Přetržení předního zkříženého vazu - co dělat ihned po úrazu

Ohodnotit tento článek
(8 hlasů)

V předchozím článku nazvaném Ruptura (přetržení) předního zkříženého vazu (LCA) jsme popsali struktury měkkého kolene, příčiny poranění měkkých tkání kolene a nejčastější klinické projevy tohoto relativně závažného zranění.

V tomto článku Vám chceme přiblížit a zároveň nabídnout moderní fyzioterapeutický přístup s cílem odstranění komplikací vzniklých ihned po úrazu pomocí kvalitně vedené fyzioterapie, přístrojové lymfodrenáže a aplikace rázové vlny.

Pád na zem

Fyzioterapie v akutním stádiu zranění

Ihned po poranění měkkých tkání kolene Vás patrně nejvíce začnou oběžovat následující symptomy :

  • bolest
  • otok
  • snížená až nulová hybnost (pohyblivost)
  • ztuhlost
  • snížená svalová síla
  • nestabilita
  • křečová bolestivost okolních svalů

Cílem fyzioterapie je všechny tyto nepříjemné komplikace odstranit. Je nutné zmínit, že čím dříve bude kvalitní fyzioterapie zahájena, tím dříve dojde k odstranění nepříjemných faktorů zranění a k znovunabytí optimální funkce kolenního kloubu.

Co obsahuje diagnostika u fyzioterapeuta?

Klient nejprve musí projít u fyzioterapeuta podrobným kineziologickým rozborem zaměřeným na podrobné vyšetření samotného kolenního kloubu a také na tzv. "funkční změny držení těla" i svalových smyček s funkčními změnami v průběhu svalových řetězců (vysvětlení: Změny v napětí každého našeho svalu přímo ovlivňuje napětí svalů navazujících). Přesné poškození vazů či menisků může být dobře patrné při ultrazvukovém vyšetření. Toto vyšetření je neinvazivní a nebolestivé.

Často po poranění nalézáme výrazný otok kolenního kloubu a vysoké napětí ve svalech ovlivňujících funkci kolenního kloubu. Toto napětí je  projevem jedné z ochraných funkcí našeho těla, slouží jako funkční "zasádrování-zpevnění" poraněné oblasti, které zabraňuje dalším poškozením. Ochranný hypertonus (zvýšené napětí) nalézáme zejména ve svalech lýtkových, ale také v zadním stehenním svalu či ve svalu "tensor fascie latae" (napínač povázky stehenní) na zevní straně stehna.

CLKoleno

Naopak k téměř okamžitému poúrazovému hypotonu (sníženému napětí) dochází ve čtyřhlavém stehenním svalu. Důvodem je vzájemná propojenost proprioceptorů a nociceptorů (nervové receptory) mezi předním zkříženým vazem (LCA) a čtyřhlavým svalem stehenním (m. qadriceps femoris - QF), a to zejména jeho části m. vastus medialis (vnitřní hlava stehenního svalu). Při přetržení předního zkříženého vazu dochází také k narušení nervových cest z proprioceptorů v měkkém koleni ke svalu a dochází ve velmi krátké chvíli k ochabnutí čtyřhlavého stehenního svalu. S časnou hypotrofií čtyřhlavého svalu souvisí také fakt, že "svaly-spoluhráči" (synergisté) předního zkříženého vazu jsou hamstringy (svaly na zadní straně stehna).

V případě, že je přední zkřížený vaz přerušen, reflexně nastupuje okamžitá antalgická (protibolestivá) ochranná aktivita hamstringů a lýtkového svalstva, které způsobí semiflexi (lehké pokrčení v kolenním kloubu). Což má za následek stabilizaci kolene v předozadním posunu. Hamstringy tedy nahrazují primární funkci předního zkříženého vazu.

Mozková kůra přes proprioceptory uklidní aktivitu čtyřhlavého svalu stehenního jakožto antagonistu (protihráče) předního zkříženého vazu, proto pozorujeme  hypotrofie (povolení) tohoto svalu. Tato "samoopravná" funkce našeho těla je pro pohybový aparát prospěšná pouze v akutní fázi poranění. Proto je součástí rychlé fyzioterapie také aktivace čtyřhlavého stehenního svalu. Zejména jeho vnitřní hlavy (m. vastus medialis), která se podílí na stabilitě kolene.

