Ranhojenka

Popis:

Aplikace Planární rázové vlny určená pouze pro intenzivní ošetření povrchových struktur relativně málo poraněné kůže o oblasti pro ošetření které je menší než 10 cm2. Tato technologie významně zrychluje biochemické procesy zodpovědné za opravu porušené tkáně a tím urychluje hojení.

Jedná se službu o délce maximálně 10 - 15 minut celkem pro ošetření čerstvých nebo i starších ran nevyžadující klasické převazy.

Co je planární rázová vlna?

Speciální aplikátor planární rázové vlny je variantou fokusované rázové vlny, který koncentruje svoji energii na povrchu tkání. Jedná o neinvazivní metodu, při které není potřebná lokální anestezie. Tato metoda zároveň nemá žádné nežádoucí účinky a výsledný efekt je u chronických i nehojících se ran dlouhotrvající. Je vhodná k ošetření jak jednodušších čerstvých ran, komplikovaných akutních ran tak i ran chronických.

Co se děje v tkáních po aplikaci?

Dojde k okamžitému prokrvení poškozených tkání, které podporuje hojení.
Prostřednictvím snížení exprese zánětlivých mediátorů dochází k antibakteriálnímu a protizánětlivému efektu.
Stimulují se kmenové bunky odpovědné za regeneraci a reparaci tkáně.
Vyplavují se látky ovlivňující vnímání bolesti způsobené drážděním receptorů v tkáních a díky tomu dochází k analgetickému (protibolestivému) efektu.

Indikace

Mechanické rány

 • Odřeniny
 • Pohmožděniny
 • Rány způsobené pokousáním
 • Tržné, řezné, sečné a bodné rány po sešití u lékaře (není součástí služby)
 • Střelné rány

Termické rány

 • Popáleniny menšího rozsahu
 • Omrzliny menšího rozsahu

Chemické rány

 • Poleptání kůže menšího rozsahu

Kontraindikace

 • Zhoubné nádorové onemocnění
 • Užívání léků na ředění krve

Jak terapie probíhá?

 • Konzultace s terapeutem
 • Aplikace Planární rázové vlny
 • Základní krytí rány

Rozsah služeb zahrnutých v ceně

 • 1× Aplikace Planární rázové vlny
 • Základní krytí rány*

*V ceně této služby není převaz pomocí sterilního krytí postaveného na mastném obvazu s parafínem ani antibakteriální krytí se stříbrem.
*Komplikovanější nebo větší rány vyžadující sterilní krytí řešíme včetně krytí službou hojení chronických ran

Délka léčebného procesu

Vzhledem k širokému spektru jednotlivých defektů není možné standardizovat, kolik ošetření bude třeba.

 • U jednodušších a čerstvých ran s velkým důrazem na rychlost uzavření rány je možné zvolit iniciaci hojení během 2 návštěv (první ihned po úrazu, a druhou za 48 hodin.). Po této iniciaci hojícího procesu je možné léčbu přerušit a nechat již ránu zhojit přirozenou cestou.
 • U komplikovaných akutních ran obvykle postačí 3–5 aplikací při typické frekvenci 1–2 aplikace za týden. (Při požadavku na zrychlení iniciace hojení je možné absolvovat první 2 až 3 aplikace s dvoudenní periodou).

Proč se léčit Planární rázovou vlnou?

Účinnost Fokusované rázové vlny v léčbě ran byla prokázána řadou klinických studií a také i u mnoha klientů v rámci ambulantní praxi FYZIOkliniky.
Podle těchto studií využití Fokusované rázové vlny zkracuje dobu hojení kožních defektů a zvyšuje úspěšnost jejich úplného zhojení. Úspěšnost epitelizace (obnova pokrytí krycí tkání) akutních i chronických ran je při využití fokusované rázové vlny až 75 %.

Cena služby u akutních nekomplikovaných ran

 • Cena za jednu terapii v celkové délce maximálně 15 minut je jednotná a činí 300 Kč*
 • Tato služba není hrazena zdravotní pojišťovnou.

*Cena se vztahuje na menší nekomplikované rány s rozsahem léčby maximálně 10 cm2 bez použití sterilního krytí
*Na každou aplikaci planární rázovou vlnou je třeba zakoupit samostatnou ranhojenku.

Pozn.: Výsledky jsou individuální a závisí od jednotlivých predispozicí konkrétních osob. Výsledky v takových případech nemohou být garantované. Účinky aplikace rázové vlny se mohou lišit podle individuálních dispozic klienta, charakteru rány a schopnosti klienta dodržovat režimová opatření, se kterými je seznámen v rámci vstupního vyšetření.
Podrobné podklady, případně lékařské studie prokazující léčebné účinky rázové vlny je možné shlédnout na vyžádání v sídle FYZIOkliniky.

Sleva
Vše o Rázové vlně
Nabídka léčby
Návody na cvičení
Dárkové poukazy
Vše o Rázové vlně