Popis a účinky Rázové vlny

Rázová vlna vzniká za předpokladu, že zdroj zvukových vln se pohybuje rychleji než vlastní zvuk. Při překročení zvukové bariéry vzniká třesk a tlaková vlna, ve které je ukryta výrazná energie. K léčebným účelům využíváme přístroje pracující na různých fyzikálních principech - pneumatický, elektromagnetický, elektrohydraulický, piezoelektrický. Pomocí těchto generátorů dokážeme rázové vlny směrovat, a regulovat jejich průnik do hloubky lidského těla přímo do místa, které způsobuje zdravotní obtíže.

V medicíně se začala rázová vlna používat v 80. letech 20. století, nejdříve pro terapii žlučníkových a ledvinných kamenů, kdy rázová vlna rozmělnila usazeniny, a ty byly v podobě písku vyloučeny z těla přirozenou cestou. Ovšem jako vedlejší účinek byl zjištěn i vliv na hojení měkkých tkání a obnovu hustoty kostí!!! Dnes se v pohybové medicíně používá rázová vlna jako nejmodernější a nejúčinnější přístup v terapii bolestí pohybového aparátu všeho druhu.

Pro běžnou praxi jsou využívány v principu pouze dva druhy přístrojů pro generování rázové vlny: 

 

Jakou rázovou vlnu využíváme ve FYZIOklinice?

V našem Centru fyzioterapeutické péče FYZIOklinika využíváme pro léčbu, jako jedno z mála pracovišť v Čechách, obě technologie rázové vlny radiální i fokusovanou, protože se aplikačně výhodně doplňují. Před finálním rozhodnutím od kterého výrobce techniku pořídíme jsme provedli klinická testování a po zjištění velmi nečekané účinnosti léčby (mírně přes 90%) jsme se rozhodli zařadit oba typy do našich fyzioterapeutických léčebných programů. Pokud se rozhodnete o léčbu u nás, budete se moci seznámit s moderními přístroji od švýcarských specialistů STORZ MEDICAL, největšího světového výrobce lékařských Rázových vln.

Radiální rázová vlna ve FYZIOklinice

Naše poslední verze zařízení MP200 byla uvolněna z vývoje v roce 2010. Při léčbě využíváme dále mj. nejnovější patentovaný aplikátor D20, který byl z vývoje uveden do prodeje v roce 2011. Tento aplikátor se liší hlavně potřebou menšího vygenerovaného tlaku pro tvorbu výsledného akustického rázu. Klient tak vnímá akustickou vlnu uvnitř těla a ne na povrchu těla, jako u většiny konkurenčních zařízení (dojde k nedokonalé přeměně mechanického rázů v akustický, a při vyšším výkonu vnímáte zbytkové bušení do kůže, což je nežádoucí a nepříjemné). Akustická vlna tak může proniknout hlouběji do tkáně, protože terapeut může aplikovat na klienta vyšší výkon.

Fokusovaná rázová vlna ve FYZIOklinice

V našem zařízení DOULITH ® SD1 Ultra (vývoj přístroje dokončen na konci roku 2012) je naopak vysokoenergetická rázová vlna tvořena elektromagnetickým principem. Silné pole zde nevzniká mechanicky, nýbrž pomocí velmi silného energetického pole, které se za pomoci parabolického zrcadla soustředí do jediného místa ve vašem těle. Velkým rozdílem ovšem není pouze koncentrace energie do jednoho místa o velikosti 1-2 cm kubických. Velmi podstatný vliv pro léčbu má řádově vyšší rychlost náběhu a poklesu této energie. Proto je Fokusovaná rázová vlna zhruba 2-3x účinější než rázová vlna Radiální!  

Srovnání principů: Fokusovaná a Radiální rázová vlna

Radiální rázová vlna

Energie pneumaticky urychlovaného projektilu radiální rázové vlny MASTERPULS MP200 vytváří nárazem do nástavce koncovky D-ACTOR silnou akustickou vlnu pronikající do vrchních částí vazivové a myoskeletální tkáně. Volbou nástavce se ovlivňuje hloubka průniku vlny a její intenzita. Nejnovější nástavce STORZ MEDICAL přinášejí klientovi vjem akustické vlny uvnitř tkáně (ne na jejím povrchu, jako u většiny konkurenčních zařízení).

