Urychlení hojení ran

Z historického hlediska je hojení ran velmi významný zdravotní problém. Ne nadarmo se předchůdcům dnešních chirurgů říkalo „ranhojiči“. Zatímco v minulosti byl člověk ohrožen vznikem ran především při lovu nebo v boji, dnes existuje celá škála situací, které končí porušením kožní integrity. Poměrně významná je kategorie ran vznikajících chronicky, v důsledku civilizačních onemocnění (diabetes, žilní ischemie). Hojí-li se rána tzv. primárním způsobem, není nutné ji víceméně řešit, protože o ní za 7–10 dní nebudeme prakticky vědět. Pokud dochází ke komplikacím (tzv. hojení per secundam), rána se hojí pomalu, prohlubuje se defekt nebo existuje snaha eliminovat vzniklou jizvu, jeví se jako jedna z nejúčinnějších metod Planární rázová vlna.

 

Co je Planární rázová vlna?

Planární rázová vlna je fyzikální terapie pracující s mechanickými rázy. Pomocí elektromagnetické indukce se v léčebném nástavci zařízení tvoří tlakové vlny, které se soustředí akustickou čočkou a při aplikaci pronikají hluboko do tkáně. V místě dopadu rázové vlny dochází k významnému zrychlení biochemických procesů zodpovědných za opravu porušené tkáně.

Pro hojení ran na povrchu těla ve FYZIOklinice využíváme speciální druh aplikátoru – jedná se o tzv. Planární rázovou vlnu. Vystupující energie není tak ostře koncentrovaná do jednoho místa jako u Fokusované rázové vlny a je nasměrována přímo na povrch těla. Výsledkem této skutečnosti je výstupní výkon přibližně dvojnásobný oproti klasické Fokusované rázové vlně. Planární rázová vlna je proto ideální pro léčbu špatně se hojících ran.

 

Co se děje v tkáních po aplikaci?

 • Zrychlení látkové výměny – efektivnější přívod kyslíku a odvod katabolitů metabolismu

 • Zrychlený růst nových drobných (kapilárních) cév – velký význam především při hojení bércových vředů a diabetických gangrén

 • Antibakteriální a protizánětlivý efekt

 • Analgetický (protibolestivý) efekt

 • Stimulace kmenových buněk zodpovědných za regeneraci tkáně

Hojení rány

Indikace

 • Nehojící se akutně vzniklé rány – např. komplikované zánětlivými procesy (hojení per secundam)

 • Nekomplikované rány, u nichž chceme minimalizovat výsledné zjizvení

 • Popáleniny

 • Diabetická gangréna

 • Diabetický vřed

 • Nediabetický vřed (ischemický)

 • Popáleniny

Galerie obrázků

 

Proč se léčit planární rázovou vlnou?

 • O vzniku jizvy: Jizva vzniklá po poranění není prorostlá krevními ani lymfatickými cévami. Snižuje tak prokrvení tkáně a tok lymfy v oblasti jizvy. Pokud je jizva poblíž lymfatických uzlin, může způsobovat permanentní otok. Pevná jizva pak omezuje hybnost a zvyšuje tah v měkkých tkáních, např. po operaci kloubů nebo svalů.

 • Planární rázová vlna významně zkracuje dobu hojení u komplikovaných ran.

  • Urychlení hojení u popálenin minimalizuje tvorbu jizvy, zvyšuje elasticitu tkáně, snižuje citlivost jizvy, čímž celkově zjemňuje výslednou jizvu. V nekomplikovaných případech je možné, že hojení podpořené Planární rázovou vlnou přeskočí fázi strupu a tím se eliminuje vznik estetických defektů, které při tvorbě nové kůže vznikají, pokud při hojení dochází k porušení strupu, sesychání pokožky apod.

  • Urychlení hojení u řezných nebo operačních ran způsobuje minimalizaci tvorby jizvové tkáně. Jizvová tkáň je méně elastická a omezuje hybnost vrstev měkkých tkání pod jizvou. Je-li významná jizva v místě břišní nebo hrudní dutiny (např. po operaci slepého střeva, laparoskopické operaci apod.), může omezovat funkci vnitřních orgánů.

 • Stimulací růstu nových cév (tzv. revaskularizace) zvyšujeme průtok krve v místě rány, a tím předcházíme odumření poraněné tkáně kvůli nedostatku kyslíku a živin (ischemie).

 • Výrazné zrychlení uzavření rány při popáleninách vede k estetičtějšímu vzhledu. Tkáň zůstává vlhká, vzniká tzv. granulomatozní tkáň, která s sebou vede nové cévy a nervy a dochází k množení původní kožní tkáně, jizva tedy nevzniká, nebo je její vznik velmi omezen.

 • Bez nutnosti anestezie.

