Bobath koncept

CLbobathBobathovu metodu vyvinula Berta Bobathová, původem z Německa se svým manželem Karlem Bobathem, který pocházel z Československa. Společně se usídlili ve Velké Británii, kde pracovali na tomto konceptu a založili Bobath centrum v Londýně.

Jedná se o neurovývojovou terapii, která se používá ve velké části světa pro léčbu zejména dětské mozkové obrny, ale také pro léčbu mnohých neurologickým onemocnění v dospělosti - pro příklad je velmi využívaná v problematice stavů po centrální mozkové příhodě.

Začátkem dvacátého století převládal názor, že lidé s poruchou centrální nervové soustavy nemohou žádným přístupem zlepšit ovládání svých pohybových dovedností. Některé přístupy doporučovaly alespoň posílit funkce neporušené, či posílit nepoškozenou stranu těla, avšak byly i takové názory, že jakékoli fyziterapeutické metody jsou zbytečné. Ale Bobathovi svými revolučními myšlenkami ukázali, že zlepšení postižené oblasti je možné! Lidé postižení mozkovou mrtvicí, tak mohli zlepšovat a zvyšovat pohyblivost na poškozené straně těla. Prosazovali tehdy nezdůrazňovanou myšlenku, že lidské tělo funguje jako celek, a že i chůze a její kvalita závisí vedle mnoha jiných, také např. na postavení v ramenním kloubu.

Dětskou mozkovou obrnu brali manželé Bobathovi za neprogresivní onemocnění, které vzniklo na základě poškození ještě nezralé dětské centrální nervové soustavy. Toto poškození tedy logicky ovlivňuje dozrávání mozku a v průběhu zrání centrální nervové soustavy s sebou nese mnoho viditelných příznaků s tím souvisejících. Nejčastěji dochází k poruše vývoje dítěte v určitých aspektech a zároveň nacházíme porušené napětí svalů a nedokonalou, narušenou koordinaci pohybů.

Bobath metoda a léčba dětské mozkové obrny

Základem úspěšné terapie je velmi podrobné vyšetření, během kterého se fyzioterapeut zaměřuje na denní aktivity, které dovede dítě provést bez pomoci, případně jak velkou míru dopomoci dítě potřebuje, či co vůbec samo nezvládne. Dále je sledována kvalita svalového napětí a kvalita provedení pohybu. Na základě těchto vyšetření stanovili manželé Bobathovi klasifikaci dětské mozkové obrny, která sloužení hlavně pro ulehčení komunikace mezi jednotlivými terapeuty z multidisciplinárního týmu. Bobath koncept je práce v týmu, práce rodičů, fyzioterapeuta, logopeda a ergoterapeuta.

Na základě výsledků z vyšetření stanovuje terapeut své cíle a léčebný plán jak těchto cílů dosáhnout. Velmi důležité pro úspěšnou terapii je vnímání a reagování nemocného na používané techniky. Dle reakcí poté terapeut přizpůsobuje svou terapii. Jedním ze zásadních prvků terapie je handling (manipulace s dítětem).

Handling

Technika handlingu vede k optimalizaci patologického tonu svalů a díky tomu může dítě provést pohyb co nejsnadněji a nejsprávněji. Handling poté využívají hlavně rodiče v běžných denních činnostech a aktivitách. Jak s dítětem manipulovat, jak jej nosit, krmit, oblékat, v jakých polohách a situacích si s ním hrát, aby podpořili jeho správný vývoj.

Senzomotorická stimulace

Dalším důležitým prvkem terapie je senzomotorická stimulace, která posouvá správný vývoj dítěte dopředu. Do senzomotorické stimulace patří mimo jiného i cvičení na nejrůznějších labilních plošinách, pro příklad: gymball, overball, úseče, posturomed, lavičky, bosu a mnoho jiných. Proto je také Bobathova metoda velmi úspěšná při léčbě nestabilit a poruch kořenových kloubů jako např. zmrzlé rameno, bolesti kyčelních kloubů.

