Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Máte i Vy zdravotní problémy, které se pravidelně opakují a nikdo neví proč vznikají? Ať již tomu věříte nebo ne, příčinou Vašich obtíží může být dlouhodobé psychické rozpoložení a přítomnost stresu. Jak je to možné? Pojďme se na to společně v tomto článku podívat.

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Psychika - příčina fyzických obtíží

Je typické, že zdravotní obtíže vznikají na základě našeho nevhodného pohybového chování, vadného držení, přetěžování jednotlivých částí těla či při nejrůznějších úrazech. Nesmíme však opomíjet ani psychickou složku, která v konečném důsledku může způsobit obtíže v podobném, ne-li rozsáhlejším měřítku, jako v situacích výše zmíněných.

V dnešní době stoupá význam psychosomatiky (obor zabývající se tělesnými obtížemi, které jsou podmíněné duševním stavem) a holistického pojetí člověka (komplexní přístup k tělesnému i duševnímu zdraví v kontextu mezilidských vztahů, životních aktivit a životního prostředí). Mluví se o takzvaném bio-psycho-sociálním modelu osobnosti, což zjednodušeně znamená, že zdraví lidí závisí nejen na působení zdravotnické péče, ale také na životním stylu člověka, na prostředí, ve kterém žije a na dalších ekonomicko-společenských okolnostech.

Lidské tělo a psychika jsou úzce propojené nádoby. Předpokládáme, že prvotní příčinou vzniku většiny onemocnění je faktor biologický (dlouhodobé jednostranné zatěžování nebo krátkodobá nevhodná tělesná námaha), při kterém se bolest objevuje. Přidá-li se k bolestivému stavu faktory psychické (tendence k depresím, úzkostem…) a nebo sociální (problémy v zaměstnání, rodině), mohou se problémy fixovat, bolest se stává chronickou a standardní léčba bývá neúčinnou.

Akutní psychická reakce na stres

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Že je psychika silným faktorem, jste se již zajisté v životě několikrát přesvědčili. Vnímání světa a úhel pohledu na problémy určují cestu, jakým způsobem prožíváme svůj život a vše, co se v něm děje. Nejednou jste jistě zažili stav vypětí psychických síl ve stresové situaci. Co jste při tom fyzicky cítili? Přesně tak, moc toho pravděpodobně nebylo, případně jste své tělo nevnímali vůbec. Silný psychický vjem totiž aktivuje hormonální systém, způsobí vyplavení adrenalinu, aby organismus zvládl stresovou situaci. Ten a další katabolizátory aktivují v těle mnoho procesů jako průvodní jev. Aniž bychom si to uvědomovali, tak se nám zrychlí tepová frekvence, zvýši krevní tlak, aby byly svaly zásobené kyslíkem a připravené na případnou akci. Dech se zrychlí a je mělký. Nastupuje pocení, až 5x vydatnější než při normálním prohřátí. Svaly reflexně zvyšují své napětí a reagují ztuhlostí. Vnímání času je pro nás náhle komplikovanější. Dále se objevují příznaky jako úzkost, zlost či zoufalství. Jedná se o přechodnou reakci na psychický či fyzický stres, která běžně odezní během několika hodin či dnů. Tyto projevy psychického stresu jsou výsledkem negatívních nebo i příliš pozitívních vjemů. Stejně tak, jako jsou pro nás některé tělesné procesy spojené s příjemnými pocity velmi důležité, jsou pro nás i reálně nebezpečné ty, které jsou vyvolané negativními emocemi a stresem. Důvodů může být mnoho, například reakce na živelnou pohromu, náročnou situaci v rodině nebo v zaměstnání, ztrátu blízkých osob, popřípadě také na očekávání takové situace.

Skutečnost, že fyzické zdraví ovlivňuje naši psychickou pohodu, je známé. Ne nadarmo se říká, že: "ve zdravém těle zdravý duch“. Platí to však i naopak a na to je třeba myslet.

PSYCHOSOMATICKÁ PORUCHA aneb jak daleko to může zajít?

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Tyto reakce mohou narušit funkci orgánů. Na základě negativních psychických podnětů bývá typický vznik žaludečních vředů, infarktu, vysokého krevního tlaku a dalších.

