Přetržení předního zkříženého vazu - co dělat ihned po úrazu

V předchozím článku nazvaném Ruptura (přetržení) předního zkříženého vazu (LCA) jsme popsali struktury měkkého kolene, příčiny poranění měkkých tkání kolene a nejčastější klinické projevy tohoto relativně závažného zranění.

V tomto článku Vám chceme přiblížit a zároveň nabídnout moderní fyzioterapeutický přístup s cílem odstranění komplikací vzniklých ihned po úrazu pomocí kvalitně vedené fyzioterapie, přístrojové lymfodrenáže a aplikace rázové vlny.

Pád na zem

Fyzioterapie v akutním stádiu zranění

Ihned po poranění měkkých tkání kolene Vás patrně nejvíce začnou oběžovat následující symptomy :

  • bolest
  • otok
  • snížená až nulová hybnost (pohyblivost)
  • ztuhlost
  • snížená svalová síla
  • nestabilita
  • křečová bolestivost okolních svalů

Cílem fyzioterapie je všechny tyto nepříjemné komplikace odstranit. Je nutné zmínit, že čím dříve bude kvalitní fyzioterapie zahájena, tím dříve dojde k odstranění nepříjemných faktorů zranění a k znovunabytí optimální funkce kolenního kloubu.

Co obsahuje diagnostika u fyzioterapeuta?

Klient nejprve musí projít u fyzioterapeuta podrobným kineziologickým rozborem zaměřeným na podrobné vyšetření samotného kolenního kloubu a také na tzv. "funkční změny držení těla" i svalových smyček s funkčními změnami v průběhu svalových řetězců (vysvětlení: Změny v napětí každého našeho svalu přímo ovlivňuje napětí svalů navazujících). Přesné poškození vazů či menisků může být dobře patrné při ultrazvukovém vyšetření. Toto vyšetření je neinvazivní a nebolestivé.

Často po poranění nalézáme výrazný otok kolenního kloubu a vysoké napětí ve svalech ovlivňujících funkci kolenního kloubu. Toto napětí je  projevem jedné z ochraných funkcí našeho těla, slouží jako funkční "zasádrování-zpevnění" poraněné oblasti, které zabraňuje dalším poškozením. Ochranný hypertonus (zvýšené napětí) nalézáme zejména ve svalech lýtkových, ale také v zadním stehenním svalu či ve svalu "tensor fascie latae" (napínač povázky stehenní) na zevní straně stehna.

CLKoleno

Naopak k téměř okamžitému poúrazovému hypotonu (sníženému napětí) dochází ve čtyřhlavém stehenním svalu. Důvodem je vzájemná propojenost proprioceptorů a nociceptorů (nervové receptory) mezi předním zkříženým vazem (LCA) a čtyřhlavým svalem stehenním (m. qadriceps femoris - QF), a to zejména jeho části m. vastus medialis (vnitřní hlava stehenního svalu). Při přetržení předního zkříženého vazu dochází také k narušení nervových cest z proprioceptorů v měkkém koleni ke svalu a dochází ve velmi krátké chvíli k ochabnutí čtyřhlavého stehenního svalu. S časnou hypotrofií čtyřhlavého svalu souvisí také fakt, že "svaly-spoluhráči" (synergisté) předního zkříženého vazu jsou hamstringy (svaly na zadní straně stehna).

V případě, že je přední zkřížený vaz přerušen, reflexně nastupuje okamžitá antalgická (protibolestivá) ochranná aktivita hamstringů a lýtkového svalstva, které způsobí semiflexi (lehké pokrčení v kolenním kloubu). Což má za následek stabilizaci kolene v předozadním posunu. Hamstringy tedy nahrazují primární funkci předního zkříženého vazu.

Mozková kůra přes proprioceptory uklidní aktivitu čtyřhlavého svalu stehenního jakožto antagonistu (protihráče) předního zkříženého vazu, proto pozorujeme  hypotrofie (povolení) tohoto svalu. Tato "samoopravná" funkce našeho těla je pro pohybový aparát prospěšná pouze v akutní fázi poranění. Proto je součástí rychlé fyzioterapie také aktivace čtyřhlavého stehenního svalu. Zejména jeho vnitřní hlavy (m. vastus medialis), která se podílí na stabilitě kolene.

Po úrazu jsou přítomné také funkční blokády přímo v oblasti kolenního kloubu - blokáda čéšky, či hlavičky kosti lýtkové, ale také přes svalová zřetězení i poměrně vzdálené blokády v oblasti chodidla či křížokyčelního skloubení. S tím vším bezprostředně souvisí narušení stereotypu chůze, který je způsoben také zejména velkou bolestivostí a obavou z propadnutí kolene vzad.

