Pomůžeme od bolesti
Dnes je otevřeno 8:00-16:30
Volejte od 8:00-16:00

Základní polohy cvičení Vojtovy metody

Cvičení jsou vytvořená pro rodiče kteří už absolvovali edukaci Vojtovy metodiky od odborného fyzioterapeuta a chtějí si ji zopakovat pro lepší vyvarování se chybám při cvičení. Ukážeme si, jak aktivujeme pohybové vzorce pomocí aktivační polohy a aktivačních spoušťových bodů.

Zopakujme si

a) Aktivační poloha

 • Aktivační poloha je přesně daná poloha, kterou je třeba dodržet po celou dobu aktivace.

b) Spoušťová zóna

 • Spoušťová zóna je místo na lidském těle, které při dráždění v určitém směru vyvolá tu samou odpověď.

Hlavní spoušťové zóny - leží na končetinách (na kostěných výčnělcích)
Vedlejší spoušťové zóny- leží na ramenním a pánevním pletenci

Cvičitel tyto zóny drží tlakem v přesně popsaném směru po dobu vyvolání reakce:

 • u dítěte do 8 měsíců maximálně 5 minut,
 • u dítěte nad 8 měsíců maximálně do 15 minut.

Pro správné dráždění CNS (centrální nervové soustavy) a umocnění cviků je aktivaci potřebné vykonávat několikrát denně (4 - 5x).

Cvičení probíhá ve dvou základních polohách:

Globálně koordinační vzory probíhají ve dvou různých pohybových vzorech:

Reflexní plazení:

Jeho hlavním cílem je:

 • aktivace mechanismů potřebných k opoře, úchopu, vzpřímení a chůzi
 • aktivace dýchacího a břišního svalstva, svalstva pánevního dna, svěračů močového měchýře a konečníku
 • aktivace polykacích funkcí a žvýkacích svalů
 • aktivace okohybných svalů

Nyní se naučíme základní aktivační polohu:

Hned u základní polohy je dobré si na úvod vysvětlit, že horní i dolní končetiny jsou rozděleny na tzv. ZÁHLAVNÍ neboli fázické a OBLIČEJOVÉ neboli opěrné, tvářové, čelistní, s tím, že jedna horní a jedna dolní končetina - křížem - je označena jako ZÁHLAVNÍ (fázická) a druhá horní a dolní končetina - opět křížem - představuje OBLIČEJOVOU (opěrnou, tvářovou, čelistní).

Pozice:

 • Poloha na břiše.
 • Hlava je pootočená na jednu stranu o 30 stupňů a opřená o čelo.
 • ČELISTNÍ horní končetina (děťátko se dívá na svou ruku) je v ramenním kloubu ve flexi (v ohnutí) 120 - 135 stupňů, v abdukci (v oddálení od trupu, upažení), v lokti ve flexi (v ohnutí) 45 stupňů (úroveň lokte je ve výšce nosu), opora opěrné končetiny o podložku je dlaňovou stranou předloktí a o vnitřní stranu lokte.
 • ZÁHLAVNÍ horní končetina je uložená podél těla v nulovém postavení.
 • ZÁHLAVNÍ dolní končetina v kyčelním kloubu je flektovaná ve 30 - 40 stupních, abdukovaná (odtažená od těla) ve 30 stupních, v kolenním kloubu mírně pokrčená cca 40 stupňů.
 • Druhá, tedy ČELISTNÍ, dolní končetina leží volně na podložce (u dospělých). U dětí je lehká abdukce, flexe, zevní rotace v kyčelním kloubu, lehká flexe v kolenním kloubu.

Spoušťové body jsou:

A) a) Zóny ČELISTNÍ HORNÍ končetiny a směr stimulačního tlaku:

 • Vnitřní loket (mediální epikondyl) - směr tlaku je do ramenního kloubu
 • Vnitřní (mediální) hrana lopatky –rozhraní mezi spodní a střední třetinou - směr tlaku je do lokte

B) a) Zóny ZÁHLAVNÍ HORNÍ končetiny:

 • Acromion (nadpažek, nadpažkový výběžek) – směr tlaku je mezi lopatky asi do výše 4. hrudního obratle
 • Procesus styloides radii (bodcovitý výběžek kosti vřetenní) – směr tlaku je do lokte

A) b) Zóny ČELISTNÍ DOLNÍ končetiny:

