Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Ohodnotit tento článek
(3 hlasů)

Máte i Vy zdravotní problémy, které se pravidelně opakují a nikdo neví proč vznikají? Ať již tomu věříte nebo ne, příčinou Vašich obtíží může být dlouhodobé psychické rozpoložení a přítomnost stresu. Jak je to možné? Pojďme se na to společně v tomto článku podívat.

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Psychika - příčina fyzických obtíží

Je typické, že zdravotní obtíže vznikají na základě našeho nevhodného pohybového chování, vadného držení, přetěžování jednotlivých částí těla či při nejrůznějších úrazech. Nesmíme však opomíjet ani psychickou složku, která v konečném důsledku může způsobit obtíže v podobném, ne-li rozsáhlejším měřítku, jako v situacích výše zmíněných.

V dnešní době stoupá význam psychosomatiky (obor zabývající se tělesnými obtížemi, které jsou podmíněné duševním stavem) a holistického pojetí člověka (komplexní přístup k tělesnému i duševnímu zdraví v kontextu mezilidských vztahů, životních aktivit a životního prostředí). Mluví se o takzvaném bio-psycho-sociálním modelu osobnosti, což zjednodušeně znamená, že zdraví lidí závisí nejen na působení zdravotnické péče, ale také na životním stylu člověka, na prostředí, ve kterém žije a na dalších ekonomicko-společenských okolnostech.

Lidské tělo a psychika jsou úzce propojené nádoby. Předpokládáme, že prvotní příčinou vzniku většiny onemocnění je faktor biologický (dlouhodobé jednostranné zatěžování nebo krátkodobá nevhodná tělesná námaha), při kterém se bolest objevuje. Přidá-li se k bolestivému stavu faktory psychické (tendence k depresím, úzkostem…) a nebo sociální (problémy v zaměstnání, rodině), mohou se problémy fixovat, bolest se stává chronickou a standardní léčba bývá neúčinnou.

Akutní psychická reakce na stres

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Že je psychika silným faktorem, jste se již zajisté v životě několikrát přesvědčili. Vnímání světa a úhel pohledu na problémy určují cestu, jakým způsobem prožíváme svůj život a vše, co se v něm děje. Nejednou jste jistě zažili stav vypětí psychických síl ve stresové situaci. Co jste při tom fyzicky cítili? Přesně tak, moc toho pravděpodobně nebylo, případně jste své tělo nevnímali vůbec. Silný psychický vjem totiž aktivuje hormonální systém, způsobí vyplavení adrenalinu, aby organismus zvládl stresovou situaci. Ten a další katabolizátory aktivují v těle mnoho procesů jako průvodní jev. Aniž bychom si to uvědomovali, tak se nám zrychlí tepová frekvence, zvýši krevní tlak, aby byly svaly zásobené kyslíkem a připravené na případnou akci. Dech se zrychlí a je mělký. Nastupuje pocení, až 5x vydatnější než při normálním prohřátí. Svaly reflexně zvyšují své napětí a reagují ztuhlostí. Vnímání času je pro nás náhle komplikovanější. Dále se objevují příznaky jako úzkost, zlost či zoufalství. Jedná se o přechodnou reakci na psychický či fyzický stres, která běžně odezní během několika hodin či dnů. Tyto projevy psychického stresu jsou výsledkem negatívních nebo i příliš pozitívních vjemů. Stejně tak, jako jsou pro nás některé tělesné procesy spojené s příjemnými pocity velmi důležité, jsou pro nás i reálně nebezpečné ty, které jsou vyvolané negativními emocemi a stresem. Důvodů může být mnoho, například reakce na živelnou pohromu, náročnou situaci v rodině nebo v zaměstnání, ztrátu blízkých osob, popřípadě také na očekávání takové situace.

Skutečnost, že fyzické zdraví ovlivňuje naši psychickou pohodu, je známé. Ne nadarmo se říká, že: "ve zdravém těle zdravý duch“. Platí to však i naopak a na to je třeba myslet.

PSYCHOSOMATICKÁ PORUCHA aneb jak daleko to může zajít?

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Tyto reakce mohou narušit funkci orgánů. Na základě negativních psychických podnětů bývá typický vznik žaludečních vředů, infarktu, vysokého krevního tlaku a dalších.

