Psychomotorický vývoj dítěte – 11. až 12. měsíc

Dnešní díl našeho seriálu o psychomotorickém vývoji bude pomyslným završením celoročního snažení našich dětí. 11. a 12. měsíc života je v psychomotorickém vývoji dítěte velmi významným předělem. Za dvanáct měsíců, které jsme společně krok za krokem sledovali, se totiž z motoricky ne příliš dovedného kojence stává zdatné, zvídavé a všudypřítomné batole. (předchozí díl seriálu)

 

11. měsíc

V tomto měsíci by Váš kojenec měl zvládat všechny už naučené dovednosti natolik dokonale, že by mu neměly činit žádné obtíže.

Klek na všech čtyřech

V kleku na všech 4 končetinách je již dítě natolik stabilní, že dokáže uvolnit jednu ručičku a uchopit s ní hračku a poté si s hračkou sednout do vzpřímeného sedu s rovnými zády a volně nataženýma nohama vpřed a s hračkou si v této poloze pohrát. Vše činí tak, aniž by muselo výrazně vyrovnávat svou rovnováhu v předozadním či bočním směru.

Pokud dítě uvidí v libovolné vzdálenosti jiný zajímavý objekt, mělo by se samo bez koordinačních problémů dostat k hračce, osobě nebo objektu, který zaujal jeho pozornost, způsobem tzv. zralého lezení po všech 4 končetinách (způsob byl podrobně popsán v 9. měsíci). Dostatečně by Vaše dítě mělo mít natrénované také vstávání u nábytku a to tak, že dokáže při vstávání libovolně střídat nakročení obou dolních končetin.

Psychomotorický vývojA jaké nové činnosti se miminko naučí?

Stoj

Stoj v počátcích vypadá tak, že má dítě tzv. uzamčená kolena (kolena jsou maximálně propnutá bez možnosti mírného pokrčení). S tímto jsou spojeny i další změny v držení těla. Zpočátku může mít dítě skloněnou pánev vpřed, což můžete pozorovat jako vystrčený zadeček vzad, dále mívá vypouklé bříško vpřed, ramena vytažená vzhůru k uším, hlavičku mírně předsunutou. Ručičkami se pevně drží předmětu, u kterého se dokázalo postavit a často jej lze jen stěží odtrhnout a vzít mu předmět z ruky.

Samo dítě často nedokáže volně předmět pustit a trvá chvíli, než k uvolnění dojde. Stejně jako má dítě zaťaté pěstičky a silně se drží rukama předmětu, tak i prstíčky na noze jsou zaťaté do podložky. Působí to, jako by se dítě drželo ve stoji i nohama. Teprve až s přibývajícím časem a množstvím procvičování se stoj uvolní a stane se vyspělým stojem. Uvolní se uzamčená kolena, rozvolní se pěstičky apod.

Dítě bude moci lépe pracovat se svým těžištěm, sklopí pánev vzad, bříško zatáhne do roviny, ramínka uvolní a protáhne krk, hlavičku postaví do osy celého těla a nebude ji již ve stoji předsouvat. Zároveň s tím se uvolní i prstíky na nožičce.

Sed

Jako další důkaz toho, že dítě zvládá stoj bravurně, je fakt, že se dokáže samo posadit ze stoje do dřepu, aby zvedlo hračku, a z tohoto dřepu opět vstát.

Chůze

Jakmile bude moci samo uvolňovat ručičku (jednou rukou se bude stále přidržovat, aby nespadlo zpět na zem), bude se pokoušet dosáhnout na hračku či předmět, na který vidí a leží blízko něj. Bude se tedy snažit dosáhnout ručičkou co nejdále do strany, až na předmět dosáhne a stáhne si jej k sobě.

Pokud je již dítě dostatečně šikovné ve stoji (a stojí např. u konferenčního stolku), odváží se chytit stolu dále od těla a udělat drobný krůček za ručičkou. Přisune pak druhou nožičku a stejnostrannou ruku. Tento pohyb zopakuje tolikrát, kolikrát je potřeba, aby se dostalo ke vzdálenější hračce. Jedná se o tzv. quadrupedální lokomoci, což znamená, že dítě k chůzi ve stoje používá všechny čtyři končetiny.

Tímto způsobem dokáže dítě ujít několik metrů, a proto doporučuji, buďte ostražití! Na co dítě doposud nedosáhlo a bylo od předmětu dostatečně daleko, tam se dnes dostane zcela bez problémů a v mnohém Vás může, nejen pozitivně, překvapit.

Psychomotorický vývoj

Překonávání překážek

Pokud před dítě postavíte nízký předmět, tuto překážku bude umět přelézt.

Pozor na chyby naznačující nesprávný vývoj dítěte!

