Psychomotorický vývoj dítěte - 11. až 12. měsíc

Dnešní díl našeho seriálu o psychomotorickém vývoji bude pomyslným završením celoročního snažení našich dětí. 11. a 12. měsíc života je v psychomotorickém vývoji dítěte velmi významným předělem. Za dvanáct měsíců, které jsme společně krok za krokem sledovali, se totiž z motoricky ne příliš dovedného kojence stává zdatné, zvídavé a všudypřítomné batole. (předchozí díl seriálu)

 

11. měsíc

V tomto měsíci by Váš kojenec měl zvládat všechny dovednosti natolik dokonale, že by mu neměly činit žádné obtíže.

Klek na všech čtyřech

V kleku na všech 4 končetinách je již dítě natolik stabilní, že dokáže uvolnit jednu ručičku a uchopit s ní hračku a poté si s hračkou sednout do vzpřímeného sedu s rovnými zády a volně nataženýma nohama vpřed a s hračkou si v této poloze pohrát. Vše činí tak, aniž by muselo výrazně vyrovnávat svou rovnováhu v předozadním či bočním směru.

Pokud dítě uvidí v libovolné vzdálenosti jiný zajímavý objekt, mělo by se samo bez koordinačních problémů dostat k hračce, osobě nebo objektu, který zaujal jeho pozornost způsobem tzv. zralého lezení po všech 4 končetinách (způsob byl podrobně popsán v 9. měsíci). Dostatečně by Vaše dítě mělo mít natrénované také vstávání u nábytku a to tak, že dokáže při vstávání libovolně střídat nakročení obou dolních končetin.

Psychomotorický vývojJaké nové činnosti se miminko naučí?

Stoj

Stoj v počátcích vypadá tak, že má dítě tzv. uzamčená kolena (tedy kolena jsou maximálně propnutá bez možnosti mírného pokrčení). S tímto jsou spojeny i další změny v držení těla. Zpočátku může mít dítě skloněnou pánev vpřed, což můžete pozorovat jako vystrčený zadeček vzad, dále mívá vypouklé bříško vpřed, ramena vytažená vzhůru k uším, hlavičku mírně předsunutou. Ručičkami se pevně drží předmětu, u kterého se dokázalo postavit a často jej lze jen stěží odtrhnout a vzít mu předmět z ruky.

Samo dítě často nedokáže volně předmět pustit a trvá chvíli, než k uvolnění dojde. Stejně jako má dítě zaťaté pěstičky a silně se drží rukama předmětu, tak i prstíčky na noze jsou zaťaté do podložky. Působí to, jako by se dítě drželo ve stoji i nohama. Teprve až s přibývajícím časem a množstvím procvičování se stoj uvolní a stane se vyspělým stojem. Uvolní se uzamčená kolena, rozvolní se pěstičky apod.

Dítě bude moci lépe pracovat se svým těžištěm, sklopí pánev vzad, bříško zatáhne do roviny, ramínka uvolní a protáhne krk, hlavičku postaví do osy celého těla a nebude ji již ve stoji předsouvat. Zároveň s tím se uvolní i prstíky na nožičce.

Sed

Jako další důkaz toho, že dítě zvládá stoj bravurně, je fakt, že se dokáže samo posadit ze stoje do dřepu, aby zvedlo hračku, a z tohoto dřepu opět vstát.

Chůze

Jakmile bude moci samo uvolňovat ručičku (jednou rukou se bude stále přidržovat, aby nespadlo zpět na zem), bude se pokoušet dosáhnout na hračku či předmět, na který vidí a leží blízko něj. Bude se tedy snažit dosáhnout ručičkou co nejdále do strany, až na předmět dosáhne a stáhne si jej k sobě.

Pokud je již dítě dostatečně šikovné ve stoji (a stojí např. u konferenčního stolku), odváží se chytit se stolu dále od těla do strany a udělat drobný krůček za ručičkou. Přisune pak druhou nožičku a stejnostrannou ruku. Tento pohyb zopakuje tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se dostalo ke vzdálenější hračce. Jedná se o tzv. quadrupedální lokomoci, což znamená, že dítě k chůzi ve stoje používá všechny čtyři končetiny.

Psychomotorický vývoj

Tímto způsobem dokáže dítě ujít několik metrů, a proto doporučuji, buďte ostražití! Na co dítě doposud nedosáhlo a bylo od předmětu dostatečně daleko, tam se dnes dostane zcela bez problémů a v mnohém Vás může, nejen pozitivně, překvapit.

Překonávání překážek

Pokud před dítě postavíte nízký předmět, tuto překážku bude umět přelézt.

Pozor na chyby naznačující nesprávný vývoj dítěte!

Chtěla bych upozornit na chybičky, kterých se děti dopouští a často jim bývají promíjeny s omluvou, že takto to dělá hodně dětí. Často maminky ani netuší, že jejich drobeček nějakou chybu dělá. Avšak chyby jsou vždy známkou nesprávného vývoje dítěte a doporučuji začít dítě vhodně stimulovat tak, aby došlo k nápravě špatné koordinace pohybu včas a nepokračovaly tyto chyby, nekumulovaly se a neovlivňovaly další vývoj dítěte.

