Rázová vlna jako možná terapie kožních vředů

Kožní vřed je možné definovat jako poškození kožního krytu různé hloubky nejčastěji s chronickým průběhem. Toto onemocnění se vyskytuje nejčastěji v pozdějším věku. Velmi často je spojené s infekčním či neinfekčním onemocněním doprovázeným lokální poruchou prokrvení postižené části kůže. Jedná se tedy o chronické rány, u kterých nedošlo ke zhojení do 3 měsíců tak, aby se obnovila anatomická a funkční integrita.

Nejčastější příčiny:

  • Infekční nemoci – hnisavé kožní infekce; výrazným rizikovým faktorem pro vznik kožního vředu z infekční příčiny je cukrovka (diabetická noha). Nelze zapomínat ani na sexuálně přenosné choroby typu syfilis, při kterých dochází k tvorbě specifických kožních a slizničních vředů.

  • Nemoci tepen – do této skupiny onemocnění, které svým průběhem zvyšují riziko vzniku kožního vředu řadíme ischemickou chorobu dolních končetin. Jedná se o onemocnění, při kterém jsou tepny postiženy aterosklerózou (kornatění tepen). V důsledku toho dochází ke snížení dodávky krve do dolních končetin včetně lokálních okrsků kůže.

  • Nemoci žil – jedná se o typy onemocnění, při kterých dochází k nedostatečnému odtoku žilní krve z dolních končetin. Dle stadia a rozsahu postižení dochází k postupným trofickým změnám kůže (otoky, pigmentace, fibrotizace), na jejichž podkladě vzniká tzv. bércový vřed.

  • Nádorová onemocnění – jednou z příčin kožních vředů mohou být i některé nádory kůže

IMG 3111

První pokusy o využití terapie rázovou vlnou k léčbě vředových onemocnění se objevují v roce 1986. Systematické klinické studie se objevily ale až v posledních letech. Počet vředových onemocnění a obecně onemocnění s poruchou kožního krytu se na světě stále zvyšuje. Tato onemocnění nejen že výrazně snižují kvalitu života pacientů, ale jsou i velkou složkou v nákladech na zdravotní péči. Doposud byl přístup léčby velmi omezený a standardem bylo využití enzymatické terapie, speciálních obvazů na udržení vlhkého prostředí v ráně a chirurgický zákrok k dosažení adekvátního krevního přítoku. Dalšími využívanými metodami byly např. terapeutické využití podtlaku, hyperbarické komory (oxygenoterapie) či terapeutický ultrazvuk. V současné době se vyhodnocuje několik experimentálních přístupů v léčbě chronických ran. Pozitivní výsledky studií naznačují účinnost terapie pomocí technik tkáňového inženýrství, aplikace rekombinantního růstového faktoru a terapie kmenovými buňkami.

diabet noha1

Nekomplikované hojení ran kůže je soubor složité kaskády dějů jak na molekulární tak na buněčné úrovni. V iniciální fázi krátce po poškození tkáně dochází k zánětlivé reakci, která je pro organismus nezbytná, jelikož zamezuje dalšímu poškození tkáně, eliminuje šíření patogenů a vytváří buňky a faktory pro další regenerační procesy. V konečném důsledku hojivého procesu dochází k “opravě” tkáně s částečnou či úplnou obnovou integrity a funkce.

Existují ale i onemocnění, jako je např. diabetes mellitus, ateroskleróza, či žilní nedostatečnost, při kterých je hojení ran narušeno. U těchto typů onemocnění je narušení procesu hojení ran vysvětlováno nejčastěji chronickým zánětem a poruchou angiogeneze (proces novotvorby krevních kapilár). Z tohoto důvodu je pro léčbu problémového hojení ran využívána terapie fokusovanou rázovou vlnou (ESWT).

diabet noha2

Pomocí Dopplerovské ultrasonografie (diagnostická metoda) bylo zjištěno, že aplikace ESWT zvyšuje lokální perfuzi (průtok krve event. jiné tekutiny tkání, nebo orgánem). Dominantní efekt na zvýšení perfuze dané tkáně má nárůst exprese endoteliálního oxidu dusnatého (NO). NO je také velmi důležitý při modulaci a zprostředkování angiogeneze. Při aplikaci ESWT dochází dále k nárůstu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), což je hlavní induktor angiogeneze. Dále se ukázalo, že aplikace ESWT snižuje aktivaci nektrotického faktoru (NF-kB). V neposlední řadě dle studie Eiff et al. má ESWT baktericidní (ničící bakterie) efekt, což hojení ran významně napomáhá.

