Rázová vlna jako možná terapie kožních vředů

Kožní vřed je možné definovat jako poškození kožního krytu různé hloubky nejčastěji s chronickým průběhem. Toto onemocnění se vyskytuje nejčastěji v pozdějším věku. Velmi často je spojené s infekčním či neinfekčním onemocněním doprovázeným lokální poruchou prokrvení postižené části kůže. Jedná se tedy o chronické rány, u kterých nedošlo ke zhojení do 3 měsíců tak, aby se obnovila anatomická a funkční integrita.

Nejčastější příčiny:

  • Infekční nemoci – hnisavé kožní infekce; výrazným rizikovým faktorem pro vznik kožního vředu z infekční příčiny je cukrovka (diabetická noha). Nelze zapomínat ani na sexuálně přenosné choroby typu syfilis, při kterých dochází k tvorbě specifických kožních a slizničních vředů.

  • Nemoci tepen – do této skupiny onemocnění, které svým průběhem zvyšují riziko vzniku kožního vředu řadíme ischemickou chorobu dolních končetin. Jedná se o onemocnění, při kterém jsou tepny postiženy aterosklerózou (kornatění tepen). V důsledku toho dochází ke snížení dodávky krve do dolních končetin včetně lokálních okrsků kůže.

  • Nemoci žil – jedná se o typy onemocnění, při kterých dochází k nedostatečnému odtoku žilní krve z dolních končetin. Dle stadia a rozsahu postižení dochází k postupným trofickým změnám kůže (otoky, pigmentace, fibrotizace), na jejichž podkladě vzniká tzv. bércový vřed.

  • Nádorová onemocnění – jednou z příčin kožních vředů mohou být i některé nádory kůže

IMG 3111

První pokusy o využití terapie rázovou vlnou k léčbě vředových onemocnění se objevují v roce 1986. Systematické klinické studie se objevily ale až v posledních letech. Počet vředových onemocnění a obecně onemocnění s poruchou kožního krytu se na světě stále zvyšuje. Tato onemocnění nejen že výrazně snižují kvalitu života pacientů, ale jsou i velkou složkou v nákladech na zdravotní péči. Doposud byl přístup léčby velmi omezený a standardem bylo využití enzymatické terapie, speciálních obvazů na udržení vlhkého prostředí v ráně a chirurgický zákrok k dosažení adekvátního krevního přítoku. Dalšími využívanými metodami byly např. terapeutické využití podtlaku, hyperbarické komory (oxygenoterapie) či terapeutický ultrazvuk. V současné době se vyhodnocuje několik experimentálních přístupů v léčbě chronických ran. Pozitivní výsledky studií naznačují účinnost terapie pomocí technik tkáňového inženýrství, aplikace rekombinantního růstového faktoru a terapie kmenovými buňkami.

diabet noha1

Nekomplikované hojení ran kůže je soubor složité kaskády dějů jak na molekulární tak na buněčné úrovni. V iniciální fázi krátce po poškození tkáně dochází k zánětlivé reakci, která je pro organismus nezbytná, jelikož zamezuje dalšímu poškození tkáně, eliminuje šíření patogenů a vytváří buňky a faktory pro další regenerační procesy. V konečném důsledku hojivého procesu dochází k “opravě” tkáně s částečnou či úplnou obnovou integrity a funkce.

Existují ale i onemocnění, jako je např. diabetes mellitus, ateroskleróza, či žilní nedostatečnost, při kterých je hojení ran narušeno. U těchto typů onemocnění je narušení procesu hojení ran vysvětlováno nejčastěji chronickým zánětem a poruchou angiogeneze (proces novotvorby krevních kapilár). Z tohoto důvodu je pro léčbu problémového hojení ran využívána terapie fokusovanou rázovou vlnou (ESWT).