 

Kontraindikace

 • Zhoubné nádorové onemocnění

 • Užívání léků na ředění krve

 

Jak terapie probíhá?

 • Konzultace s terapeutem

 • Měření defektu a fotodokumentace

 • Aplikování hojení technologií Planární rázové vlny

 • Převaz rány (druh materiálu dle přání klienta – viz níže)

 

Délka léčebného procesu

Vzhledem k širokému spektru jednotlivých defektů není možné standardizovat, kolik ošetření bude třeba.

 • U jednodušších a čerstvých ran s velkým důrazem na rychlost uzavření rány je možné zvolit iniciaci hojení během 2 návštěv (první ihned po úrazu, a druhou za 48 hodin.). Po této iniciaci hojícího procesu je možné léčbu přerušit a nechat ránu zhojit přirozenou cestou.

 • U komplikovaných akutních ran obvykle postačí 3–5 aplikací při typické frekvenci 1–2 aplikace za týden. (Při požadavku na zrychlení iniciace hojení je možné absolvovat první 2 až 3 aplikace s dvoudenní periodou).

 • U chronických ran (ischemické bércové vředy, diabetické rány) byste měli počítat s cca 20 aplikacemi při ambulantním ošetření 1×/týden.

 

Cena služby

Součástí ceny je:

 • Aplikování nejmodernější technologie Planární rázové vlny (aplikace je 2× výkonnější než fokusovaná rázová vlna).

 • Převaz pomocí velmi kvalitního sterilního krytí postaveného na mastném obvazu s parafínem.

V případě, že se rozhodnete krytí rány doplnit o antibakteriální krytí se stříbrem, které posílí ochranu rány před bakteriologickou infekcí, připočte se k ceně Vašeho ošetření cena tohoto materiálu podle jeho skutečné spotřeby.

Cenu ošetření pro větší rány stanovíme individuálně na základě skutečného stavu rány.

V případě složitějších ran, pokud chcete po celou dobu své léčby používat stejný krycí materiál (např. u rozsáhlejších bércových vředů), si můžete přinést vlastní obvazový a krycí materiál od své ošetřující sestry nebo lékaře.

  

Urychlení hojení ran – jednoduché rány

Ošetření jednoduché rány základním krytím bez chirurgického převazu.

Rozsah rány: do 15 cm2 do 50 cm2 do 100 cm2
Základní cena ošetření jedné rány – včetně základního krytí 1 500 Kč 1 600 Kč 1 800 Kč

 

Urychlení hojení ran – komplikované rány

 • Komplikované rány ošetřujeme sekundárním krytím s chirurgickým převazem (využíváme materiál ZETUVIT)
 • V zájmu co nejrychlejšího zhojení ke krytí komplikovaných ran vždy používáme sterilní krytí se stříbrem (Kompres Atrauman AG) – cena je započtena podle skutečné spotřeby
Rozsah rány: do 15 cm2 do 50 cm2 do 100 cm2
Základní cena ošetření jedné rány
– včetně chirurgického převazu
1 670 Kč 1 820 Kč 2 120 Kč
Materiál Kompres Atrauman AG je účtován podle skutečné
spotřeby (zde je uvedena orientační cena)
30 Kč 60 Kč 80 Kč

 

Jednotkové ceny materiálu Kompres Atrauman Ag

Kompres Atrauman AG – 1 kus, rozměr 5 × 5 cm 30 Kč
Kompres Atrauman AG – 1 kus, rozměr 10 × 10 cm 80 Kč

 

Výhody krytí se stříbrem (Atrauman Ag)

 • nelepí se k ráně
 • cíleně usmrcuje choroboplodné zárodky
 • bezbolestná výměna
 • Atrauman Ag může být 100% hrazen zdravotní pojišťovnou, proto má-li klient s sebou vlastní krytí, je možné je použít bez příplatku.

 

Cena služby pro komplikované rány

V případě, že se u komplikovaných ran rozhodnete pro dlouhodobou léčbu Planární rázovou vlnou (nad 10 ošetření), vypracujeme vám individuální nabídku léčby s výraznou množstevní slevou a navíc se domluvíme na postupu, jak zlevnit i Váš obvazový materiál.

 

Služba není hrazena zdravotními pojišťovnami.

 

Zdroj: LOHRER, Heinz, GERDESMEYER, Ludger. Multidisciplinary medical applications: Shock wave therapy in practice. Level10 Buchverlag Daniela Bamberg, Heilbronn, Německo. ISBN 978-3-9816095-0-9

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí od jednotlivých predispozicí konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, charakteru rány a schopnosti klienta dodržovat režimová opatření, se kterými je seznámen v rámci vstupního vyšetření.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.

Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Nabídka léčby
Návody na cvičení
Dárkové poukazy
Vše o Rázové vlně
Vše o Rázové vlně