Konzervativní léčba a moderní fyzioterapie skolioz v dětském věku

Ohodnotit tento článek
(4 hlasů)

Máte doma ratolest, které stanovil pediatr či ortoped diagnozu skoliozy? Nevíte co si pod tím představit? Co Vás čeká? Jak dítěti pomoci, aby byl jeho vývoj zdravý? Chtěli by jste se dočíst více než Vám napověděl článek Vznik skoliozy, jak ji rozpoznat a jak je možné ji léčit? Ráda bych Vás v tomto úvodním článku o skoliozách provedla zjednodušeným přehledem možností terapie skolios u dětí.

Léčba skolios v dětském věku se řídí podle úhlu zakřivení páteře. Při úhlu hodnoceného např. dle Cobba do 20 stupňů se většinou orientujeme jen na aktivní cvičení, které pomáhá posílit svaly páteře a vyrovnat křivku páteře. Při úhlu nad 20 stupňů se lékaři přiklání ke korzetoterapii a při progresi křivky nad 40 stupňů je dítěti doporučena operace.

Korzetoterapie

CLbrunklekNázor na tento typ terapie skolióz, zda při vyšším stupni skoliózy volit či nevolit terapii pomocí korzetu, se velice liší i mezi zdravotními odborníky. Lékaři se specializací ortopedie se přiklání k názoru, že korzet je nutný při úhlu zakřivení páteře nad 20 stupňů dle Cobba, aby nedošlo k další progresi skoliózy a křivka páteře mohla být pasivně vyrovnána.

Na toto téma bylo provedeno i několik studií, které jako objektivní hodnocení použily RTG snímky. Při této obrazové dokumentaci je sice patrné vyrovnání křívky v 50-60% dětí ihned po nasazení korzetu, avšak v několika letých studiích se ukazuje, že počáteční korekce je jen dočasná.

Z čehož v dlouhodobé studii vyplývá, že průměrné zlepšení křívky při korzetoterapii po cca 5 letech nošení je jen o 2-4stupně v porovnání vůči původnímu úhlu zakřivení páteře. Efektivita je tedy velice nízká. Přičemž je důležité při terapii brát v úvahu i fakt, že korzety ovlivňují i psychosociální vývoj dítěte, které se může cítit s korzetem ve společnosti vrstveníků nepřirozeně. Korzet omezuje dítě v pohyblivosti a ovlivňje jeho dechovou vlnu. Přičemž právě dech a funce bránice má dnes prokázanou nezastupitelnou úlohu v přirozené léčbě.

Z těchto důvodů fyzioterapeuté tuto konzervativní metodu mnohdy neradi vidí a jsou toho názoru, že „kostra“ má být držena aktivitou svalů proti gravitační síle Země. Pokud se držení proti gravitaci Země spolehne na pasivní oporu pomocí korzetu, svaly ztrácí svou funkci, tím nenastává zlepšení, ale naopak dochází k progresi (zhoršení) zakřivení úhlu skoliózy, což některé novější studie také potvrzují.

Fyzioterapie

Z pozice vysokoškolsky vzdělaného fyzioterapeuta se intenzivně přikláním k terapii vedené na základě pohybového režimu, kdy je posturální systém maximálně správně stimulován a aktivován.

Je tedy bezpodmínečně nutné s dítětem cvičit denně, několikrát a ke cvičení jej pozitivně motivovat. Cvičení je nutné vést zajímavě, tak aby bylo pro dítě zábavné, protože pohybová aktivita bude nutně nekompromisní součástí každého dne.

Doporučuji cvičení vést na neurofyziologickém podkladě, tj. kdy aktivita svalů či svalových řetězců je vybavena na základně pohybových vzorů,  programů, které jsou uložené v centrální nervové soustavě a jsou geneticky podmíněné. Mezi tyto metody lze řadit např. Vojtovu metodu, koncept dle dr. Brüggera, DNS dle Koláře, metodu dle Roswithy Brunkow, senzomotorické cvičení na labilních plochách, cvičení na velkém míči, Kabatovu metodu, ale i jízdu na koni známou jako hippoterapie. Vhodných technik je veliké množství a záleží jen na terapeutovi, jak dokáže techniky volit, kombinovat a účinně zařadit tak, aby výsledek terapie byl co nejefektivnější.

CLvojtazada

Jakou sportovní činnost zvolit?

Terapie by měla být doplněna i mimoškolní pohybovou aktivitou. Z kroužků pro děvčata i chlapce doporučuji tanec typu baletu nebo lidových tanců, kde se děti učí správnému držení těla. Jako nevhodný typ tance považuji např. hip hop, street dance apod. v choreografiích je větší množství doskoků a držení těla v ohnutí páteře s předsunem hlavy. V hodná je i gymnastika (ne vrcholový výkon), horolezectví, …

CLvodadite

Principem musí být cvičení, které není pro páteř jednostranně zatěžující jako např. tenis., lakros, golf,… ale naopak při cvičení dochází ke stimulaci tzv. "zkřížených pohybových vzorů" a hlubokého stabilizačního systému. Nedostatečná funkce hlubokých svalů na páteři způsobuje vadné držení těla a skoliozu. Velice dobře se tyto svaly aktivují při dynamickém pohybu.

Proto vhodně zvolené pohybové kroužky můžete považovat za doplněk k fyzioterapii.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

Jako prevenci vzniku skoliozy či její léčbu mohu doporučit i cvičení typu „sokola“ v tělocvičně, kde probíhá všeobecný pohybový rozvoj dítěte. Pro předškolní děti a miminka je vhodné cvičení rodičů s dětmi (organizované např. DDM, mateřskými nebo rodinnými centry).