diabet noha2

Pomocí Dopplerovské ultrasonografie (diagnostická metoda) bylo zjištěno, že aplikace ESWT zvyšuje lokální perfuzi (průtok krve event. jiné tekutiny tkání, nebo orgánem). Dominantní efekt na zvýšení perfuze dané tkáně má nárůst exprese endoteliálního oxidu dusnatého (NO). NO je také velmi důležitý při modulaci a zprostředkování angiogeneze. Při aplikaci ESWT dochází dále k nárůstu vaskulárního endoteliálního růstového faktoru (VEGF), což je hlavní induktor angiogeneze. Dále se ukázalo, že aplikace ESWT snižuje aktivaci nektrotického faktoru (NF-kB). V neposlední řadě dle studie Eiff et al. má ESWT baktericidní (ničící bakterie) efekt, což hojení ran významně napomáhá.

Výsledky vědeckých studií: 

  • Řada klinických studií, ve kterých byl porovnáván efekt ESWT ve srovnání s kontrolní skupinou či jiným druhem terapie, přinesla kladné výsledky. Například ve studii Moretti et al. (2009) bylo zjištěno, že po 20ti týdnech léčby, bylo u 53 % pacientů léčených pomocí ESWT možno sledovat úplné uzavření rány. U kontrolní skupiny se jednalo o 33 % pacientů. Doba hojení se o pacientů u kterých byla aplikována ESWT v průměru pohybovala okolo 61 dní a u kontrolní skupiny 82 dní. Statistický významný rozdíl byl zaznamenán i v indexu re-epitelizace s hodnotami 2.97 mm2/den u pacientů léčených ESWT oproti 1.3 mm2/den u kontrolní skupiny.
  • Zajímavé výsledky přinesla i studie Wang et al. (2009). V této studii byl porovnáván efekt ESWT oproti hyperbarické oxygenoterapií (HBO) u pacientů s chronickým vředovým onemocněním na podkladě diabetu mellitu 2. typu. Studie se zúčastnilo 72 pacientů, kteří byli náhodně rozděleni na dvě skupiny. Ve skupině u které byla využívána terapie pomocí ESWT došlo u 31 % pacientů k úplnému zhojení ran, u 58 % pacientů k částečnému zlepšení stavu a u 11 % pacientů nedošlo ke změně žádné. U pacientů léčených pomocí HBO bylo zaznamenáno úplné zhojení u 22% pacientů, u 50 % pacientů došlo k částečnému zlepšení stavu a u 28 % pacientů nedošlo ke změně žádné. Skupina léčena pomocí ESWT vykazovala lepší klinické výsledky, vyšší lokální průtok krve a vyšší buněčnou aktivitu. Při imunohistochemické analýze byla prokázána zvýšena syntéza endotheliálního NO a VEGF.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole
Invalid Input

V souhrnu lze říci, že ESWT je pro léčbu špatně se hojících ran novým moderním prostředkem. Efekty ESWT, které byly výše popsány, normalizují biologickou odezvu, stimulují reparaci a regeneraci tkání a zlepšují její prokrvení. K zlepšení hojivých procesů napomáhá i antimikrobiální účinek a potlačení prozánětlivých procesů. Vzhledem k relativně nízkým nákladům, vzácným komplikacím a neinvazivní povaze léčby je terapie pomocí ESWT platnou alternativou k běžné konzervativní terapii či chirurgické léčbě.

Autor: Mgr. Jan Šimon, FYZIOklinika
Zdroje: MITTERMAYR, Rainer, et al. Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) for wound healing: technology, mechanisms, and clinical efficacy. Wound Repair and Regeneration, 2012, 20.4, 456-465.
Eiff C, Overbeck J, Haupt G, Herrmann M, Winckler S, Richter KD, Peters G, Spiegel HU. Bactericidal effect of extracorporeal shock waves on Staphylococcus aureus. J Med Microbiol 2000; 49: 709–12.
MORETTI, Biagio, et al. The management of neuropathic ulcers of the foot in diabetes by shock wave therapy. BMC musculoskeletal disorders, 2009, 10.1: 54.
WANG, Ching-Jen, et al. Extracorporeal shockwave treatment for chronic diabetic foot ulcers. Journal of surgical research, 2009, 152.1: 96-103
www.stefajir.cz

www.wikiskripta.eu

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Cvičení na balanční podložce BOSU - Stoj s rozpažením a rotací trupu

