odkládat berle?Děkuji. Odpověď: Dobrý večer,dózování zátěže ani plnou zátěž si bez podrobnějších informací netroufám doporučit. Obecně platí, že míru zátěže určuje primárně operáter (dle…
banner navody mob
chcete se léčit zdarma

Řekli o nás

Galen Rupp - běžec Galen Rupp - běžec Americký dálkový běžec, jež závodil na letních olympijských hrách v roce 2008 v Pekingu, 2012 v Londýně a 2016 v Rio de Janeiru. Časté tréningy, závodění a přespolní běhy tvoří podstatnou část jeho života.. Kdo je Galen Rupp?  Galen se…
Anna Dušková - krasobruslařka Anna Dušková - krasobruslařka "Měla jsem dlouhodobě vážné problémy s úponem zadního stehenního svalu, které mi vůbec nedovolovaly zaujmout pozici v Biellmann piruetě. S těmito bolestmi mi jinde nedokázali pomoci. Začala jsem navštěvovat paní Mgr. Bílkovou a nebýt fyzioterapie s ní kombinované s fokusovanou…
Jiří Homoláč - vytrvalostní běžec Jiří Homoláč - vytrvalostní běžec Jeho cílem je neustále překonávat své limity a jako běžecký závodník se dostat na významné světové akce. Běh tvoří podstatnou část jeho života a zároveň je i jeho vášní, protože rád překonává hranice svých možností. Je řeč o Jiřím Homoláčovi...…