Výsledky vědeckých studií: 

  • Řada klinických studií, ve kterých byl porovnáván efekt ESWT ve srovnání s kontrolní skupinou či jiným druhem terapie, přinesla kladné výsledky. Například ve studii Moretti et al. (2009) bylo zjištěno, že po 20ti týdnech léčby, bylo u 53 % pacientů léčených pomocí ESWT možno sledovat úplné uzavření rány. U kontrolní skupiny se jednalo o 33 % pacientů. Doba hojení se o pacientů u kterých byla aplikována ESWT v průměru pohybovala okolo 61 dní a u kontrolní skupiny 82 dní. Statistický významný rozdíl byl zaznamenán i v indexu re-epitelizace s hodnotami 2.97 mm2/den u pacientů léčených ESWT oproti 1.3 mm2/den u kontrolní skupiny.
  • Zajímavé výsledky přinesla i studie Wang et al. (2009). V této studii byl porovnáván efekt ESWT oproti hyperbarické oxygenoterapií (HBO) u pacientů s chronickým vředovým onemocněním na podkladě diabetu mellitu 2. typu. Studie se zúčastnilo 72 pacientů, kteří byli náhodně rozděleni na dvě skupiny. Ve skupině u které byla využívána terapie pomocí ESWT došlo u 31 % pacientů k úplnému zhojení ran, u 58 % pacientů k částečnému zlepšení stavu a u 11 % pacientů nedošlo ke změně žádné. U pacientů léčených pomocí HBO bylo zaznamenáno úplné zhojení u 22% pacientů, u 50 % pacientů došlo k částečnému zlepšení stavu a u 28 % pacientů nedošlo ke změně žádné. Skupina léčena pomocí ESWT vykazovala lepší klinické výsledky, vyšší lokální průtok krve a vyšší buněčnou aktivitu. Při imunohistochemické analýze byla prokázána zvýšena syntéza endotheliálního NO a VEGF.

Chcete se zeptat?

Zadejte platný e-mail
Zvolte kraj
Napište vzkaz
Potvrďte, že jste člověk.

V souhrnu lze říci, že ESWT je pro léčbu špatně se hojících ran novým moderním prostředkem. Efekty ESWT, které byly výše popsány, normalizují biologickou odezvu, stimulují reparaci a regeneraci tkání a zlepšují její prokrvení. K zlepšení hojivých procesů napomáhá i antimikrobiální účinek a potlačení prozánětlivých procesů. Vzhledem k relativně nízkým nákladům, vzácným komplikacím a neinvazivní povaze léčby je terapie pomocí ESWT platnou alternativou k běžné konzervativní terapii či chirurgické léčbě.

Autor: FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o.
Zdroje: MITTERMAYR, Rainer, et al. Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) for wound healing: technology, mechanisms, and clinical efficacy. Wound Repair and Regeneration, 2012, 20.4, 456-465.
Eiff C, Overbeck J, Haupt G, Herrmann M, Winckler S, Richter KD, Peters G, Spiegel HU. Bactericidal effect of extracorporeal shock waves on Staphylococcus aureus. J Med Microbiol 2000; 49: 709–12.
MORETTI, Biagio, et al. The management of neuropathic ulcers of the foot in diabetes by shock wave therapy. BMC musculoskeletal disorders, 2009, 10.1: 54.
WANG, Ching-Jen, et al. Extracorporeal shockwave treatment for chronic diabetic foot ulcers. Journal of surgical research, 2009, 152.1: 96-103
www.stefajir.cz

www.wikiskripta.eu

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Protažení svalů v chodidle na malíkové i palcové straně

