Pomůžeme od bolesti
Dnes je zavřeno

Radiální Rázová vlna

Dle typu přístroje se rázová vlna liší podle charakteru a průběhu paprsku pronikajícího do tkáně. Radiální rázová vlna má průběh paprsku energie rozbíhavý (viz obrázek). Hodí se proto více na léčbu povrchových partií těla, kde je energie ještě hodně koncentrovaná. Naproti tomu Fokusovaná rázová vlna funguje na naprosto jiném principu. Působení její energie je koncentrovaný a proniká více do hloubky, než radiální rázová vlna. Vznik, průběh a efektivita fokusované rázové vlny je posán v článku Fokusovaná Rázová vlna.
 

Pokud se chcete dozvědět obecně o tom jak vzniká, a jaké jsou základních účinky rázové vlny, přečtěte si nejdříve tento článek: Účinky a princip terapie rázovou vlnou

Dle typu přístroje se rázová vlna liší podle charakteru a průběhu paprsku pronikajícího do tkáně. Radiální rázová vlna má průběh paprsku energie rozbíhavý (viz obrázek). Hodí se proto více na léčbu povrchových partií těla, kde je energie ještě hodně koncentrovaná. Naproti tomu Fokusovaná rázová vlna funguje na naprosto jiném principu. Působení její energie je koncentrovaný a proniká více do hloubky, než radiální rázová vlna. Vznik, průběh a efektivita fokusované rázové vlny je posán v článku Fokusovaná Rázová vlna.

Generátor mění vzduch vháněný do aplikátoru přístroje pod tlakem 1-5 barů v těle koncovky aplikátoru do podoby rázové vlny do paprsku kuželovitého-rozbíhavého tvaru (na obrázku znázorněno oranžově). Rázová akustická vlna dosahuje své maximální hodnoty v několika nanosekundách. Vlna je do poškozené tkáně přenášena speciálním aplikátorem a šíří se tkání do hloubky 1-6 cm. Přenos vlny tkání těla závisí na použití koncovky aplikátoru a použití gelového vodiče. Ve srovnání s Fokusovanou rázovou vlnou má tedy pouze poloviční průnik do tkáně. 

V našem Centru fyzioterapeutické péče FYZIOklinika využíváme přístroj pro Radiální rázovou vlnu od švýcarských specialistů STORZ MEDICAL MP200. Přístroje pro aplikaci Rázové vlny od firmy STORZ MEDICAL patří mezi nejspolehlivější a nejprodávanější produkty na světovém trhu. Při léčbě radiální rázovou vlnou používáme vždy v ceně služby i hloubkové vibrační masáže V-Actor tak, aby efekt léčby byl co nejvyšší a nejrychlejší. Naše poslední verze zařízení MP200 byla uvolněna z vývoje v roce 2010. Při léčbě využíváme dále mj. nejnovější patentovaný aplikátor D20, který byl z vývoje uveden do prodeje v roce 2011. Tento aplikátor se liší hlavně potřebou menšího vygenerovaného tlaku pro tvorbu výsledného akustického rázu. Klient tak vnímá akustickou vlnu uvnitř těla a ne na povrchu těla, jako u většiny konkurenčních zařízení (dojde k nedokonalé přeměně mechanického rázů v akustický, a při vyšším výkonu vnímáte zbytkové bušení do kůže, což je nežádoucí a nepříjemné). Akustická vlna tak může proniknout hlouběji do tkáně, protože terapeut může aplikovat na klienta vyšší výkon.

Díky kombinaci nejvyššího vzdělání našich fyzioterapeutů a nejmodernější techniky tak můžeme poskytnout tu nejvyšší kvalitu v léčbě obtíží pohybového aparátu.

   

Průběh terapie a efektivita

Jde o nechirurgický nekrvavý zákrok, jehož bolestivost klient dobře toleruje. Tato neinvazivní aplikace obvykle trvá méně než 15 minut. Statisticky je úspěšnost léčby udávaná mezi 80 - 95 procenty. Efektivita léčby závisí na typu diagnózy, spolupráci klienta a délky trvání obtíží. Na těchto parametrech závisí i rychlost léčby, která se udává od několika dní (u akutních stavů) přes týdny až po několik měsíců (u chronických obtíží), kdy je potřeba opakovat aplikaci i 10x. Efektivita této moderní léčby je  v porovnání s jinými fyzikálními terapiemi nesrovnatelná. Rychlost léčby závisí zcela na schopnosti regenerace organismu. Radiální rázová vlna nemá žádné vedlejší účinky. Její využití je tedy bezpečné.

Aplikace radiální rázové vlny je relativně hlučné. Hluk je způsoben hlavně nárazy kovového projektilu narážejícího na měnič mechanické energie na akustickou v koncovce aplikátoru. V místě Vašeho zdravotního problému působení rázové vlny cítíte. Tuto bolestivost je možné při komunikaci s fyzioterapeutem ovlivňovat nastavením výkonu rázové vlny. Již po několika rázech bolestivost rychle ustupuje a je tak možné zvyšovat výkon aplikace. V místě kde je vše v pořádku  nepociťujete žádný výrazný efekt. Velikost prožitku energie je závislé na velikosti tlaku, který terapeut aplikuje. V případě aplikování rázové vlny na trupu těla můžete cítit odraz vlnění např na protilehlých žebrech, Toto působení energie nicméně klienti většinou vyhodnocují bud jako příjemné nebo neutrálně. U Radiální rázové vlny je při vyšších výkon mírně cítit vibrace na v místě doteku aplikátoru. Intenzita přenosu vlny do tkáně závisí také na použitém druhu koncovky aplikátoru.

Pro efektivní přechod vlnění rázové vlny do tkáně používáme nejkvalitnější ultrazvukový gel na trhu SONO GEL.

Zajímavosti

  • Patentovaná koncovka D20 řízeně předává do Vašeho těla malé množství vibrací pro uvolnění svalů. Pocítíte to jako velmi intenzivní a cílenou vibrační "masáž" v místě aplikace. Pokud máte ošetřovaný sval v křeči (například bezprostředně po úrazu) dojde k jeho okamžitému uvolnění a výrazné snížení bolesti.
  • Využíváme i velmi jemnou koncovku, která předává plnou energii rázové vlny pouze do horních 2-3 mm povrchu Vašeho těla. Dále pak energie klesá. Obvykle se používá u klientů s nízkým prahem bolestivosti. Co je ale velmi zajímavé: Tato jemná koncovka umí již po 3 návštěvách výrazně zpevnit pleť obličeje a stabilně odstranit vrásky jak na čele, tak na tvářích a bradě.

Doporučené aplikace u terapie pohybových obtíží

  • u akutních stavů je třeba zhruba 3-4 aplikací (návštěv)
  • u chronických stavů (bolestivost delší než 3 měsíce) je třeba přibližně 6 – 10 aplikací
  • intervaly mezi jednotlivými aplikacemi by měly být dodrženy přibližně v rozmezí 3-7 dní

Výsledky se mohou dostavit ihned po první terapii. U akutních stavů nastává odeznění velice rychle. U chronických stavů dochází ke zmírnění bolestí po vyšším počtu aplikací. V případě, že obtíže v menší míře stále přetrvávají i po maximálním počtu 10 aplikací, je vhodné zahájit další terapii rázovou vlnou po 6 - 8 týdenní pauze. Pauza umožňuje čas pro zklidnění měkkých tkání.

   

     

Autor: FYZIOklinika s.r.o., Praha