 • Radiální rázová vlna vytváří pomalejší tlakové pulzy dlouhé setinu vteřiny 
 • nejintenzivnější účinnost je v místě dotyku s tkání.

Fokusovaná rázová vlna

Cylindrická cívka s parabolickým reflektorem fokusované rázové vlny DUOLITH Ultra umožňuje precizně nastavovat energie od nejmenších po nejvyšší úrovně. Energie vniká do tkáně velkou plochou jemně s minimální bolestivostí, avšak přesně zacílená do fokusované oblasti. Jde o ideální poměr mezi vysokou terapeutickou účinností a vedlejšími efekty terapie.

Hluboce uložené struktury lze léčit pouze fokusovanou rázovou vlnou, protože radiální technologie je účinná do hloubky 3 až maximálně 6 cm. Nicméně povrchové měkké tkáně mají vždy funkční vztah ke tkáním uložených hluboko, Proto při terapii volíme vždy kombinaci Fokusované rázové vlny, Radiální rázové vlny a terapie pomocí hloubkové masáže patentovaného V-actoru. Po každé terapii pomocí fokusované rázové vlny vždy aplikuejme funkční tape, tak aby efekt terpie byl co nejvyšší.

 • Fokusovaná rázová vlna má daleko vyšší okamžitý výkon (1000x vyšší okamžitý výkon), a doba trvání jejího pulzu je stokrát kratší než u radiální vlny. 
 • Pulz je soustředěný do ohniska (fokusu) v hloubce tkáně.

Optimální velikost fokusu rázové vlny, stabilita energie a dostatečná intenzita je nejlepší u fokusovaných vln založených na elektromagnetickém principu s rovinnou nebo cylindrickou cívkou.

Princip terapie rázovou vlnou

Na internetu a hlavně v odborné literatuře najdete často označení: ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy). Znamená to jednoduše: "Léčba rázovou vlnou".

Mechanismus účinků ESWT byI za 20 let klinické praxe velmi podrobně studován. Rázová vlna je tvořena z krátké fáze nárůstu energie charakterizované nárůstem tlaku na tkáň, a poté mnohem delší fází jejího poklesu (tzv. tensile wave). Klíčovou roli pak hrají molekuly plynu ve tkáních těla. Bublina plynu velikosti 1 mm je při šíření náběhové fáze rázové vlny komprimována (zmáčknuta) až na 0.5 um. Při poklesu tlaku však dochází k výraznému nárůstu energie uvnitř bubliny. Ta se rozpináním expanduje, vytváří kavitaci (dutinu) a generuje druhotnou rázovou vlnu.

Obecně můžeme rozdělit účinky ESWT na Fyzikální:

 • porušení kalciových depozit - respektive vápníkových obalů

a Biologické:

 • metabolický účinek (zvýšení základní aktivity buněk)
 • cyto-proliferativní účinek (podpora množení buněk, např. při obnově tkání)
 • analgetický účinek (protibolestivý účinek)

Ve tkáni dojde ke stimulaci stavu podobného zánětlivým procesům. Tyto procesy silně povzbuzují obranné mechanismy organismu. Vzniklé oxidy dusíku stimulují rozšíření cév (vazodilataci) a tím vedou k prokrvení tkání a tvorbě nových kapilár. Současně se tvoří substance "P", která účinkuje proti bolesti (analgetický efekt) a má růstový efekt. Zvýší se také výměna látková (metabolismus) čímž dochází k odplavení katabolitů z poškozené tkáně. Zároveň dochází k přílivu živin a oxidu kyslíku a tkáň lépe regeneruje. Utlumí se tvorba zánětlivých enzymů ve tkáni a dochází k rozpouštění vápenných usazenin. 