Chtěla bych upozornit na chybičky, kterých se děti dopouští a často jim bývají promíjeny s omluvou, že takto to dělá hodně dětí. Často maminky ani netuší, že jejich drobeček nějakou chybu dělá. Avšak chyby jsou vždy známkou nesprávného vývoje dítěte a doporučuji začít dítě vhodně stimulovat tak, aby došlo k nápravě špatné koordinace pohybu včas a nepokračovaly tyto chyby, nekumulovaly se a neovlivňovaly další vývoj dítěte.

Sed mezi patami

Sed mezi patami je nejčastější chybou. Je pravda, že dětí, které sedají tímto způsobem, je velké množství, ale tento způsob sedu není hodnocený jako správné držení těla. Dítě, které nedokáže dostatečně zpevnit bříško, pánevní svaly, svaly zad apod., volí sed mezi paty. Podélný sed je pro něj nepohodlný, respektive dítě v podélném sedu není stabilní, a tudíž jej nevyužívá ke hře.

Pokud si dítě svou nestabilní pánev položí mezi nožičky, vytvoří mu nožičky širší základnu a v ní se dítě cítí bezpečněji a pohodlněji. Vnitřní rotace v kyčli, která je bezpochyby přítomna při tomto sedu na obou kyčlích, ovšem nemá příznivý vliv pro formování tvaru hlavice stehenní kosti a jamky v pánevní kosti.

Překážkový sed

Dalším nesprávným sedem je překážkový sed. Tento typ je obdobou sedu mezi patami. Opět zde jedna nožička lépe fixuje pánev a vytváří tak stabilnější sed a zároveň je kyčelní kloub opět vnitřně rotován.

Předsunuté držení hlavičky

Třetí častou chybou je stálé předsunuté držení hlavy, vypouklé bříško, vysunutá ramínka k uším apod. Tyto chyby se mohou projevit v jakékoli poloze či činnosti, ať už dítě sedí, stojí, leze nebo se snaží z bříška přetočit na záda a zpět, chodí, běhá apod. Stejně jako předchozí dva body i toto držení je známkou celkově nižšího svalového napětí, tzv. hypotonie.

Samostatná chůze? Do konce 1. roku

Do konce dovršení 1. roku se dítě naučí chodit. Mezi tím, že dokáže vstát u nábytku a prvním krokem do volného prostoru, musí ještě chůzi „nanečisto“ nacvičit okolo nábytku. Ta je koordinačně složitým procesem a dítě na něj bude potřebovat dostatek času, než se pustí nábytku a udělá ten vysněný krůček k Vám.

Naučit se chodit je velmi složitý proces. Malý cestovatel zatíná pěstičky, aby vše zvládl. Jistou chůzi získá až okolo 15. měsíce.

 

12. měsíc

Jaké nové činnosti se miminko naučí?

Vykročení do prostoru

V průběhu 12. měsíce by se Vaše miminko mělo odvážit a vykročit do prostoru. Nejprve dítě musí dokázat uvolnit ruku a namísto toho, že ji položí dále od sebe, se musí dokázat otočit v trupu směrem vzad. Ani rotace trupu není nic jednoduchého.

Pokud to dítě dokáže, dokáže i nakročit nožičkou za sebe, stojí tedy bokem k předmětu, u kterého se postavilo. Vzdálenost mezi nábytkem či osobami, mezi kterými přechází, je zpočátku krátká. Může se jednat i o pár desítek centimetrů. Pro dítě je důležité, aby mělo jistotu, že když nakloní své těžiště do prostoru, brzy se bude moci něčeho či někoho zachytit. Vaše dítě se učí ovládat své těžiště a prakticky celý pohyb vpřed. Chůze je tedy jen „dobíhání“ těžiště, které je neustále před středem těla.

Vzhledem k tomu, že počátky nejsou snadné, dítě opět volí v držení těla polohy takové, v jakých si je naprosto jisté. Opět tedy nakloní pánev vpřed a Vy můžete pozorovat, že vystrčí zadeček a vypoulí bříško. Ramínka vysune k uším a ručičky postaví k ramenům tak, že paže má pokrčené v loktech. Často děti zpočátku zatnou i prstíky v pěstičky.

Dítě se při zkoušení nové dovednosti vrací k novorozeneckému držení těla, což je v počátcích získávání nové dovednosti normální. Tyto nedokonalosti, kdy se dítě např. hrbí, ramínka drží vysoko u oušek, je nestabilní a má tendenci padat, by měly být jen krátkodobé (přibližně první 2 týdny). Dítě by se mělo brzy naučit chodit se správným držením těla.

Nové botičky? Buďte trpěliví!
O stupínek zpět ve vývoji se dítě vrací i v případě, kdy mu poprvé obujete botičky. Je to pro něj něco nového, proto bude mít sklon vrátit se v držení těla o krok zpátky. Stejně tak i chůze doma, ve známém prostředí, bude naprosto jiná než v případě, že postavíte dítě na trávník, chodník, do mírného kopečku apod. Dítě bude vždy za nových podmínek na novém terénu méně jisté. Naprosto jistou chůzi se správným držením těla dítě získá až kolem 15. měsíce.