Co je cílem cvičení: posílení hlubokého stabilizačního svalstva páteře a…

Brügger koncept - Příprava horké role

Co je cílem techniky: úleva od bolesti uvolnění přetížených svalů…

Pěnový válec training foam roller - Masáž lýtek

Tento cviku slouží primárně jako automasáž k lýtkových svalů.Náročná (balanční)…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube Protažení lýtka a Achillovy šlachy - modifikace na schodu

Protažení lýtka a Achillovy šlachy - modifikace na schodu

youtube Cvičení na balanční podložce BOSU - Podřep

Cvičení na balanční podložce BOSU - Podřep

youtube Cvičení na balanční podložce BOSU - Stoj s rozpažením a rotací trupu

Cvičení na balanční podložce BOSU - Stoj s rozpažením a rotací trupu

Vaše otázky a odpovědi

Bolesti po operaci lokte

OTÁZKA: Dobrý den,před 14 lety jsem prodělal úspěšnou operaci levého lokte z vnitřní strany.V září 2011 jsem měl distorzi stejného lokte, od té doby mě trápí bolesti, které jdou do 4. a 5. prstu, s chladnutím celého předloktí. Rentgen mám…

Otok po operaci Achillovy šlachy

OTÁZKA: Dobrý den,jsem po operaci Achillovy šlachy (peritenonectomia, exstirpace bursy, exstirpace kalcifikací, ablace zadní hrany patní kosti). Za týden mi byly stehy vyjmuty. Stále mám nohu oteklou, zatvrdlou, na omak citlivou a tak mě v ní divně brní a píchá.…

Léčba patní ostruhy

Otázka Prosím o sdělení cenové kalkulace na odstranění ostruhy paty zvukovou rázovou vlnou. Pojišťovna 211. Děkuji Odpověď Dobrý den,v první řadě bych chtěla upřesnit, že principem léčby rázovou vlnou není rozbití a odstranění ostruhy, nýbrž vyhojení chemického zánětu, který se nachází…

Mohlo by Vás zajímat

Hloubková vibrační vlna V-Actor

Speciální masáže pomocí aplikátoru V-Actor Technologie, kterou jsme vybaveni, umožňuje kromě vysoce efektivních léčebných procedur nabízet navíc i relaxační nebo…

Zdravý vývoj dětské nohy

Přes 95% dětí vstupujících do první třídy trpí podle některých studií deformitami nohou. Toto číslo je alarmující zejména s přihlédnutím…

Historie Rázové vlny

Metoda léčby Rázovou vlnou, známá také pod anglickým názvem jako ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy (německy Stosswellentherapie), má poměrně…

Řekli o nás

Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec
Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jiří Homoláč – vytrvalostní běžec Jeho cílem je neustále překonávat své limity a jako běžecký závodník se dostat na významné světové akce. Běh tvoří podstatnou část jeho života a zároveň je i jeho vášní, protože rád překonává hranice svých možností. Je řeč o Jiřím Homoláčovi……
Martin Maxa - zpěvák
Martin Maxa - zpěvák Martin Maxa - zpěvák "Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za…
Pomáháme profesionálním sportovcům
Pomáháme profesionálním sportovcům Pomáháme profesionálním sportovcům Jako soukromé centrum fyzio­te­ra­peu­tické péče jsme si vědomi toho, že naši klienti od nás očekávají maximální a profesionální péči. A to se snažíme dodržet a nezklamat Vaši důvěru. Naším cílem je Vám okamžitě a efektivně pomoci. A právě kvůli tomuto…
Návody na cvičení
Hledáme fyzioterapeuty
Pomoc obětem nehody