Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Mýty a fakta o fyzioterapii

Fyzioterapie, rehabilitace, masáže: zní Vám tyto pojmy stejně? Pojďme si ozřejmit v čem se tyto obory zásadně liší a proč je důležité je rozlišovat.

Je rozdíl mezi fyzioterapií a rehabilitací?

Rehabilitace

Tento pojem lze z latiny volně přeložit jako opětovné uschopnění. Myšleno i jako návrat k plnění běžných denních aktivit, ať už se týkají vlastní samoobsluhy nebo vykonávání pracovních činností.
Obecně se rehabilitace skládá z více složek mezi které patří: pracovní, sociální, léčebná a pedagogická rehabilitace. Každé z těchto odvětví má své odborníky, kteří společně tvoří multidisciplinární tým.
Dle světové zdravotnické organizace (WHO) se pojem rehabilitace bere jako soubor jednotlivých opatření, které směřují k co nejrychlejší resocializace člověka ať už se jedná o jeho nemoc, úraz či vrozenou vadu.

Fyzioterapie

Obor fyzioterapie společně s ergoterapií, klinickou logopedií a psychologií patří do již zmiňovaného odvětví tzv. léčebná rehabilitace. Tímto zjišťujeme, že rehabilitace a fyzioterapie nejsou jedno a to samé. Rehabilitace je nadřazena fyzioterapii a významy těchto pojmů by se neměly plést.

Fyzioterapeut jiný výraz pro maséra?

Fyzioterapeut

Je jedinec, který vystudoval obor fyzioterapie na VOŠ nebo VŠ s příslušným ukončením studia a držící titul DiS., Bc. či Mgr. Zabývá se diagnostikou, léčbou a prevencí veškerých poruch pohybového systému lidského těla. K léčbě využívá množství konzervativních metod. Při samotné terapii nepoužívá žádné invazivní metody (operace apod.). Snaží se pozitivně ovlivnit organismus člověka bez násilného zásahu. Mnohdy tento způsob dostatečně nezabere a je nutné využít konzervativní léčby a podstoupit tak operační zákrok, po kterém se fyzioteraput účastní tzv. rekonvalescence.

Masér

Je osoba, která vystudovala OU, SŠ nebo absolvovala odborný kurz. Absolventi se angažují v poskytování masérských služeb ve studiích, salonech nebo lázeňských zařízeních. Tento obor oproti fyzioterapii nespadá do systému českého zdravotního pojištění.

Kdy takový fyzioterapeut umí a naopak neumí pomoci?

Fyzioteraput ve své praxi využívá nabytých vědomostí a získaných zkušeností ze studií a na jejich základě vytváří co nejvěrohodnější diagnózu dané problematiky. V závislosti na to, zpracovává krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán a volí ty nejvhodnější metody a postupy tak, aby mohl poskytnout konkrétnímu jedinci tu nejkvalitnější péči a pomoc.
Důležité je zmínit, že poznatky týkající se lidského těla, jsou s postupem doby stále na vyšší úrovní a pro fyzioterapeuta je nezbytné celoživotní vzdělávání v problematice lidského těla a jeho pohybového aparátu. Současná fyzioterapie je založena na nových poznatcích a informacích v oblasti lidského mozku, kontroly a učení pohybu.
Fyzioterapeut nás provádí léčebným procesem od samého začátku až do úplného konce. Snaží se své znalosti prezentovat pacientovi, který pak lépe zvládá vnímat varovné signály svého těla a tím na ně patřičně reagovat. Edukuje pacienta o hodnotách zdravého životního stylu a pomáhá s uvolněním kloubů nebo napjatých přetěžovaných svalů. Pokud se jedná o pacienta s vážnější problematikou, je fyzioterapeut nezpochybnitelnou součástí multidisciplinárního týmu, který se společně snaží ovlivnit kvalitu života jedince.
Naopak případy, kde je fyzioterapeut bezmocný, jsou převážně tam, kde se setká s pasivním přístupem pacienta. Terapeut zvládne pomoci od akutních potíží, ale bez aktivní účasti pacienta a seberealizace v pravidelném cvičení, se problémy a bolesti budou neustále vracet a jejich charakter se může změnit z akutních na chronickou.

Kde všude můžeme fyzioterapeuta hledat?

Působení fyzioteraputa lze jednoduše rozdělit na ambulatní a lůžkový sektor. Je součástí nemocničních oddělení (JIP, ARO aj.) kde je náplní jeho práce např. vertikalizace pacienta nebo ovlivnění životních funkcí či obnovení pohybových návyků k sebeobsluze a vykonávání práce.
Fyzioterapeut může být i součástí sportovních klubů a oddílů, kde dohlíží na kvalitu fyzické připravenosti jednotlivých sportovců nebo se zaměřuje na rekonvalescenci po úrazech způsobených právě při sportu.
Ambulantní péče může a nemusí být hrazena ze zdravotního pojištění. Zde se fyzioterapeut potýká s širokým výběrem různých diagnóz a snaží se pomoci odstranit veškeré problémy způsobující bolest či omezující kvalitu pohybu a samotného života.

FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o. svým zaměřením spadá právě do ambulantního sektoru a rádi Vám zde pomůžeme s Vašimi problémy. Na kompletní složení našeho fyzioteraputického týmu se můžete podívat zde.

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Dlouholetá odborná praxe v oboru fyzioterapie, vzdělávání v oblasti fyzioterapie.

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Související videa

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Zvýšení hybnosti (mobilizace) bederní páteře s fyzioterapeutem

Články, které by vás mohly zajímat

Léčebná tělesná výchova (LTV)

Léčebný plán je sestaven na základě vstupního vyšetření a jeho zhodnocení fyzioterapeutem. Jaké jsou druhy LTV?

Pojem „Pražská škola“

Termín Pražská škola označuje přístup ve fyzioterapii, kterým se odlišila fyzioterapie v Československu oproti světu.

Exteroceptivní facilitace

Koncept exteroceptivní facilitace při terapii využívá jemnou techniku dotyků, kterými optimalizuje napětí.

Pomozte si od bolesti pohybového aparátu v pohodlí domova

Nabízíme množství cviků, se kterými si můžete pomoci od bolesti sami. Nyní i pod dohledem fyzioterapeuta díky videohovoru.

Z Vašich dotazů by Vás mohlo zajímat

Kýla stehenního svalu

Dobrý den,

jsem po operaci TEP - 8 měsíců. Po odstranění stehů jsem zjistila na konci jizvy poměrně dost velkou bouli na vnější fascii stehenního svalu. Byla jsem lékařem ujištěna, že se jedná o pooperační hematom a že se…

Závrať

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat. Na MRI mi zjistili poškozené krční obratle 2 až 7. Strašně mě bolí rameno a brní mi od prostředníčku k malíčku tři prsty. Neskutečně se mi motá hlava a bolí mě mezi lopatkami a samozřejmě…

Propadlá klenba dětské nohy

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, synovi je 12 let a má zcela propadlou klenbu pohledem (dovnitř). Ortopedka nám doporučila vložky do bot a cvičit doma. Mám, ale dojem, že mu to vůbec nepomáhá.
Je vůbec nějaká šance, ž…