Po úrazu jsou přítomné také funkční blokády přímo v oblasti kolenního kloubu - blokáda čéšky, či hlavičky kosti lýtkové, ale také přes svalová zřetězení i poměrně vzdálené blokády v oblasti chodidla či křížokyčelního skloubení. S tím vším bezprostředně souvisí narušení stereotypu chůze, který je způsoben také zejména velkou bolestivostí a obavou z propadnutí kolene vzad.

Jaké metody časné fyzioterapie zvolit

V oblasti poraněného kolenního kloubu je patrno již v brzké době od úrazu výrazné oslabení zejména čtyřhlavého stehenního svalu (musculus quadriceps femoris), jehož vnitřní hlava (musculus vastus medialis) je pro stabilitu kolenního kloubu zásadní a je proto důležité nejen tento sval, ale i ostatní ochablé svaly v oblasti kolenního kloubu od začátku šetrně, avšak funkčně aktivovat. K posílení svalstva je vhodné využívat nejen základní pomůcky jako je overball a Thera-band, ale také využívat metody na neurofyziologickém podkladě jako je Kabatova metoda a Senzomotorická stimulace, která je zásadní pro správnou funkci kolenního kloubu. K Senzomotorické stimulaci využíváme zejména velmi účinný přístroj Posturomed. Velmi vhodné je také využití cvičení na Bosu balance traineru a jiných labilních plochách.

V případě otoku traumatizovaného kolene, by měla být zásadní součástí fyzioterapie i přístrojová lymfodrenáž. Lymfodrenáž díky své účinnosti otok kolene výrazně minimalizuje, čímž je snížena bolestivost a tím dochází i ke zvýšení hybnosti poraněného kolene a rychlejší regeneraci měkkých tkání po úrazu. Ideální je aplikace přístrojové lymfodrenáže již v den úrazu (délka aplikace 60 – 120 minut), jelikož je tím potlačena tvorba otoku a snížení krvácení do měkkých tkání. Velmi vhodné je pokračovat každodenní lymfodrenáží po dobu minimálně jednoho týdne. Frekvenci aplikací je poté možné postupně snižovat.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

K ovlivnění bolestivého posttraumatického stavu může využít také techniky měkkých tkání a mobilizace blokád kloubů, které mají funkční vztah k poranění kolene a případnému fixování funkčních obtíží do vzdálenějších míst v těle klienta.

Rázová vlna na počátku úrazu

Velmi účinná, pro rychlé uvolnění bolestivých křečí (spazmů) a trigerpointů (tlakové body ve svalu) v postižených svalech kolenního kloubu, je rázová vlna. Její nespornou výhodou je okamžitý účinek (působí ihned!) a tím i okamžitá úleva od bolesti. Aplikace Radiální rázové vlny či Fokusované rázové vlny je také bezesporu účinná již v den úrazu a poté je vhodné ji opakovat přibližně jednou za dva až tři dny. (Pozn: Doplněno z klientské praxe: Nenechte si namluvit, že její aplikování ihned po úrazu je nevhodné!).

Kinesiotape - Podpora v prvních dnech

Aby zásah fyziotearpeuta působil i v mezičase, než zajde klient na další fyzioterapii, doporučujeme vždy aplikaci tzv. „funkčního tapu", který je výborný jak pro stabilizaci kolenního kloubu, tak pro snížení bolestivosti a snížení tvorby otoku. Jeho působení tím velmi přispívá k efektivitě samotné terapie.