Šplhání po nábytku

Dítě dokáže vylézt na nábytek a opět z něho slézt dolů. Buďte ostražití! Na dětských chirurgiích se často objevují děti, které spadly z výšky. Hlavička dítěte je v poměru k tělu těžší než u dospělého a většina pádů z výšky končí dopadem na hlavičku.

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

Stoj volný

Dítě se chvilku udrží samo ve stoji a přitom nezatíná prstíky nohy do podložky. Stoj je tedy volný.

Konec slintání a žužlání předmětů

Dítě si přestává dávat věci do pusy.

Gratuluji Vašemu miminku

Ušlo velký kus cesty ve svém psychomotorickém vývoji za relativně krátkou dobu. Nemalý kus cesty jej ještě čeká. Nicméně po dovršení 1. roku opouští Váš brouček období kojence a stává se z něho zdatné, zvídavé a všudypřítomné batole.

 

Další díl

Psychomotorický vývoj dítěte – 13. až 18. měsíc

 

Publikováno v časopisu Uzlíček, číslo: 9/2007
Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Mojžíšová - Na všech 4 - Písmeno C - Varianta pro bederní páteř

Co je cílem cvičení: mobilizace bederní a dolní hrudní páteře…

Mojžíšová - Kočičí hřbet - Varianta pro hrudní páteř

Co je cílem cvičení: mobilizace hrudní a bederní páteře CVIČÍME…

Mojžíšová - Kočičí hřbet - Varianta pro krční páteř

Co je cílem cvičení: mobilizace hrudní a bederní páteře Cvičíme…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Mojžíšová - Kočičí hřbet - Varianta pro bederní páteř

Mojžíšová - Kočičí hřbet - Varianta pro bederní páteř

youtube Mojžíšová - Na všech 4 - Písmeno C - Varianta pro hrudní páteř

Mojžíšová - Na všech 4 - Písmeno C - Varianta pro hrudní páteř

youtube Mojžíšová - uvolnění hýždí a pánevního dna

Mojžíšová - uvolnění hýždí a pánevního dna

Vaše otázky a odpovědi

Zvládání bolestí páteře v těhotenství

OTÁZKA: Dobrý den,je mi 29 let, s partnerem máme 10-ti letou dceru a pokoušeli jsme se dlouho o další miminko. Jenže problém byl v tom, že jsem jako antikoncepci měla injekci s názvem DEPO-PROVERA. Po nějakých pěti letech se mi…

Vysvětlení ultrazvukových nálezů

OTÁZKA: Dobrý den,mám 3,5 měsíčního syna a na třetí kontrole kyčlí nám bylo uvedeno ve zprávě toto: "sono Ia bil. jádro + dx".Podotýkám, že u dvou předešlých kontrol bylo označení stejné, akorát bez jader.Můžete mi to prosím přeložit??Děkuji moc ODPOVĚĎ:…

Problémy s chůzí u dítěte

OTÁZKA: Dobrý den,před nedávnem jsem svému synovi (15 měsíců) koupila první botičky, tzn. bačkůrky na doma. Kupovala jsem je v lékárně, jsou ortopedického typu a mají vložku s vystouplou klenbou. Po cca měsíci nošení zjšťujeme, že chlapec padá a není…

Mohlo by Vás zajímat

Nošení dětí na těle – pozitiva i negativa tohoto fenoménu

Nošení dětí na těle za pomoci nejrůznějších druhů nosítek se v posledních letech stalo téměř fenoménem. Odborná ani laická veřejnost…

Psychomotorický vývoj dítěte – 5. až 6. měsíc

V minulých dílech tohoto seriálu jsme Vás seznámili se všemi dovednostmi, podle kterých hodnotíme správnost psychomotorického vývoje dětí. Postupně jsme…

Inkontinence

Inkontinence neboli únik moči se stává stále častějším nepříjemným problémem především u žen. Únik moči je natolik intimní otázkou, že…

Řekli o nás

Martin Maxa – zpěvák
Martin Maxa – zpěvák Martin Maxa – zpěvák „Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za…
Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec
Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jeho cílem je neustále překonávat své limity a jako běžecký závodník se dostat na významné světové akce. Běh tvoří podstatnou část jeho života a zároveň je i jeho vášní, protože rád překonává hranice svých možností. Je řeč o Jiřím Homoláčovi……
Anna Dušková - krasobruslařka
Anna Dušková - krasobruslařka Anna Dušková - krasobruslařka "Měla jsem dlouhodobě vážné problémy s úponem zadního stehenního svalu, které mi vůbec nedovolovaly zaujmout pozici v Biellmann piruetě. S těmito bolestmi mi jinde nedokázali pomoci. Začala jsem navštěvovat paní Mgr. Bílkovou z FYZIOkliniky a nebýt fyzioterapie s ní kombinované…
Návody na cvičení
Hledáme fyzioterapeuty
Pomoc obětem nehody