A co se týče pohybového aparátu, věděli jste, že až 80% chronických bolestí zad je psychického původu? Skutečnost, jak psychické napětí dokáže ovlivnit napětí svalů jsme již zmiňovali. Přetrvávající napětí však svalům neprospívá, proto se brání zkrácením a vytvořením reflexních změn – tzv. triggerpointů. Změna napětí v některé oblasti může způsobit až opakující se blokády meziobratlových kloubů a žeber. Ty mohou zase ovlivňovat proces dýchání, který ztěžují. Problémy se na sebe nabalují a řetězí, dokud se neprojeví jako vážný strukturální problém. Psychický podklad mívají mnohé problémy, v tomto kontextu se nejčastěji objevují například bolesti krční páteře spojené s bolestmi hlavy, pískáním nebo hučením v uších, pocit ztuhlosti a omezení pohybu krční páteře, případně brnění, které vyzařuje až do rukou. Můžou se objevit dýchací obtíže jako je pocit dušnosti, nemožnosti se plně nadechnout či vydechnout. Dále jsou pak typické bolesti v kříži spojené s pocitem ztuhlosti v bederní krajině a popřípadě opět brnění či pálení, které se tentokrát promítá do dolních končetin. Mohou se vyskytovat trávicí problémy nebo také sexuální poruchy. U žen se může vyskytovat nepravidelná menstruace a nemožnost otěhotněníV případě mužů jsopu to potom bolesti varlat či poruchy močení.

Jak z toho ven?

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Tyto všechny výše zmíněné somatické problémy zase zpětně ovlivňují psychiku a stále dokola se objevují ty samé obtíže a navíc se ještě přidávají další. Odpověď jak z toho ven v sobě každý může najít sám. Problém většinou tkví v neustálém pracovním nasazení, které přenášíme i do osobního života a tak si problémy způsobujeme následně také tam. Nejdříve nejsme prakticky schopni tzv. vypnout a odpočívat. Tak jako je regenerace a odpočinek nutný pro správné fungování svalů, představuje nevyhnutný faktor také pro naše psychické zdraví. Uvolnit napětí a ventilovat stres je v dnešní době mnohdy komplikované, až nemožné. Často se to musíme naučit a po určité době opět připomínat.

Způsobů, jak odbourat stres, je nekonečně mnoho. Vnímáním sebe samého můžete přijít na to, jaký způsob vyhovuje Vám. Nědo nejlépe kompenzuje psychický stres fyzickou aktivitou, při které je nutné se soustředit výhradně na ni nebo právě naopak poskytuje čas nemyslet na nic. Něktěří zase používají dechová cvičení, která jsou velmi příjemnou technikou na oddych a harmonizaci napětí. Jiní zase preferují relaxační techniky v podobě sauny a masáže, kdy společně se škodlivými látkami ze svalů nechají odejít i všechny starosti. Nechte si čas pro sebe, který věnujete výhradně svým myšlenkám. Uvědomte si, že nikdo nemůže změnit Váš život lépe než Vy sami. Stačí se jen rozhodnout. Za vyzkoušení nic nedáte a svému zdraví můžete jen pomoci.

Možnosti terapie

Při potížích z oblasti psychosomatiky by měla být na prvním místě psychoterapie. Avšak i fyzioterapie má v oblasti této problematiky široké pole uplatnění.

Nejčastěji se využívají takzvané relaxační techniky. Dochází při nich k uvolnění jak fyzickému, tak i psychickému, společně s harmonizací dýchání.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

Kinestezie - zde se člověk učí uvědomit si své tělesné schéma, používání vlastního těla (s touto technikou pracuje Feldenkreisova metoda, Alexandrova metoda, jóga a další).

Autosugesce - tato technika spočívá v opakování pozitivních výroků. Bývá využívána například i v józe či Alexandrově metodě.

Ideomotorický trénink - tato technika je založena na aktivní duševní práci, práci v představě. Obraznými představami se pokoušíme vytvořit pozitivní řešení problému.

Závěrem

Vztah onemocnění a psychiky je mnohdy evidentní. Výzkumy udávají, že v případě vertebrogenních poruch (bolesti zad) je až u 50% pacientů rozhodujícím faktorem příčiny faktor psychosociální. Řešením je, že nelze léčit jen stránku tělesnou. Je nutné, aby přístup k našim obtížím byl komplexní, což zahrnuje i změnu postoje k sobě samému a ke světu, pozitivní myšlení a přiměřenost.

 Mohlo by Vás zajímat:

Přečtěte si též naše články: 

  • Blokáda bederní páteře ("Houser"), akutní bolest zad, zánět sedacího nervu
  • Blokáda žebra, akutní bolest na hrudníku
  • Jak si pomoci při akutní blokádě BEDERNÍ páteře - první pomoc a návod na cvičení
  • Jak si pomoci při akutní blokádě KRČNÍ páteře - první pomoc a návod na cvičení
  • Mají blokády páteře a žeber vliv na funkci vnitřních orgánů

 

Autor: Mgr. Tereza Škrampalová, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroje: KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1
             MOSTECKÁ, D. Bolest zad jako psychosomatické onemocnění: bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006. 64 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Alena Herbenová

 

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Copyright: Využití materiálů textových, obrazových, filmových zveřejněných na tomto webu není povoleno.