Tento cvik je určený na protažení prstů a svalů chodidla…

Senzomotorická stimulace plosek - uvolňování chodidla pomocí ježka

Chodidla jsou často přetěžovanou částí těla, proto je vhodné předcházet…

Manuální uvolnění svalů chodidla

Toto cvičení je vhodné u osob, které trápí obtíže v…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Procvičování kotníku vleže na zádech - fajfky

Procvičování kotníku vleže na zádech - fajfky

youtube Stabilizace kolen i trupu - balanční nákrok na BOSU

Stabilizace kolen i trupu - balanční nákrok na BOSU

youtube Protažení lýtkového svalu a aktivace předního stehenního svalu - propnutí kolene vleže na břiše

Protažení lýtkového svalu a aktivace předního stehenního svalu - propnutí kolene vleže na břiše

Vaše otázky a odpovědi

Léčba patní ostruhy ve FYZIOklinice

Otázka: Dobrý den.Prosím o informaci, zda je možné u vás ošetřit/vyléčit „ostruhu patní kosti“? Velikost cca. 8 mm. K dispozici je rentgenový snímek.Děkuji  Odpověď: Dobrý den,ano, tento problém obvykle řešíme pomocí rázových vln, které se zdají v této problematice jako…

Operace vbočeného palce

OTÁZKA: Dobrý den,mám vbočený palec na noze a hlavně kůstku, která dorostla strašlivých rozměrů, je to ta na vnitřní straně nohy, ze strany od palce. Zajímaly by mě bližší informace o operaci, jestli je to složité a jestli bych musela…

Zánět tíhového váčku u Achillovy šlachy

OTÁZKA: Dobrý den,mám problém. Hraji závodně florball, před Vánoci jsem si byl zaběhat (cca hodinka volný výklus), druhý den jsem šel na trénink a po tréninku jsem cítil bolesti na levé "Achillovce". Další den jsem už "pajdal" a měl oteklou…

Mohlo by Vás zajímat

Ganglion – moderní léčba pomocí Fokusované rázové vlny

V předchozím článku Ganglion – vznik a obvyklá léčba jste se mohli dozvědět o vzniku ganglionu a možnostech fyzioterapie a…

Metoda spinal touch

Jedná se o jemnou dotekovou terapii určenou prakticky pro kohokoliv. Při „spinalu“ se stimulují určité body na těle, které se…

Bolesti hlavy, migrény, hučení v uších (tinnitus), světélka před očima (skotomy)

V dnešní době se jen těžko hledá člověk, kterého by ani jednou v životě nebolela hlava. Bohužel jsou často bolesti hlavy a…

Řekli o nás

Pomáháme profesionálním sportovcům
Pomáháme profesionálním sportovcům Pomáháme profesionálním sportovcům Jako soukromé centrum fyzioterapeutické péče jsme si vědomi toho, že naši klienti od nás očekávají maximální a profesionální péči. A to se snažíme dodržet a nezklamat Vaši důvěru. Naším cílem je Vám okamžitě a efektivně pomoci. A právě kvůli tomuto…
Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec
Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jeho cílem je neustále překonávat své limity a jako běžecký závodník se dostat na významné světové akce. Běh tvoří podstatnou část jeho života a zároveň je i jeho vášní, protože rád překonává hranice svých možností. Je řeč o Jiřím Homoláčovi……
Reference od našich klientů
Reference od našich klientů Reference od našich klientů Paní A. FYZIOkliniku mohu vřele doporučit. Slečna Dvořáková je výborná fyzioterapeutka a skvěle o mne pečuje, Fokusovaná rázová vlna mi pomáhá. Již 9 měsíců se trápím s úrazem ruky, který lékaři z počátku klasifikovali jako banální. Bohužel chybně. Určitě všem…
Návody na cvičení
Hledáme fyzioterapeuty
Pomoc obětem nehody