Účinky rázové vlny

 • narušení a rozpouštění vápenaté usazeniny ve šlachách, úponech, burzách …
 • zvýšení metabolismu ošetřované tkáně prokrvení a zvýšení látkové výměny v postižené oblasti
 • aktivace buňky produkující kolagen a další bílkoviny (jizvy, strie, pevnost pokožky u léčby celulitidy)
 • okamžitá redukce svalového napětí
 • snížení napětí v měkkých tkáních
 • stimulace protizánětlivého procesu
 • analgetický efekt (s ústupem bolestí se výrazně zlepšuje pohyblivost)
 • postupné zmenšení úponových bolestí
 • zvýšená osteogenese (tvorba) kostní tkáně

FYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlnyFYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlnyFYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlnyFYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlnyFYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlny

Rázová vlna - Využití a indikace

Pro zvýšení efektivity léčby doporučujeme při léčbě rázovou vlnou omezit sporty, které zatěžují léčený segment těla.

Studie založené na terapii pohybového aparátu pomocí rázové vlny uvádí efektivitu léčby až 95%. Klienti vzatí do studií hodnotili snížení až vymizení svalových a úponových bolestí, urychlení hojení zranění a rychlý návrat zpět do běžného denního procesu i sportovních aktivit.

Výhodou terapie rázovou vlnou je především to, že jde o neinvazivní metodu, která není časově náročná a má vysokou účinnost. Klienta nijak výrazně neomezuje a má minimální vedlejší účinky. Terapie výrazně zkracuje dobu léčení a její efekt je dlouhodobý.

V pohybové medicíně bylo použití Rázové vlny původně omezeno pouze na

 • pseudarthritis (paklouby),

později byla terapie rozšířena na

 • tendinopatie (bolestivé onemocnění šlach, někdy charakteru zánětu),
 • nedostatečnou regeneraci hojení měkkých tkání (záněty, rány, apod.)
 • včetně fraktur (zlomenin) a
 • myofasciální bolestivé syndromy (porucha svalové činnosti spojená s bolestmi).

Nyní se užívá fokusovaná rázová vlna i u

 • artróz kloubů (kyčel, koleno, rameno, loket),
 • poškození menisků,
 • poúrazové či pooperační stavy ramenního kloubu,
 • u nehojících se zlomenin,
 • zánětů či nekroz kostí po komplikovaných frakturách,
 • léčba zánětů míšních kořenů,
 • poškození meziobratlového disku, apod.

Vyšší efektivita fokusované rázové vlny oproti radiální je díky vyšší předané energii na milimetr kubický i u

 • tenisových a golfových loktů (epicondylitis)
 • a obecně u zánětů úponů šlach

Pohybová medicína

 • funkční problémy spojené s funkcí páteře (recidivující bolesti v bedrech, lumboischiadický syndrom, stavy po zlomeninách kostrče, blokády páteře, bolesti krční páteře a ramen, migrény, závratě …)
 • přetížení měkkých tkání trigger point, svalové a úponové bolesti, …
 • instabilita kloubů chronické distorse kotníků, stavy po podvrtnutí kolena, bolesti kloubů, …
 • entezopatie přetížení vazů - tenisový loket a golfový loket, bolestivé tříslo, skokanské koleno …
 • burzitidy zánět burz v oblasti kloubů, případně se vznikem kalcifikací v kloubu, …
 • artróza I-II stupně
 • po traumatické stavy špatně se hojící zlomeniny, počínající paklouby kostí, Syndrom rotátorové manžety, zamrzlé/zmrzlé rameno
 • kostní výrůstky, patní ostruha, ostruha na loktech, vbočený palec (Hallux valgus), kladívkovité prsty …
 • zánět Achillovy šlachy, šlachy dlouhé hlavy bicepsu, …

Estetická medicína – využívá efektu stimulace tvorby kolagenu

 • liposukce
 • celulitida
 • jizvy, strie

Interní medicína

 • urologie, gynekologie, chirurgie, … 

Vedlejší účinky v místě aplikace (obvykle odezní do 2-10 dní)