Neoprávněné kopírování obsahu bude postihováno v souladu se zákonem. V případě zájmu o spolupráci, prosím, kontaktujte společnost FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o..

Související cviky

Porucha erekce

Porucha erekce neboli Erektilní dysfunkce je jedna z nejčastějších sexuálních dysfunkcí. Bývá strašákem, kterého se obávají především muži po čtyřicítce. Mnohdy však trápí i mladší ročníky a proto se s tímto problémem alespoň dočasně po určitou dobu života setkává většina…

Bolest zad - výhřez meziobratlové ploténky

Trápí Vás bolest zad nebo specifičtěji bolest páteře? Tlačí Vaše meziobratlová destička do páteřního kanálu nebo na kořen nervu, případně vznikl z útlaku zánět nervu? Máte na RTG či MRI nález degenerativní změny na páteři? Prošli jste rehabilitací, ale přesto…

Funkční sterilita

Snažíte se otěhotnět a stále se Vám nedaří? Gynekolog neshledal žádný zdravotní problém, ale Vaše pokusy jsou stále bezúspěšné? V následujících řádcích Vám nastíníme problematiku sterility (neplodnosti) z pohledu fyzioterapie, vysvětlíme Vám jejich těsnou provázanost a jistě společně najdeme cestu,…

Videa, která by Vás mohla zajímat

Mohlo by Vás zajímat

Zánět okostice - Tibiální syndrom

Okostice (periost) je vazivový obal kosti, který obsahuje cévy, vlásečnice a nervová zakončení, tudíž je velmi dobře prokrvený a citlivý na bolest. Okostice pokrývá kost v místech, kde nejsou svalové/šlachové úpony nebo kloubní chrupavky. Projevy tibiálního syndromu Mezi typické příznaky…

Tříštivá zlomenina kosti - fyzioterapie po zlomenině se zevním fixátorem

Stal se Vám koplikovaný úraz a nyní Vám "koukají" dráty skrz kůži? Uvažujete, co máte dělat, aby jste se po vyjmutí zevního fixátoru dostali do kondice co nejrychleji? Máme pro Vás článek, který Vám pomůže najít odpovědi na mnohé otázky.…

Bolesti svalů v lýtku

Také patříte ke sportovním nadšencům, milujete pohyb a rádi se proběhnete? Zažili jste již bolest lýtkového svalu a nevěděli si s tím rady? Potom je tento článek určený právě pro Vás. PŘÍČINY Důvodů, proč nás během nebo po sportovní aktivitě…

Vaše otázky a odpovědi

Po operaci - TEP Kyčle

Otázka: Dobrý den,Jsem 2 měsíce po TEP kyčle - necement. Stále nemohu našlapovat. Všechny ostatní pohyby končetinou povoleny, mimo pohybu do osy a nášlapů. Při poslední návštěvě ortopeda jsem se nestačil zeptat, zda musím stále dodržovat:a.) oblékání ponožek s pomocí…

Bolest zad, žeber a hrudníku

OTÁZKA: Dobrý den,chci se zeptat. Trápí mě bolesti zad, hlavně žebra a hrudník. Nevím, co by bylo pro mě správné cvičit, aby bolesti ustupovaly. Chodím už rok na rehabilitace, ale moc mi to nepomáhá a také mám sedavé zaměstnání. Bolesti…

Fraktura hlezenního kloubu

OTÁZKA: Dobrý den,zlomila jsem si hlezenní kloub. Jedná se vlastně o vícefragmentovou frakturu. Provedli mi v celkové anestezii Os talu a dali mi tam dva šrouby. Po tří měsíčním nedošlapu jsem pak začala cvičit pomocí rehabilitace, ale kámen úrazu je,…
banner clanky mob
RV banner
chcete se léčit zdarma

Řekli o nás

Barbora Veselá - atletka Barbora Veselá - atletka „Na FYZIOkliniku jsem poprvé přišla s akutním zánětem plantární fascie, který mě zastihl uprostřed závodní sezóny. Díky rázové vlně jsem se během týdne zbavila limitující bolesti a mohla jsem plnohodnotně absolvovat letní soustředění a zúročit tak tréninkovou dřinu v podzimní…
Z emailů Z emailů PAN M. N. - PRAŽSKÝ PŮLMARATON, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…
Pomáháme profesionálním sportovcům Pomáháme profesionálním sportovcům Jako soukromé centrum fyzioterapeutické péče jsme si vědomi toho, že naši klienti od nás očekávají maximální a profesionální péči. A to se snažíme dodržet a nezklamat Vaši důvěru. Naším cílem je Vám okamžitě a efektivně pomoci. A právě kvůli tomuto…