 • Vnitřní část kolenního kloubu (mediální kondyl femuru) – směr tlaku je do kyčelního kloubu
 • Spina iliaca anterior superior (přední horní trn kyčelní) – směr tlaku je do kyčle záhlavní strany

B) b) Zóny ZÁHLAVNÍ DOLNÍ končetiny:

 • Tuber calcanei (patní hrbol na zevní straně) – směr tlaku je do kolene záhlavní strany
 • Rozhraní středního hýžďového svalu a velkého hýžďového svalu – směr tlaku je do kolenního kloubu na čelistní straně

Cvičení je započato na ČELISTNÍ horní končetině.
Při tlaku na spoušťovou zónu, jež byla uvedena výše, dojde ke stažení svalových skupin, především ve svalstvu pletence ramenního. Dítě se má v této fázi tendenci vzepřít o loketní kloub, přitáhnout trup asymetricky k čelistní straně šikmo dopředu a vzhůru. Loket se stává opěrným bodem celého pohybového vzorce. Tomuto souhybu klade odpor fyzioterapeut kvůli požadované izometrické kontrakci. Na ruce se objevuje úchop.

Při aktivaci svalstva pletence ramenního na horní ČELISTNÍ končetině dochází k aktivaci svalstva celého trupu. Důležitým výsledkem tohoto je asymetrická aktivita zádových svalů a rotace hlavy na druhou stranu.
Při stlačení spoušťové zóny na dolní ČELISTNÍ končetině dochází k její aktivaci. Opěrným bodem je v tomto případě kolenní kloub. Pánevní pletenec se přitahuje ke kyčelnímu kloubu a zvedá se z podložky. Cvičení záhlavních - fázických končetin, horní i dolní, je méně důležitým a méně rozpracovaným.
ZÁHLAVNÍ horní končetina je při pohybu vpřed v reflexním plazení tzv. nakračující končetinou. Pohyb označujeme jako nakračující pohyb. Pohyb ZÁHLAVNÍ končetiny je označován jako flexní fáze kroku. Tím se vztahuje pohyb ZÁHLAVNÍ horní končetiny plně k aktivitě osového orgánu a k opěrné funkci čelistní horní končetiny. POhyb končí zachycením o podložku - končetina je připravena převzít opěrnou funkci.
Dolní ZÁHLAVNÍ končetina převezme opěrnou funkci.

Reflexní otáčení

Vzor reflexního otáčení vychází z polohy na zádech a prochází polohou na boku, až do polohy na břiše. Cílem tohoto pohybu je lezení po čtyřech.

I. poloha A - 1. reflexní fáze: otáčení z asymetrické polohy na zádech do symetrické polohy na zádech

 • výchozí polohou pro tento pohyb je poloha vleže na zádech
 • hlava je otočena pod úhlem 30 stupňů stranou
 • podle postavení hlavy rozdělujeme končetiny na ZÁHLAVNÍ a ČELISTNÍ, stejně jako u reflexního plazení
 • horní i dolní končetiny leží volně na podložce.
 • Pro reflexní otáčení je využíváno spouštěcí zóny ve střední části hrudníku, přesněji v místě mamilární linie mezi 5. - 9. žebrem - ideálně mezi 6. a 7. Tlak je směřován nahoru, dovnitř a dozadu směrem k lopatce na záhlavní straně. Dochází k nastavení trupu a páteře do středního postavení. Paralelnímu nastavení ramenní a pánevní linie. U dolních končetin dochází k flexi. Záhlaví,obě lopatky a páteř vytváří oporu. Pánev se klopí do neutrálního postavení. První fáze je dokončena aktivitou, která změní asymetrickou polohu na zádech v symetrickou polohu v poloze na zádech, prostřednictvím změny těžiště.
 • Nedosáhneme-li symetrické polohy na zádech, další průběh reflexního otáčení bude probíhat patologicky.

