BOSU více náročné cviky

BOSU patří mezi nejmodernější balanční pomůcky využívané ve fyzioterapii i fitness. Díky BOSU můžeme posilovat tzv. „Hluboký stabilizační systém trupu a páteře“ a předcházet tak bolestivým problémům spojených s jeho dysfunkcí.


Při cvičení na BOSU je nesmírně důležité precizní provedení a respektování limitů vlastního těla. Z čehož vyplývá, pokud klient nezvládá provést výborně jednodušší variace cvičení, nesmí zkoušet těžší varianty, neboť by tím fixoval patologické pohybové vzory a tím opět prohluboval funkční obtíže pohybového aparátu.

Dá se na něm také cvičit podobně jako na velkém gymnastickém míči, fitballu, overballu nebo jej lze využít jako stupínek pro step aerobic či jako malá trampolína.

Cvičení se tedy provádí v pomalém rytmu a v přesné koordinaci svalů a svalových řetězců, optimálně pod kontrolou fyzioterapeuta či profesionálně vyškoleného trenéra.

NÁVODY NA CVIČENÍ

Návody 1 - obrázek
Cvik slouží jako prevence, pokud jsou potíže stabilizované - chceme posílit břicho, abychom odlehčili zádům. (necvičíme v akutním stavu)
Návody 2 - obrázek
Cílem cvičení je celkové posílení hlubokého stabilizačního svalstva páteře a trupu s využitím balanční podložky BOSU a Flowin.
Zdroj: https://www.fyzioklinika.cz/navody-na-cviceni/cviceni-na-bosu-a-flowin-pro-stabilizaci-kloubu-a-posileni-svalu-dolnich-koncetin
Návody 3 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je:
- zlepšení balance
- stabilizace kolenních kloubů
- zpevnění svalů dolních končetin a pánve
- tvarování stehen a boků
Návody 4 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je posílení hlubokého stabilizačního svalstva páteře a trupu, zlepšení rovnováhy a koordinace, stabilizace kloubů dolních končetin
Návody 5 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je posílení svalů ramen a trupu, hýžďových svalů, svalů kyčelních kloubů a pánve, zpevnění břišní stěny a hlubokých břišních svalů, zlepšení stability trupu.
Návody 6 - obrázek
Cílem tohoto cvičení je posílení svalů ramen a trupu, zpevnění břišní stěny a hlubokých břišních svalů.

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Články o zdraví