Mezi vhodné sporty mohu doporučit i plavání. Dnes je již rozšířené povědomí o možnosti plavání dětí od kojeneckého věku. U starších dětí je nutné naučit provádět styly správně. U stylu „prsa“ dítě musí umět vydechovat do vody a nebát se hlavu potopit – splývat. U „kraulu“ je vhodné nadechovat se pod tu paži, na jejíž straně je vrchol zakřivení páteře. Dojde tím k vyrovnání křivky. Styl znak a kraul jsou pro terapii skolióz bezpochyby nejvhodnější.

Jaké kroužky nevolit?

Nedoporučuji ty aktivity, kde dítě dlouhodobě sedí (výtvarný kroužek, keramika, atd.), kde je páteř dítěte vystavena statické zátěži, tedy kdy dochází k minimální posturální aktivivě hlubokého stabilizačního systému.

V případě, že si nejste jisti, zda Vaše dítě cvičí na kroužku v souladu s fyzioterapií, můžete požádat fyzioterapeuta, zda by byl ochotný se na dítě v době kroužku podívat a zhodnotit správnost a kvalitu prováděných cviků/pohybů.

 

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Zdroj: Klinické zkušenosti ze soukromé praxe v oboru fyzioterapie

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Copyright: Využití materiálů textových, obrazových, filmových zveřejněných na tomto webu není povoleno.

Neoprávněné kopírování obsahu bude postihováno v souladu se zákonem. V případě zájmu o spolupráci, prosím, kontaktujte společnost FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o..

Související cviky

Léčení pes equinovarus congenitus (PEC)

Pes equinovarus congenitus (PEC) neboli vrozená koňská noha vtočená je nejčastější vrozenou vadou pohybového aparátu. A právě z tohoto důvodu se jejímu léčení stále věnuje patřičná pozornost. Pro vadu je charakterické ohnutí a vybočení v kloubech zadní části nohy a…

Nošení dětí na těle - Pozitiva i negativa tohoto fenoménu

Nošení dětí na těle za pomoci nejrůznějších druhů nosítek se v posledních letech stalo téměř fenoménem. Odborná ani laická veřejnost není jednotná v tom, zda jde o záležitost hodnou chvály či spíš kritiky. Z obou pólů zaznívají nejrůznější názory. Vliv…

Děti a chodítka

Chodítka dříve bývala hitem, protože děti v nich vydržely i několik hodin denně a rodiče tak měli prostor a čas na domácí práce atd. V současné době je pohled na užívání dětských chodítek podstatně odlišný a v důsledku toho některé…

Videa, která by Vás mohla zajímat

Mohlo by Vás zajímat

Psychomotorický vývoj dítěte - 9. až 10. měsíc

V minulém díle tohoto seriálu jsme se zaměřili především na to, jak může vývoj Vašeho miminka narušit brzké nucení ke stavění na nožičky nebo například naše snaha urychlit jeho vývoj předčasným posazováním. Devátý měsíc, kterému je věnován dnešní díl, je…

Psychomotorický vývoj dítěte - 0. až 2. měsíc

Již jste si přinesly domů své miminko nebo na tento úžasný okamžik teprve čekáte? Pečujete nebo teprve budete o něj pečovat? Vy jste první, kdo na miminku včas může zpozorovat počínající problém. Vy jste osoba, se kterou tráví Vaše miminko…

Zdravý vývoj dětské nohy

Přes 95% dětí vstupujících do první třídy trpí podle některých studií deformitami nohou. Toto číslo je velmi alarmující a to zejména s přihlédnutím k faktu, že většina novorozenců měla při svém narození nohy zdravé. V České republice se, stejně jako…

Vaše otázky a odpovědi

Magnetorerapie v těhotenství

OTÁZKY: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jak moc je nebezpečná magnetoterapie na počátku těhotenství? Zda může dojít k potratu nebo jestli mně nebo plodu hrozí větší nebezpečí? Předem moc děkuji. Dobrý den, snažíme se s přítelem o miminko, ale…

Vysvětlení ultrazvukových nálezů

OTÁZKA: Dobrý den,mám 3,5 měsíčního syna a na třetí kontrole kyčlí nám bylo uvedeno ve zprávě toto: "sono Ia bil. jádro + dx".Podotýkám, že u dvou předešlých kontrol bylo označení stejné, akorát bez jader.Můžete mi to prosím přeložit??Děkuji moc ODPOVĚď:…

Tříštivá zlomenina hlezna

OTÁZKA: Dobrý den,jsem diabetik typu 1 LADA s neuropatií dolních končetin. Před týdnem jsem si na lyžích způsobila tříštivou zlomeninu hlezna Weber B. Prosím o informaci, zda je rázová vlna vhodná pro následnou rehabilitaci. Počítám s dlouhodobou léčbou.Děkuji. ODPOVĚď: Dobrý…
banner clanky mob
RV banner
chcete se léčit zdarma

Řekli o nás

Barbora Veselá - atletka Barbora Veselá - atletka „Na FYZIOkliniku jsem poprvé přišla s akutním zánětem plantární fascie, který mě zastihl uprostřed závodní sezóny. Díky rázové vlně jsem se během týdne zbavila limitující bolesti a mohla jsem plnohodnotně absolvovat letní soustředění a zúročit tak tréninkovou dřinu v podzimní…
Anna Dušková - krasobruslařka Anna Dušková - krasobruslařka "Měla jsem dlouhodobě vážné problémy s úponem zadního stehenního svalu, které mi vůbec nedovolovaly zaujmout pozici v Biellmann piruetě. S těmito bolestmi mi jinde nedokázali pomoci. Začala jsem navštěvovat paní Mgr. Bílkovou a nebýt fyzioterapie s ní kombinované s fokusovanou…
Martin Maxa - zpěvák Martin Maxa - zpěvák "Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za…