A co se týče pohybového aparátu, věděli jste, že až 80% chronických bolestí zad je psychického původu? Skutečnost, jak psychické napětí dokáže ovlivnit napětí svalů jsme již zmiňovali. Přetrvávající napětí však svalům neprospívá, proto se brání zkrácením a vytvořením reflexních změn – tzv. triggerpointů. Změna napětí v některé oblasti může způsobit až opakující se blokády meziobratlových kloubů a žeber. Ty mohou zase ovlivňovat proces dýchání, který ztěžují. Problémy se na sebe nabalují a řetězí, dokud se neprojeví jako vážný strukturální problém. Psychický podklad mívají mnohé problémy, v tomto kontextu se nejčastěji objevují například bolesti krční páteře spojené s bolestmi hlavy, pískáním nebo hučením v uších, pocit ztuhlosti a omezení pohybu krční páteře, případně brnění, které vyzařuje až do rukou. Můžou se objevit dýchací obtíže jako je pocit dušnosti, nemožnosti se plně nadechnout či vydechnout. Dále jsou pak typické bolesti v kříži spojené s pocitem ztuhlosti v bederní krajině a popřípadě opět brnění či pálení, které se tentokrát promítá do dolních končetin. Mohou se vyskytovat trávicí problémy nebo také sexuální poruchy. U žen se může vyskytovat nepravidelná menstruace a nemožnost otěhotněníV případě mužů jsou to potom bolesti varlat či poruchy močení.

Jak z toho ven?

Jak může psychický stav ovlivňovat naše zdraví

Tyto všechny výše zmíněné somatické problémy zase zpětně ovlivňují psychiku a stále dokola se objevují ty samé obtíže a navíc se ještě přidávají další. Odpověď jak z toho ven v sobě každý může najít sám. Problém většinou tkví v neustálém pracovním nasazení, které přenášíme i do osobního života a tak si problémy způsobujeme následně také tam. Nejdříve nejsme prakticky schopni tzv. vypnout a odpočívat. Tak jako je regenerace a odpočinek nutný pro správné fungování svalů, představuje nevyhnutný faktor také pro naše psychické zdraví. Uvolnit napětí a ventilovat stres je v dnešní době mnohdy komplikované, až nemožné. Často se to musíme naučit a po určité době opět připomínat.

Způsobů, jak odbourat stres, je nekonečně mnoho. Vnímáním sebe samého můžete přijít na to, jaký způsob vyhovuje Vám. Nědo nejlépe kompenzuje psychický stres fyzickou aktivitou, při které je nutné se soustředit výhradně na ni nebo právě naopak poskytuje čas nemyslet na nic. Něktěří zase používají dechová cvičení, která jsou velmi příjemnou technikou na oddych a harmonizaci napětí. Jiní zase preferují relaxační techniky v podobě sauny a masáže, kdy společně se škodlivými látkami ze svalů nechají odejít i všechny starosti. Nechte si čas pro sebe, který věnujete výhradně svým myšlenkám. Uvědomte si, že nikdo nemůže změnit Váš život lépe než Vy sami. Stačí se jen rozhodnout. Za vyzkoušení nic nedáte a svému zdraví můžete jen pomoci.

Možnosti terapie

Při potížích z oblasti psychosomatiky by měla být na prvním místě psychoterapie. Avšak i fyzioterapie má v oblasti této problematiky široké pole uplatnění.

Nejčastěji se využívají takzvané relaxační techniky. Dochází při nich k uvolnění jak fyzickému, tak i psychickému, společně s harmonizací dýchání.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole
Změnit obrázek
Opište prosím čísla z obrázku

Kinestezie - zde se člověk učí uvědomit si své tělesné schéma, používání vlastního těla (s touto technikou pracuje Feldenkreisova metoda, Alexandrova metoda, jóga a další).

Autosugesce - tato technika spočívá v opakování pozitivních výroků. Bývá využívána například i v józe či Alexandrově metodě.

Ideomotorický trénink - tato technika je založena na aktivní duševní práci, práci v představě. Obraznými představami se pokoušíme vytvořit pozitivní řešení problému.

Závěrem

Vztah onemocnění a psychiky je mnohdy evidentní. Výzkumy udávají, že v případě vertebrogenních poruch (bolesti zad) je až u 50% pacientů rozhodujícím faktorem příčiny faktor psychosociální. Řešením je, že nelze léčit jen stránku tělesnou. Je nutné, aby přístup k našim obtížím byl komplexní, což zahrnuje i změnu postoje k sobě samému a ke světu, pozitivní myšlení a přiměřenost.