II. poloha B - reflexní otáčení - 2. fáze

 • výchozí polohou pro tuto fázi je poloha na boku
 • hlava je v prodloužení těla
 • jedinec svírá s podložkou úhel 90 stupňů a opírá se o hlavici pažní kosti a lopatu kosti kyčelní
 • spodní horní končetina je ve flexi vzhledem k hrudníku
 • druhá horní končetina je uložena na boční (laterální) straně hrudníku
 • dolní končetiny jsou ve flexi v kolenním a kyčelním kloubu v addukci (přitažení) ve vyvážené zevní a vnitřní rotaci
 • u 2. fáze reflexního otáčení využíváme aktivačních zón jako u reflexního plazení - nejčastěji mediální hranu lopatky a spinu iliacu anterior superior

Kladením odporu na jistou vybavovací zónu dochází k izometrické kontrakci. Odpor klademe proti přenesení těžiště tak, že zatížení zůstane na ramenním a kyčelním kloubu a k opoře o ruku a koleno nedojde. Na opírající horní končetině se přesto rozvíjí masivní kontrakce zevních rotátorů, pronace předloktí (rotace předloktí, kterou se u končetiny visící podél těla otočí hřbet ruky dopředu a dlaň dozadu, tzn. palcem k tělu) a rozvinutí ruky s dorzální flexí zápěstí (extenze – ohyb zápěstí směrem za hřbetem ruky) jako příprava pro budoucí chůzi po čtyřech.

Reakce, které očekáváme při 1. fázi reflexního otáčení

 • napřímení páteře
 • zvednutí dolních končetin od podložky
 • držení dolních končetin v této poloze proti gravitaci mimo opěrnou bázi
 • příprava horních končetin na nadcházející opěrnou funkci
 • polykání
 • pohyby očí do stran
 • prohloubené dýchání
 • koordinovaná aktivace břišního svalstva

Reakce, které očekáváme při 2. fázi reflexního otáčení

 • horní a dolní končetiny na spodní straně se natahují, protilehlé končetiny se krčí - sílí opěrná funkce spodního ramene a přechází na ruku, opěrná funkce dolní končetiny přechází od pánve přes stehno na koleno
 • napřímení páteře během celého procesu otáčení
 • držení hlavy v poloze na boku proti gravitaci

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika s.r.o., Praha

Zdroj: Klinické zkušenosti ze soukromé praxe v oboru fyzioterapie.

Pozn.: Články prezentované fyzioterapeuty na webu fyzioklinika.cz nenahrazují odborné lékařské/fyzioterapeutické vyšetření a mají informativní charakter, tak abyste snadněji porozuměli dané problematice například po Vaší návštěvě fyzioterapeuta, lékaře nebo jiného specialisty. Cílem naší databáze článků je nabídnout Vám na jednom místě aktuálně dostupné informace o jednotlivých potížích pohybového aparátu, se kterými se můžete setkat, a to snadno pochopitelným jazykem (některá složitější zdravotní témata v zájmu snadnějšího pochopení zjednodušujeme). V případě, že na základě podobnosti zde popsaných projevů usuzujete na konkrétní diagnózu, doporučujeme Vám konzultovat Vaše potíže při osobní návštěvě lékaře nebo fyzioterapeuta. Informace zde prezentované nenaplňují znaky §2a zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. Mohou být tedy prezentovány laické veřejnosti.

Související cviky

Články, které by vás mohly zajímat

Aktivační systém reflexní lokomoce (Vojtova metoda)

Vojtova metoda využívá reflexní vzory, typické pro časný dětský věk. Více informací se dozvíte v tomto článku.

Nošení dětí na těle - pozitiva i negativa tohoto fenonému

Šátky, babyvaky a nosítka. Mají pozitivní či negativní vliv na vývoj dětí? Jaké jsou výhody tohoto současného fenoménu?

Polohování novorozenců a raných kojenců na bříško ANO, či NE?

Máme miminko od narození pokládat na bříško? Měli bychom dítě posazovat nebo podporovat ve stání a chození?

Prof. MUDR. Václav Vojta, DrSc.

Víte, kdo byl Prof. MUDR. Václav Vojta, DrSc? Více informací zjistíte po přečtení našeho článku.

Z Vašich dotazů by Vás mohlo zajímat

Miminko nezvedá hlavičku

Dobrý den,

naší holčičce jsou dnes 3 měsíce a stále nemá snahu zvedat hlavičku, když je na bříšku (nepase koníčky) a hned hrozně brečí. Naše pediatrička nás posílá na rehabilitaci. Myslíte, že je nutné hned na ní jít, neb…

Ublížení Vojtovou metodou

Dobrý den,

byla jsem na rehabilitaci se svou tříměsíční dcerou. Máme s ní cvičit Vojtovu metodu, protože otáčí hlavičku více na jednu stranu. Prvním cvikem bylo stlačení reflexního bodu mezi žebry. U druhého cviku rehabil…