Cvičení s miminky - Reflexní plazení

Reflexní plazení je jeden z globálních terapeutických modelů Vojtovy reflexní lokomoce pro aktivaci vrozených hybných programů. Cílem Vojtovy terapie je zasáhnout do funkce centrální nervové soustavy, aby bylo dosaženo co nejkvalitnějších hybných programů. Tyto možnosti poté může dítě použít ve svém spontánním pohybu. Kombinace polohových podnětů, stimulace určených zón a jejich časová a prostorová sumace vede ke spuštění požadovaného pohybového programu.

Následující cvičení jsou vytvořená pro rodiče, kteří už absolvovali edukaci Vojtovy metodiky od odborného fyzioterapeuta a chtějí si ji zopakovat pro lepší vyvarování se chybám při cvičení. Ukážeme si, jak aktivujeme pohybové vzorce pomocí aktivační polohy a aktivačních spoušťových bodů.

'CO JE CÍLEM TECHNIKY:

  • aktivace mechanismů potřebných k opoře, úchopu, vzpřímení a chůzi
  • aktivace dýchacího a břišního svalstva, svalstva pánevního dna, svěračů močového měchýře a konečníku
  • aktivace polykacích funkcí a žvýkacích svalů
  • aktivace okohybných svalů
Výchozí poloha
- Nastavte miminko do polohy lehu na břiše.
- Hlavu pootočte na jednu stranu o 30 stupňů a opřete ji o boční část čela.
- Čelistní horní končetinu (na straně, kam je otočená hlava) nastavte v ramenním kloubu do flexe (ohnutí) 120 - 135 stupňů, do abdukce (oddálení od trupu, upažení), do flexe v loketním kloubu (ohnutí) 45 stupňů (úroveň lokte je ve výšce nosu).
- Opora opěrné končetiny o podložku je dlaňovou stranou předloktí a vnitřní stranou lokte.
- Záhlavní horní končetinu (na opačné straně než je otočená hlava) uložte podél těla v nulovém postavení.
- Záhlavní dolní končetinu flektujte v kyčelním kloubu do 30 - 40 stupňů, abdukujte (odtáhněte od těla) do 30 stupňů, v kolenním kloubu dolní končetinu mírně pokrčte cca 40 stupňů.
- Druhou, tedy čelistní dolní končetinu ponechejte v nulovém postavení - leží volně na podložce (u dospělých). U dětí lehce flektujte, abdukujte a zevně rotujte dolní končetinu v kyčelním kloubu a dále lehce pokrčte v kloubu kolenním.
Fáze 1
- U reflexního plazení jsou využívány spoušťové zóny, které jsou rozdělené na hlavní a vedlejší, kdy z každé je možno provokovat lokomoční komplex reflexního plazení. Jednotlivé zóny jsou přesně definovány, stejně jako směr tlaku.
- Terapii zahajte tlakem na příslušné spoušťové zóny.
- U novorozence lze reflexní plazení kompletně zaktivovat z jedné zóny, u starších dětí a dospělých je nutná kombinace několika spoušťových bodů.
Fáze 2
- Při tlaku na spoušťové zóny, jež byly uvedeny výše, dojde ke stažení svalových skupin, především ve svalstvu pletence ramenního. Dítě se má v této fázi tendenci vzepřít o loketní kloub, přitáhnout trup asymetricky k čelistní straně šikmo dopředu a vzhůru. Loket se stává opěrným bodem celého pohybového vzorce. Tomuto souhybu klademe odpor kvůli požadované izometrické kontrakci (roste svalové napětí, ale sval se neprotahuje ani nezkracuje - nedochází k pohybu).
- Při aktivaci svalstva pletence ramenního na čelistní horní končetině dochází k aktivaci svalstva celého trupu. Důležitým výsledkem tohoto je asymetrická aktivita zádových svalů a rotace hlavy na druhou stranu, které klademe adekvátní odpor.
Fáze 3
- Při stlačení spoušťové zóny na čelistní dolní končetině dochází k její aktivaci. Opěrným bodem je v tomto případě kolenní kloub. Pánevní pletenec se přitahuje ke kyčelnímu kloubu a zvedá se z podložky.
ZÁHLAVNÍ horní končetina je při pohybu vpřed v reflexním plazení tzv. nakračující končetinou. Pohyb označujeme jako nakračující pohyb. Pohyb ZÁHLAVNÍ končetiny je označován jako flexní fáze kroku. Tím se vztahuje pohyb ZÁHLAVNÍ horní končetiny plně k aktivitě osového orgánu a k opěrné funkci čelistní horní končetiny.
- Fyzioterapeut/rodič tyto zóny drží tlakem v přesně popsaném směru po dobu vyvolání reakce - u dítěte do 8 měsíců maximálně 5 minut, u dítěte nad 8 měsíců maximálně do 15 minut.

Nejčastější chyby

  • nedobré nastavení základní výchozí pozice
  • tlak na spoušťové zóny není prováděn v příslušném směru
  • nekladení odporu do souhybu, do rotace hlavy

Jak často provádět

  • denně několikrát (4 - 5x)

Pokud Vám bolest zcela neodezněla

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.
sipka seda
REZERVUJTE SI TERMÍN


telefon seda
VOLEJTE
606 404 804


Zavolejte, poradíme:
volejte od 8:00 do 20:00

Videa, která by Vás mohla zajímat

Související cviky

Cvičení s miminky - Reflexní otáčení - 2. fáze na boku

2. fáze reflexního otáčení začíná v poloze na boku. Obsahuje pohybové procesy, které se vyskytují při spontánním otáčení, lezení a…

Cvičení s miminky - Reflexní otáčení - 1. fáze z lehu na zádech

Reflexní otáčení je jeden z globálních terapeutických modelů Vojtovy reflexní lokomoce pro aktivaci vrozených hybných programů. Reflexní otáčení přechází z…

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit.
Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.).
Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Vše o Rázové vlně
Články o zdraví