Bobath cvičení po centrální mozkové příhodě

Jak již bylo výše zmíněno, Bobathovi přišli na to, že je možné i po překonání centrální mozkové příhody (CPM), zlepšit si svou kondíci a koordinaci pomocí vybraných cvičení z jejich konceptu.

Tato metodika je určená pro pomoc těmto lidem zapojit se a plnohodnotně se vrátit zpět do bežných denních činností. Díky jejich důležitému poznatku, že pacienti nemají problém v nedostatku svalové sily, ale problém spočívá v neschopnosti vykonat různé pohybové kombinace pohybových stereotypů. Existují však cvičení, které Vám pomůže zapojit Vaše telo do správných pohybových stereotypů. Prostřednictvím těchto cviků se snažíme potlačit chybné pohybové reakce vzniklé při poškození cenrální nervové soustavy (CNS) a naopak navodit nové kvalitnější pohybové reakce zaměřené na podporu stabilnější chůze, pevnejšího úchopu a ostatních každodenně vykonávaných pohybů nad kterými se úplně zdravý člověk ani nepozastaví, nezamýšlí a provádí je automaticky.

Jedná se o důležité cvičení, které Vám postupně zlepší ovládání a stability trupu, jež je nevyhnutná pro jistotu při chůzi, úchopech, vstávání z postele atd... S cvičením můžete začít ihned, jakmile jste mimo akutní fázi postižení centrální mozkovou příhodou a potřebujete se zaměřit na tzv. doladění pohybů. Klíčová je zde volní koordinace Vašich pohybů a mírně stabilní stoj bez pomoci druhé osoby.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

Cvičení se zaměřuje na několik základních rovin a to:

Cvik v pozici tzv. mostku

Pomáhá plnně zapojit a zpevnit trup.

Cvik v pozici vsedě ve vzporu o dlaně s přetočením trupu

Pomáhá zlepšit koordinaci horní části trupu a horních končetin.

Cvik chůze

Pomáhá zlepšit koordinaci při chůzi s cílem dosáhnout normální rytmické chůze.

Při zdokonalování chůze je důležité neustále citit jistotu při plném zatížení jedné anebo druhé nohy podle toho, která z nich má poskytovat prioritní oporu. Procítění opory nám pomáhá uvědomění a cílené kontrolování chůze. V daných polohách pracujeme se změnami opěrné báze a přenášení těžiště.

Cvik chůze na zdravou stranu

Opět se snažíme dosáhnout zlepšení koordinace při chůzi, tentokrát se změnou na zdravou stranu a dosáhnout tak normální rytmické chůze.

Pro nezbytné maximální soustředění a správné vykonávání cviků, doporučujeme cvičit před zrcadlem. Lépe tak naučíte Váš mozek vykonávat pohyb maximálně přesně a uvědoměle. Jakmile dokážete pohyb vykonávat precizně a s maximálním soustředěním, teprve poté jej můžete postupně začít zapojovat podvědomě i do běžných činností. Pocit zlepšení a znovunalezení jistoty je najlepší motivací k cvičení.

Cvičení u nás ve FYZIOklinice

Na našem pracovišti Vám poskytneme maximální péči a pomoc se správným vykonáváním pohybu. U každého cvičení a u Bobathova konceptu zvlášť, je důležitá přesnost jeho provádění, aby působilo správně, tak jak má. Odborný fyzioterapeut našeho centra Vám proto, zejména v začátcích, pomůže s kontrolou a korekcí při cvičení.

Nejdůležitější je začít. Uvidíte, že to společně zvládneme a "vychytáme" chybičky, kterých se při cvičení budete pravděpodobně nevědomky a zejména zpočátku, dopouštět. Ostatně i zde platí stará pravda: "Ve dvou se to lépe táhne"... :) Spolehněte se, že postupem času bude Váš krok a pevná ruka stále jistější a jistější. 