 

NÁVODY NA CVIČENÍ:

DOPORUČUJEME DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU:


Autor: Mgr. Kateřina Pešlová, Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Protažení přední strany stehna ve stoji

Jedná se o jednoduchý, ale účinný cvik k protažení čtyřhlavého svalu stehenního na přední straně stehna ve stoji. Můžete ho provádět v rámci strečinku před a po jakékoliv sportovní aktivitě, zejména před a po běhu. Cvičení pomáhá od bolesti a…

Cvičení na balanční podložce BOSU - Podřep

Co je cílem cvičení: zpevnění svalů a zlepšení stability kloubů dolních končetin a pánve posílení svalů dolních končetin

Protažení hýžďového svalu a zvýšení rozsahu pohyblivosti kyčlí

Tento cvik je vhodný pro protažení hýžďových svalů a zevních rotátorů kyčle. Je vhodné jej provádět při obtížích v oblasti bederní páteře, křížokyčelního, kyčelního i kolenního kloubu. Co je cílem cvičení: protažení hýžďových svalů protažení hruškovitého svalu (m. piriformis) zvýšení…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube

Cvičení na balanční podložce BOSU - Stoj s rozpažením a rotací trupu

youtube

Protažení hýžďového svalu a zvýšení rozsahu pohyblivosti kyčlí

youtube

Napřímení páteře a nitrobřišní tlak ve dřepu

Mohlo by Vás zajímat

Pojem "Pražská škola"

Jde o termín, který je využívaný pro metodiku či přístup ve fyzioterapii, kterým se odlišila fyzioterapie v Československu oproti okolnímu světu. Zakladateli tzv. Pražské školy, respektivě nového smýšlení, moderní funkční diagnostiky a zakladateli myoskeletální medicíny v ČR jsou lékaři: Prof. MUDr. Karel…

Tříštivá zlomenina kosti - fyzioterapie po zlomenině se zevním fixátorem

Stal se Vám koplikovaný úraz a nyní Vám "koukají" dráty skrz kůži? Uvažujete, co máte dělat, aby jste se po vyjmutí zevního fixátoru dostali do kondice co nejrychleji? Máme pro Vás článek, který Vám pomůže najít odpovědi na mnohé otázky.…

Osteoporóza

Způsobili jste si nedávno zlomeniny bez zjevných příčin? Trápí Vás ostré bolesti zad, máte pocit, že se stále více hrbíte, nedělá Vám dobře hluboký nádech? Přesvědčte se, zda nemáte i další symptomy nebo nepříznivé předpoklady, které by mohly způsobit osteoporotické…

Vaše otázky a odpovědi

Zvážení plastiky LCA

OTÁZKA:  Dobrý den,moc Vás prosím o radu. Jsem po ASK kolene (genus I.dx, operace) - zprávě moc nerozmím: "Chrupavka pately gr II-III debridement. Dekortikace med.hrany pately a med.kapsulorafie. Laese med.menisku - pomenisectomii parakapsulárně v zadní polovině 1-2 mm zhoršené kvality,…

Rozsáhlé bolesti od kříže až po kolena

OTÁZKA: Dobrý den,můj muž má veliké bolesti od kříže, přes pánev, kyčle a třísla až do stehen a kolen a lékaři nemůžou stále přijít na to, kde je ložisko bolesti. Neporadíte?Děkuji. ODPOVĚĎ: Dobrý den,podle popisu odkud kam bolest jde, bych…

Aplikace kyseliny hyaluronové po operaci kolene

OTÁZKA: Dobrý den,jsem po operaci kolene (menisky a přední křížový vaz) a mám v plánu si nechat píchnout kyselinu hyaluronovou, kterou mi doporučil lékař. Jelikož na tom nejsem finančne nejlépe, chtela bych se zeptat, jaký druh by mi stačil?Diky moc.…
banner navody mob
RV banner
chcete se léčit zdarma

Řekli o nás

Z běžeckých závodů Z běžeckých závodů Pan M. N. - Pražský půlmaraton, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…
Pomáháme profesionálním sportovcům Pomáháme profesionálním sportovcům Jako soukromé centrum fyzioterapeutické péče jsme si vědomi toho, že naši klienti od nás očekávají maximální a profesionální péči. A to se snažíme dodržet a nezklamat Vaši důvěru. Naším cílem je Vám okamžitě a efektivně pomoci. A právě kvůli tomuto…
Martin Maxa - zpěvák Martin Maxa - zpěvák "Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za…