Služba Fokusovaná rázová vlna

Jedná se o léčbu nejmodernější vysokoenergetickou a vysokonáběhovou unikátní Fokusovanou terapii rázovou vlnou. Fokusovaná Rázová vlna je sbíhavá, což znamená, že na rozdíl od Radiální rázové vlny, soustředí všechnu emitovanou energii do oblasti velikosti přibližně 2 cm krychlových. Veškerá její energie tak působí na jednom malém místě v hloubce těla. (Více informací o fokusované rázové vlně – účinky, použití, výhody).

Tento druh léčby je vhodný především pro bolesti kloubů po úrazech (při artrózach) nebo při chronických bolestech, pro funkční problémy spojené s funkcí páteře (recidivující bolesti v bedrech, po zlomeninách kostrče), syndrom rotátorové manžety, zamrzlé/zmrzlé rameno, záněty šlach, entezopatie přetížení vazů (tenisový loket a golfový loket, bolestivé tříslo, skokanské koleno), stavy po podvrtnutí kolena, záněty Achillovy šlachy nebo šlachy dlouhé hlavy bicepsu, patní ostruhu, ostruhu na loktech, vbočený palec, urychlení hojení zlomenin, a další… (Více)

Služba je vždy aplikována zkušeným, vyškoleným a vysokoškolsky vzdělaným fyzioterapeutem.

Vše o rázové vlně

NELEČTE SE POSTARU

Při léčbě pohybových (ortopedických) obtíží využíváme pouze nejkvalitnější přístroje od největšího a nejlepšího světového švýcarského výrobce přístrojů na aplikaci rázové vlny STORZ MEDICAL.

Komplexní pojetí léčby

Jako fyzioterapeuté pohlížíme na ortopedické potíže v širším kontextu. Neléčíme jen místo bolesti, ale i jeho vzdálenější příčinu.

 • Pro maximalizaci efektu léčby je součástí ZDARMA i aplikace rozbíhavé Radiální rázové vlny speciální hlavicí D-actor.
 • Součástí služby je ZDARMA i hloubková vibrační masáž patentovanou hloubkovou vibrační hlavicí V-Actor.
 • Součástí služby je ZDARMA i aplikace funkčního tapu (kinesiotape) nebo pevného tapu.

MĚLI BYSTE VĚDĚT, ŽE…

 • interval mezi jednotlivými aplikacemi závisí na délce trvání obtíží – akutní stavy (čerstvé úrazy) 1–5 dní, dlouhodobější obtíže 7–10 (14) dní,
 • délka terapie závisí na vážnosti poškození tkání a na délce trvání obtíží – pro akutní bolesti lehčího charakteru stačí obvykle 1–3 návštěvy, u chronických potíží či těžkých poškození (těžká distorze kotníku, zlomenina,…) je potřeba okolo 4–7 návštěv.

Rozsah služeb zahrnutých v ceně*

 • Jedna aplikace = jedno ošetření jednoho segmentu těla (např. ramenní kloub, loketní kloub, Achillova šlacha, bederní oblast, apod.)
 • Při jedné aplikaci se provede asi 1 000 – 2 000 rázů fokusované rázové vlny dle rozsahu poškození tkáně
 • ZDARMA ošetření svalového okolí léčeného místa radiální rázovou vlnou
 • ZDARMA závěrečné uvolnění léčené svalové oblasti patentovanou hloubkovou vibrační masáží V-Actor
 • ZDARMA konečná podpora léčebného efektu a úspěchu terapie aplikací kinesiotapu či pevného tapu
 • Rezervujte si u nás asi 20–30 min. na jednu ošetřovanou partii
 • Obvyklý počet aplikací na jeden segment těla je 2–9 s rozestupy přibližně 3–10 dnů mezi návštěvami
 • Jdete k nám poprvé? Je nutné si na terapii rezervovat 60 min., aby měl fyzioterapeut dostatek času na diagnostiku a vyšetření ultrazvukem.

Skladbu terapie určuje fyzioterapeut dle efektivity pro daný pohybový problém
* V případě hodinové služby, 
na Vás máme vyčleněno 60 minut. Dle přání klienta může být služba prodloužena. Součástí této doby délky služby je čas na vyplnění dotazníku (pokud jste nedorazili o pár minut dříve a dotazník si již nevyplnili v recepci), odložení Vašich šatů a na konci terapie zápis terapie do karty nebo případné platby. Při délce služby např. 60 min počítejte s přibližně 50 minutami čistého času s terapeutem. V případě, že na terapii dorazíte později než na stanovený čas, bude Váš čistý čas s terapeutem kratší. 

Ceny

Léčba bolestivých stavů Fokusovanou rázovou vlnou (FRV):

  Cena Cena za 1 terapii Ušetříte
Vstupní vyšetření s fyzioterapeutem a1. aplikace FRV (60 min.) 2 200 Kč 2 200 Kč  
1 ks následná aplikace FRV (20 - 30 min) 1 700 Kč 1 700 Kč  
Balíček 3 ks následných aplikací FRV (20 - 30 min) 4 200 Kč 1 400 Kč    900 Kč
 

Pozn.:
– Předplacené karty mají platnost 12 měsíců
– Předplacené karty jsou plně přenositelné za předpokladu podstoupení vstupního vyšetření!

 

Zdroj: LOHRER, Heinz, GERDESMEYER, Ludger. Multidisciplinary medical applications: Shock wave therapy in practice. Level10 Buchverlag Daniela Bamberg, Heilbronn, Německo. ISBN 978-3-9816095-0-9

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí od jednotlivých predispozicí konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. O vhodnosti léčby rázovou vlnou rozhoduje podle zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. a v souladu s relevantními vyhláškami lékař (MUDr.) nebo univerzitně vzdělaný fyzioterapeut (Bc., Mgr.), který před zařazením aplikace rázové vlny do léčebného režimu provedl příslušnou diagnostiku a seznámil klienta s režimovými opatřeními, která je klient povinen dodržovat. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, specifik jeho diagnózy a jeho schopnosti dodržovat stanovená léčebná opatření.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.fokus
Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Nabídka léčby
Návody na cvičení
Dárkové poukazy
Vše o Rázové vlně
Vše o Rázové vlně