 

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroj: Internet: praxis-seiter.de, informace získané při studiu VŠ, B.Bobath:Adult hemiplegia, 1996

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Bobath cvičení - cvik pro zlepšení chůze na zdravou stranu

Fyzioterapeutické rehabilitační cvičení po centrální mozkové příhodě. Co je cílem cvičení: zlepšení koordinace při chůzi dosažení normální rytmické chůze zlepšení koordinace horních končetin plnohodnotně se navrátit do běžných denních činností zapojení těla do správných pohybových stereotypů potlačení chybných pohybových reakcí…

Bobath cvičení - cvik pro zlepšení koordinace při chůzi

Fyzioterapeutické rehabilitační cvičení po centrální mozkové příhodě. Co je cílem cvičení: zlepšení koordinace při chůzi dosažení normální rytmické chůze zlepšení koordinace horních končetin plnohodnotně se navrátit do běžných denních činností zapojení těla do správných pohybových stereotypů potlačení chybných pohybových reakcí…

Bobath cvičení - cvik pro zlepšení koordinace trupu a horních končetin

Fyzioterapeutické rehabilitační cvičení po centrální mozkové příhodě Co je cílem cvičení: zlepšení koordinace horní části trupu zlepšení koordinace horních končetin plnohodnotně se navrátit do běžných denních činností zapojení těla do správných pohybových stereotypů potlačení chybných pohybových reakcí navození nových kvalitnějších…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube

Bobath cvičení - pozice "mostu"

Mohlo by Vás zajímat

Co trápí volejbalisty

Sportovci vyhledávají fyzioterapeuty z důvodu různých druhů zranění, které se jim přihodí. Když postřehneme rizikové faktory, které činí sportovce náchylnými ke zranění, zjistíme že zranění, která sportovec utrpí v jednom sportu, se liší od těch, která jsou způsobena účastí v…

Co vše může ovlivnit nestejná délka dolních končetin

Bolí Vás často hlava, krk alebo bederní páteř?Není zjevně evidentní proč je tomu tak? Možná Vás nikdy nenapadlo, že příčinou Vašich problémů může být jedna kratší noha. Žijete s tím celý život, proto je velmi těžké si toho na sobě všimnout. Jak…

Jaký přístup k porodu vybrat

Také jste již slyšeli tradiční otázku našich maminek: „Kdo tě bude rodit?“ popřípadě „Kdo tě rodil?“ I mě se moje máma takto zeptala. Myslím, že je to nesmyslná otázka. Vždyť rodit budu jen já a ne nikdo za mě. Já…

Vaše otázky a odpovědi

Bolest lopatky a hrudi

OTÁZKA: Dobrý večer,chtěla jsem se zeptat, co byste mi poradili. Bolí mě na pravé lopatce a na pravé straně hrudi, nemohu ani hlasitě promluvit, jinak je bolest ještě větší. Nevím jak se mi to stalo. Děkuji za radu. Nevím, zda…

Vbočený palec

OTÁZKA: Dobrý den,ráda bych se zeptala, zdali je možno pomocí podologie dát dohromady vbočený palec a od toho pramenící bolest nártu a kotníku.Velice děkuji. ODPOVĚĎ: Dobrý den,na našem pracovišti se věnujeme vbočenému palci z pohledu komplexní fyzioterapie, vyšetření na podoskopu,…

Pánevní dysbalance

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně vyšetření kostrče. Před 5 lety jsem spadla ze schodů, bolela mě tenkrát ještě asi měsíc spodní část zad, pak mě to přešlo aniž bych šla k doktorovi. Od té doby ale mívám hodně…
banner navody mob
chcete se léčit zdarma

Řekli o nás

Martin Maxa - zpěvák Martin Maxa - zpěvák "Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za…
Z emailů Z emailů PAN M. N. - PRAŽSKÝ PŮLMARATON, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…
Z běžeckých závodů Z běžeckých závodů Pan M. N. - Pražský půlmaraton, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…