Mgr. Aneta Ficková - fyzioterapeut

Fickova


Jsem absolventkou magisterského studia oboru fyzioterapie na prestižní Univerzitě Palackého v Olomouci - Fakultě tělesné kultury. Mezi mými mentory je mnoho mezinárodně uznávaných odborníků a specialistů, díky nimž jsem získala velmi cenné a široké znalosti napříč celým spektrem v oblasti fyzioterapie.

Jelikož jsem sama aktivní sportovkyně, mám neocenitelný pohled na fyzioterapii i z druhé strany. A můj všeobecný zájem o sport byl tedy tím hlavním impulsem pro studium tohoto náročného, ale krásného oboru. Také mám ráda práci s lidmi, a proto mě tato profese baví a naplňuje.

Fyzioterapie je obor, který se neustále vyvíjí, a proto se snažím stále prohlubovat své vědomosti i dovednosti, abych Vám mohla co nejlépe a nejefektivněji pomoci s vašimi obtížemi. Věřím, že mé zkušenosti, znalosti a osobitý přístup Vám pomohou zpět k získání Vaší fyzické i mentální pohody, které, jak je známo, jdou ruku v ruce.

Bude mi ctí se s Vámi setkat a pomoci Vám!
Vzdělání:

 • (2014 – 2016) Magisterské studium, Univerzita Palackého, Olomouc, Fakulta tělesné kultury, obor Fyzioterapie. Diplomová práce, téma: Hodnocení míry pohybové aktivity u pacientů s koxartrózou. 
 • (2011- 2014) Bakalářské studium, Univerzita Palackého, Olomouc, Fakulta tělesné kultury, obor Fyzioterapie. Bakalářská práce, téma: Aktivace hlubokého stabilizačního systému jako prevence bolestí bederního úseku páteře hráčů golfu.
 

Odborné praxe:

Klinické praxe v rámci bakalářského studia oboru fyzioterapie Univerzity Palackého v Olomouci (2012 – 2014):

 • RRR Centrum Olomouc – Centrum léčby bolestivých stavů a pohybových poruch, lůžková oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci – neurologie, neurochirurgie, kardiochirurgie, ortopedie, traumatologie
 • Lázně Slatinice
 • Rehabilitační oddělení Vojenské nemocnice v Olomouci
 • Poliklinika Olomouc – ambulantní praxe dospělých i dětí,
 • Centrum léčebné rehabilitace Olomouc – Hodolany – ambulantní praxe dospělých i dětí.

Letní odborné praxe v rámci bakalářského studia oboru fyzioterapie Univerzity Palackého v Olomouci:

 • Nemocnice Říčany – lůžka léčebné rehabilitační péče (2012),
 • Nemocnice Valašské Meziříčí – rehabilitační oddělení (2012),
 • Léčebné Lázně Bohdaneč (2013),
 • Renata Cimflová – Rehabilitace v Kostelci nad Orlicí – ambulantní rehabilitace dospělých i dětí (2014).

Klinické praxe v rámci magisterského studia oboru fyzioterapie Univerzity Palackého v Olomouci:

 • Rehabilitace Elpis Olomouc - ambulantní rehabilitace dospělých i dětí,
 • Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé – neurologie, spinální jednotka,
 • Léčebné lázně Luhačovice MIRAMARE
 • Rehabilitační centrum ELPEKO – Praha Uhříněves - ambulantní rehabilitace dospělých i dětí.

Odborné kurzy, používané fyzioterapeutické techniky:

 • Diagnostika a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
 • Aktivační systém reflexní lokomoce (Vojtova metoda) - kurz A
 • DNS – Dynamická neuromuskulární stabilizace dle Koláře
 • Senzomotorická stimulace
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Vestibulární rehabilitace v léčbě pacientů s poruchami rovnováhy
 • Akrální koaktivační terapie
 • Kineziotaping
 • Masáže (klasická, reflexní)

Publikace, vědecké práce:

 • Dupalová, D., & Halaštová, A. (2015). Rizikové faktory vzniku bolesti bederního úseku páteře u hráčů golfu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 24 (4), 169-182.
chcete se léčit zdarma