Pomůžeme od bolesti
Dnes je zavřeno

Cvičení s pružnými odpory ke vzpřímenému držení těla

Tento cvik je vhodný, trápí-li Vás bolesti zad při dlouhé práci ve statické pozici, jakou je např. práce u počítače. Jedná se o cvik, kterým stimulujete a zároveň posilujete svůj pohybový aparát k vzpřímenému držení těla v sedě.
 

Cíle cvičení

 • Vzpřímené držení těla
 • Centrace kolenních, kyčelních a ramenních kloubů
   

Nejčastější chyby

 • Příliš krátké ovázání pružného pás (Theraband), který působí přílišný odpor
 • Lokty se při zevní rotaci v ramenním kloubu vzdalují od trupu
 • Při aktivaci svalových řetězců ztrácíte napřímení páteře
 • Nepravidelné dýchání a zadržování dechu
 • Pohyb je prováděn švihem
   

Jak často provádět

 • Při sedavém zaměstnání doporučujeme cvičení alespoň jednou denně v rámci kompenzace
 • Cvičíme ideálně alespoň ve 3 sériích po 10 opakováních
   

Pozn.: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi příčiny svých zdravotních problémů (symptomů). Léčebná doporučení nenahrazují lékařské/fyzioterapeutické vyšetření. Účelem naší databáze fyzioterapeutických cviků je snaha o bezplatné zpřístupnění ukázky správného provedení cviků komukoliv, komu mohou pomoci zlepšit zdravotní stav. Mějte prosím na paměti, že cvičení je účinný terapeutický prostředek, který, je-li správně cílený, pomáhá, nicméně při nesprávném použití může Vaše potíže zhoršit. Pociťujete-li např. mírnou bolest vycházející z pravé strany bederní páteře a cvičíte na opačnou stranu, Vaše problémy se s největší pravděpodobností zhorší. Pokud si nejste jisti, zda je Vámi vybraný cvik přínosný, doporučujeme konzultovat jeho vhodnost s univerzitně vzdělaným fyzioterapeutem (Bc., Mgr., Cert. MDT) nebo rehabilitačním lékařem (MUDr.). Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Související videa

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Cvik pro zevní rotaci v ramenních kloubech, supinaci předloktí

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Posilovací guma pilates band - posilování mezilopatkových svalů a rotace páteře: letadlo

Pro zobrazení klikněte na Cookies

Posilovací guma pilates band - cvik na protažení přední strany předloktí

Články, které by vás mohly zajímat

Diagnostika a terapie funkčních poruch podle Aloise Bruggera

Cílem této fyzioterapeutické metody je dosáhnout vzpřímeného držení těla. Více v článku.