  • Sed mezi patami

Sed mezi patami je nejčastější chybou. Je pravda, že dětí, které sedají tímto způsobem, je velké množství, ale tento způsob sedu není hodnocený jako správné držení těla. Dítě, které volí sed mezi paty, nedokáže dostatečně zpevnit bříško, pánevní svaly, svaly zad apod. Proto je pro něj podélný sed nepohodlný, respektive dítě v podélném sedu není stabilní, a tudíž jej nevyužívá ke hře.

Pokud si dítě svou nestabilní pánev položí mezi nožičky, vytvoří mu nožičky širší základnu a v ní se dítě cítí bezpečněji a pohodlněji. Navíc vnitřní rotace v kyčli, která je bezpochyby přítomna při tomto sedu na obou kyčlích, nemá příznivý vliv pro formování tvaru hlavice stehenní kosti a jamky v pánevní kosti.

  • Překážkový sed

Dalším nesprávným sedem je překážkový sed. Tento typ sedu je obdobou sedu mezi patami. Opět zde jedna nožička lépe fixuje pánev a vytváří tak sed stabilnější a zároveň kyčelní kloub je opět vnitřně rotován.

Stát, sedět a chodit, to je jen několik z mnoha činností, které se dítě během prvního roku naučí.

  • Předsunuté držení hlavičky

Třetí častou chybou je stálé předsunuté držení hlavy, vypouklé bříško, vysunutá ramínka k uším apod. Dítě při těchto chybách může být v jakékoli poloze či činnosti, ať už sedí, stojí, leze či se snaží z bříška přetočit na záda a zpět, nebo chodí, běhá apod. Stejně jako předchozí dva body i toto držení je známkou celkově nižšího svalového napětí tzv. hypotonie.

Samostatná chůze? Do konce 1. roku

Do konce dovršení 1. roku se dítě naučí chodit. Mezi tím, že dokáže vstát u nábytku a prvním krokem do volného prostoru, musí ještě chůzi „nanečisto" nacvičit okolo nábytku. Ta je koordinačně složitým procesem a dítě na něj bude potřebovat dostatek času, než se pustí nábytku a udělá ten vysněný krůček k Vám.

Naučit se chodit je velmi složitý proces. Malý cestovatel zatíná pěstičky, aby vše zvládl. Jistou chůzi získá až okolo 15. měsíce.

 

12. měsíc

Jaké nové činnosti se miminko naučí?

Vykročení do prostoru

V průběhu 12. měsíce by se Vaše miminko mělo odvážit a vykročit do prostoru. Počátky uvolnění ruky od nábytku jsou opět postupné. Nejprve dítě musí dokázat uvolnit ruku a namísto toho, že ji položí dále od sebe, se musí dokázat otočit v trupu směrem vzad. Rotace trupu není opět nic jednoduchého.

Pokud to dítě dokáže, dokáže i nakročit nožičkou za sebe, stojí tedy bokem k předmětu, u kterého se postavilo. Vzdálenost mezi nábytkem či osobami, mezi kterými prochází, je zpočátku krátká. Může se jednat i o pár desítek centimetrů. Pro dítě je důležité, aby, když nakloní své těžiště do prostoru, mělo jistotu, že se brzy bude moci něčeho či někoho zachytit. Vaše dítě se učí ovládat své těžiště a prakticky celý pohyb vpřed. Chůze je tedy jen „dobíhání" těžiště, které je neustále před středem těla.

Vzhledem k tomu, že počátky nejsou snadné, dítě opět volí v držení těla polohy takové, v jakých si je naprosto jisté. Opět tedy nakloní pánev vpřed a Vy můžete pozorovat, že vystrčí zadeček a vypoulí bříško. Ramínka vysune k uším a ručičky postaví k ramenům tak, že paže má pokrčené v loktech.

Často děti zpočátku zatnou i prstíky v pěstičky. Dítě se prakticky při každé nestabilní nové dovednosti vrací jakoby do novorozeneckého držení těla, což je v počátcích získávání nové dovednosti vždy normální. Tyto nedokonalosti, kdy se dítě např. hrbí, ramínka drží vysoko u oušek, je nestabilní a má tendenci padat, by měly být jen krátkodobé (přibližně první 2 týdny). Dítě by se mělo brzy naučit chodit se správným držení těla.

Nové botičky? Buďte trpěliví!

O stupínek zpět ve vývoji se dítě vrací i v případě, kdy mu poprvé obujete botičky. Je to pro něj něco nového, proto bude mít sklon vrátit se v držení těla jakoby o krok zpátky.

Stejně tak i chůze doma, ve známém prostředí, bude naprosto jiná než v případě, že postavíte dítě na trávník, chodník, do mírného kopečku apod. Dítě bude vždy za nových podmínek na novém terénu méně jisté. Naprosto jistou chůzi se správným držením těla dítě získá až kolem 15. měsíce.