 Mohlo by Vás zajímat:

Přečtěte si též naše články: 

  • Blokáda bederní páteře ("Houser"), akutní bolest zad, zánět sedacího nervu
  • Blokáda žebra, akutní bolest na hrudníku
  • Jak si pomoci při akutní blokádě BEDERNÍ páteře - první pomoc a návod na cvičení
  • Jak si pomoci při akutní blokádě KRČNÍ páteře - první pomoc a návod na cvičení
  • Mají blokády páteře a žeber vliv na funkci vnitřních orgánů

 

Autor: Mgr. Tereza Škrampalová, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroje: KOLÁŘ, P. a kol. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1
             MOSTECKÁ, D. Bolest zad jako psychosomatické onemocnění: bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006. 64 s. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Alena Herbenová

 

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Relaxace čelistního svalu pro uvolnění napětí žvýkacích svalů - symetricky

Toto cvičení je součástí fyzioterapeutické metody pro uvolnění svalů v…

Uvolnění napětí v oblasti "ohryzku"

Co je cílem techniky: Pomoci při problémech s polykáním, čelistí…

Masáž proti migréně

Masáž se provádí jemnými krouživými pohyby prsty proti sobě. Většinou…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube

Relaxace čelistního svalu pro uvolnění napětí žvýkacích svalů - asymetricky/jednostranně

youtube

Relaxace čelistního svalu pro uvolnění napětí žvýkacích svalů - symetricky

youtube

Uvolnění obličejového svalstva

Mohlo by Vás zajímat

Využití rázové vlny ve sportu

Jste aktivními nebo rekreačními sportovci? Míváte pravidelně bolesti v určitém svalu? Došlo u Vás k natažení či dokonce natržení svalu?…

Příprava na běžecký závod

Běháte rádi a máte už leccos odtrénováno? Rádi byste naběhané kilometry zúročili v závodě? Je vskutku jedno, zda byste se chtěli…

Kryoterapie ve spojení s Fyzioterapií

Kryoterapie neboli léčba extrémním chladem je metoda, která spočívá v aplikaci suchého mrazu (od –110°C do –130°C) na povrch těla,…

Vaše otázky a odpovědi

Dornova metoda na vbočený palec

OTÁZKA: Dobrý den,trápí mě vbočený palec. Pomůže mi s tímto problémem Dornova metoda?Děkuji. ODPOVĚĎ: Dobrý den,vbočený palec je častou deformitou způsobenou spadlou nožní klenbou. Dornova metoda může částečně pomoci zabránit progresi, ale doporučila bych navštívit fyzioterapeuta, který Vám vyšetří nohy…

Míčkování

Otázka: Dobrý den,Dostala jsem doporučení na metodu míčkování pro své děti, syny – 5,5 let a 4 měsíce. Starší syn od doby co navštěvuje školku neustále bojuje s kašlem a rýmou a mladší to od něho chytá.Bylo by to pro…

Špatný došlap na nohu při sportu

OTÁZKA: Dobrý večer,dnes jsem při sportu špatně došlápl na nohu. Celé odpoledne to nebolelo, hybnost byla dobrá. Na večer však noha začala bolet, takže musím pokulhávat. Otok zatím není, mažu to Liotton 100 000 a mám to stáhnuté stahovacím obvazem.Poradíte…

Řekli o nás

Z emailů
Z emailů Z emailů PAN M. N. - PRAŽSKÝ PŮLMARATON, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…
Galen Rupp - běžec
Galen Rupp - běžec Galen Rupp - běžec Americký dálkový běžec, jež závodil na letních olympijských hrách v roce 2008 v Pekingu, 2012 v Londýně a 2016 v Rio de Janeiru. Časté tréningy, závodění a přespolní běhy tvoří podstatnou část jeho života.. Kdo je Galen Rupp?  Galen se…
Barbora Veselá - atletka
Barbora Veselá - atletka Barbora Veselá - atletka „Na FYZIOkliniku jsem poprvé přišla s akutním zánětem plantární fascie, který mě zastihl uprostřed závodní sezóny. Díky rázové vlně jsem se během týdne zbavila limitující bolesti a mohla jsem plnohodnotně absolvovat letní soustředění a zúročit tak tréninkovou dřinu v podzimní…
Návody na cvičení
Jak se u nás léčit zdarma