Přehled metod užívaných ve fyzioterapii

Seznamte se s účinnými metodami a technikami fyzioterapie, které používáme.

Na tyto metody jsme školeni a certifikováni.

Přejeme si, abyste si naše postupy uměli představit ještě před svojí návštěvou.

Ke každé metodě postupně doplňujeme reálné fotografie přímo z naší terapie.

 

Diagnostika a poradenství

 
 

Manuální metody

 
 

Metody s pomůckami

 
 

Podpůrné metody fyzioterapie

 

Pozn.: Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta a specifik diagnózy.
Před zahájením léčby vysokoškolsky vzdělaný fyzioterapeut na základě svého odborného vzdělání (podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami) provede diagnostiku a rozhodne o vhodnosti zařazení fyzikální terapie do plánu léčby, k čemuž je z podstaty své odbornosti oprávněn. Pokud dojde mezi fyzioterapeutem a klientem k dohodě o využití této fyzikální léčby, vysvětlí fyzioterapeut doprovodná léčebná opatření tak, aby byla léčba co nejefektivnější.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví
Návody na cvičení