Šplhání po nábytku

Dítě dokáže vylézt na nábytek a opět z něho slézt dolů. Buďte opět ostražití! Na dětských chirurgiích se často obje-vují děti, které spadly z vyšší polohy. Vzhledem k anatomii těla dítěte, je hlavička v poměru k tělu těžší a většina pádů z výšky končí dopadem na hlavičku.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

Stoj volný

Dítě se udrží samo chvilku ve stoji a přitom nezatíná prstíky nohy do podložky. Stoj je tedy volný.

Konec slintání

Konec žužlání předmětů

Dítě si přestává dávat věci do pusy.

Gratuluji Vašemu miminku

Ušlo velký kus cesty ve svém psychomotorickém vývoji za relativně krátkou dobu. Nemalý kus cesty jej ještě čeká. Nicméně po dovršení 1. roku opouští Váš brouček období kojence a stává se z něho zdatné, zvídavé a všudypřítomné batole.

 

Další díl

Psychomotorický vývoj dítěte - 13. až 18. měsíc

 

Publikováno v časopisu Uzlíček, číslo: 9/2007

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Mojžíšová - Na všech 4 - Písmeno C - Varianta pro krční páteř

Co je cílem cvičení: mobilizace bederní a dolní hrudní páteře…

Mojžíšová - uvolnění hýždí a pánevního dna

Korekce postavení pánve vleže na břiše Co je cílem cvičení…

Mojžíšová - Mobilizační cvičení žabák

Co je cílem cvičení: protažení svalů, které přinožují a pokrčují…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube

Alexandrova technika - výpad

youtube

Mojžíšová - Na všech 4 - Písmeno C - Varianta pro bederní páteř

youtube

Mojžíšová - Na všech 4 - Písmeno C - Varianta pro krční páteř

Mohlo by Vás zajímat

Léčení pes equinovarus congenitus (PEC)

Pes equinovarus congenitus (PEC) neboli vrozená koňská noha vtočená je nejčastější vrozenou vadou pohybového aparátu. A právě z tohoto důvodu se…

Vliv fyzioterapie na bolestivou menstruaci (dysmenorrhea)

Dysmenorrhea (též dysmenorea) Je gynekologický termín pro nadměrné ostré bolesti v dolní části břicha vystřelující do stehen a dolní části…

Víte, podle jakých kritérií vybírat boty pro děti?

Již od prvních krůčků (a v některých případech i dříve) je správný vývoj nohy pozitivně i negativně ovlivněn zvolenou obuví.…

Vaše otázky a odpovědi

Problémy s chůzí u dítěte

OTÁZKA: Dobrý den,před nedávnem jsem svému synovi (15 měsíců) koupila první botičky, tzn. bačkůrky na doma. Kupovala jsem je v lékárně, jsou ortopedického typu a mají vložku s vystouplou klenbou. Po cca měsíci nošení zjšťujeme, že chlapec padá a není…

Ublížení Vojtovou metodou

OTÁZKA: Dobrý den, byla jsem na rehabilitaci se svou tříměsíční dcerou. Máme s ní cvičit Vojtovu metodu, protože otáčí hlavičku více na jednu stranu. Prvním cvikem bylo stlačení reflexního bodu mezi žebry. U druhého cviku rehabilitační sestra zalehla mé holčičce…

Magnetorerapie v těhotenství

OTÁZKY: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak moc je nebezpečná magnetoterapie na počátku těhotenství? Zda může dojít k potratu nebo jestli mně nebo plodu hrozí větší nebezpečí? Předem moc děkuji. Dobrý den, snažíme se s přítelem o miminko, ale dnes…

Řekli o nás

Pomáháme profesionálním sportovcům
Pomáháme profesionálním sportovcům Pomáháme profesionálním sportovcům Jako soukromé centrum fyzioterapeutické péče jsme si vědomi toho, že naši klienti od nás očekávají maximální a profesionální péči. A to se snažíme dodržet a nezklamat Vaši důvěru. Naším cílem je Vám okamžitě a efektivně pomoci. A právě kvůli tomuto…
Barbora Veselá - atletka
Barbora Veselá - atletka Barbora Veselá - atletka „Na FYZIOkliniku jsem poprvé přišla s akutním zánětem plantární fascie, který mě zastihl uprostřed závodní sezóny. Díky rázové vlně jsem se během týdne zbavila limitující bolesti a mohla jsem plnohodnotně absolvovat letní soustředění a zúročit tak tréninkovou dřinu v podzimní…
Galen Rupp - běžec
Galen Rupp - běžec Galen Rupp - běžec Americký dálkový běžec, jež závodil na letních olympijských hrách v roce 2008 v Pekingu, 2012 v Londýně a 2016 v Rio de Janeiru. Časté tréningy, závodění a přespolní běhy tvoří podstatnou část jeho života.. Kdo je Galen Rupp?  Galen se…
banner navody mob
chcete se léčit zdarma