 • zarudnutí kůže je známka vyššího metabolismu - výměna plynů na tkáňové úrovni, odvod katabolitů z tkáně a přívod oxidu kyslíku a živin
 • krátkodobé zvýšení bolesti během, nebo po aplikaci
 • vyjímečně vznik hematomu (vyššího prokrvení tkáně)

Kontraindikace rázové vlny (nevhodné pro klienty)

 • poruchy krevní srážlivosti (hemofilie)
 • užívání antikoagulačních prostředků (hemolytika), zejména léčiva Marcumar
 • onkologické akutní onemocnění, po rentgenové terapii. (K - Markery musí být zcela v pořádku.)
 • v místě otevřených zranění (nezhojené jizvy, odřeniny …)
 • těhotenství (aplikace v oblasti trupu)
 • aplikace v oblasti křečových žil (trombózy)
 • při léčbě kortikoidy (např. Kortizol) do 2 týdnů
 • výrazná jaterní onemocnění

Upozornění: Pokud máte v těle kardiostimulátor nebo jiné mechanické zařízení na podporu Vašich životních funkcí, obstarejte si potvrzení o testování kompatibility s rázovou vlnou u svého lékaře!

 

FYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlnyFYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlnyFYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlnyFYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlnyFYZIOklinika Aplikování Radiální Rázové vlny

 

Hloubková Vibrační vlna - speciální masáže pomocí aplikátoru V-ACTOR

Technologie, kterou jsme vybaveni, umožňuje kromě vysoce efektivních léčebných procedur nabízet navíc i relaxační nebo kosmetické služby.

Například pomocí aplikátoru V-ACTOR je možné nabízet vysoce účinnou hloubkovou vibrační masáž svalových partií okolo postiženého místa, na které je aplikována léčebná Rázová vlna. V našem Centru fyzioterapeutické péče FYZIOklinika jí zařazujeme ZDARMA po každé aplikaci léčebnou Rázovou vlnou. Důvodem je zvýšení léčebného efektu v místě aplikace i spokojenosti klienta. 

FYZIOklinika Aplikování hloubkové masáže V-ActorFYZIOklinika Aplikování hloubkové masáže V-ActorFYZIOklinika Aplikování hloubkové masáže V-ActorFYZIOklinika Aplikování hloubkové masáže V-Actor

A jak je to s celulitidou?

Pro léčebné zdravotnické použití rázové vlny je žádoucí dostat "vysokoenergetickou náběžnou hranu" akustické rázové vlny co nejhlouběji do tkáně a proto je velmi důležité jak je kvalitně vyrobena koncovka aplikátoru přístroje, která má dostat akustickou vlnu do svalů nebo kostí.

Dobrou zprávou pro klienty hledající účinnou metodu pro léčbu celulitidy tedy je, že tukové bunky, které způsobují "hrbolatost" kůže, jsou na povrchu. Pro léčbu celulitidy tudíž stačí jakýkoliv přístroj dostupný na trhu, a proto není třeba se obávat přijmout nabídku kteréhokoliv estetického centra, které tuto terapii na bázi "Rázová vlna" nabízí.

V našem centru fyzioterapeutické péče programy léčbu celulitidy sice nenabízíme, ale i tak každý náš klient po každé aplikaci rázové vlny odchází v léčené partii těla o trochu krásnější :-) .

 

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha
Zdroj: LOHRER, Heinz, GERDESMEYER, Ludger. Multidisciplinary medical applications: Shock wave therapy in practice. Level10 Buchverlag Daniela Bamberg, Heilbronn, Německo. ISBN 978-3-9816095-0-9

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí od jednotlivých predispozicí konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. O vhodnosti léčby rázovou vlnou rozhoduje podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami lékař (MUDr.) nebo univerzitně vzdělaný fyzioterapeut (Bc., Mgr.), který před zařazením aplikace rázové vlny do léčebného režimu provedl příslušnou diagnostiku a seznámil klienta s režimovými opatřeními, která je klient povinen dodržovat. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, specifik jeho diagnózy a jeho schopnosti dodržovat stanovená léčebná opatření.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví
Návody na cvičení
Dárkové poukazy
Vše o Rázové vlně
Vše o Rázové vlně