Jaké metody časné fyzioterapie zvolit

V oblasti poraněného kolenního kloubu je patrno již v brzké době od úrazu výrazné oslabení zejména čtyřhlavého stehenního svalu (musculus quadriceps femoris), jehož vnitřní hlava (musculus vastus medialis) je pro stabilitu kolenního kloubu zásadní a je proto důležité nejen tento sval, ale i ostatní ochablé svaly v oblasti kolenního kloubu od začátku šetrně, avšak funkčně aktivovat. K posílení svalstva je vhodné využívat nejen základní pomůcky jako je overball a Thera-band, ale také využívat metody na neurofyziologickém podkladě jako je Kabatova metoda a Senzomotorická stimulace, která je zásadní pro správnou funkci kolenního kloubu. K Senzomotorické stimulaci využíváme zejména velmi účinný přístroj Posturomed. Velmi vhodné je také využití cvičení na Bosu balance traineru a jiných labilních plochách.

V případě otoku traumatizovaného kolene, by měla být zásadní součástí fyzioterapie i přístrojová lymfodrenáž. Lymfodrenáž díky své účinnosti otok kolene výrazně minimalizuje, čímž je snížena bolestivost a tím dochází i ke zvýšení hybnosti poraněného kolene a rychlejší regeneraci měkkých tkání po úrazu. Ideální je aplikace přístrojové lymfodrenáže již v den úrazu (délka aplikace 60 – 120 minut), jelikož je tím potlačena tvorba otoku a snížení krvácení do měkkých tkání. Velmi vhodné je pokračovat každodenní lymfodrenáží po dobu minimálně jednoho týdne. Frekvenci aplikací je poté možné postupně snižovat.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

K ovlivnění bolestivého posttraumatického stavu může využít také techniky měkkých tkání a mobilizace blokád kloubů, které mají funkční vztah k poranění kolene a případnému fixování funkčních obtíží do vzdálenějších míst v těle klienta.

Rázová vlna na počátku úrazu

Velmi účinná, pro rychlé uvolnění bolestivých křečí (spazmů) a trigerpointů (tlakové body ve svalu) v postižených svalech kolenního kloubu, je rázová vlna. Její nespornou výhodou je okamžitý účinek (působí ihned!) a tím i okamžitá úleva od bolesti. Aplikace Radiální rázové vlny či Fokusované rázové vlny je také bezesporu účinná již v den úrazu a poté je vhodné ji opakovat přibližně jednou za dva až tři dny. (Pozn: Doplněno z klientské praxe: Nenechte si namluvit, že její aplikování ihned po úrazu je nevhodné!).

Kinesiotape - Podpora v prvních dnech

Aby zásah fyziotearpeuta působil i v mezičase, než zajde klient na další fyzioterapii, doporučujeme vždy aplikaci tzv. „funkčního tapu", který je výborný jak pro stabilizaci kolenního kloubu, tak pro snížení bolestivosti a snížení tvorby otoku. Jeho působení tím velmi přispívá k efektivitě samotné terapie.

 

NÁVODY NA CVIČENÍ:

DOPORUČUJEME DALŠÍ ČLÁNKY K TÉMATU:


Autor: Mgr. Kateřina Pešlová, Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o., Praha

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Cviky, které by Vás mohly zajímat

Napřímení páteře vkleče a posílení steheního svalstva

Co je cílem cvičení: napřímené držení páteře a hlavy aktivace…

Cvičení na balanční podložce BOSU - Podřep

Co je cílem cvičení: zpevnění svalů a zlepšení stability kloubů…

Stabilizace kolen i trupu - balanční nákrok na BOSU

Co je cílem cvičení: zlepšení rovnováhy stabilizace kotníků, kolen, kyčlí…

Videa, která by Vás mohla zajímat

youtube

Napřímení páteře a nitrobřišní tlak ve dřepu

youtube

Stabilizace kolen i trupu - balanční nákrok na BOSU

youtube

Protažení zevní strany stehna vleže na boku

Mohlo by Vás zajímat

Entezopatie

Příčně pruhovaný sval má na svém zakončení na každé straně šlachu, jejímž prostřednictvím se upíná na kostru. Funkcí šlachy je…

Poruchy rovnováhy/Závratě

Závratě a poruchy rovnováhy jsou v populaci častým problémem. Pocit závrati zažil ve větší či menší míře snad každý z…

Iliotibiální syndrom (ITBS)

Trpíte bolestmi na vnější straně kolene? Omezují Vás tyto bolesti při běhu nebo při delší chůzi? Bojíte se, že jste…

Vaše otázky a odpovědi

Léčba entezopatie

Otázka Dobrý den,lékař mi napsal na doporučení "entezopatie" - léčí se i u vás? Hradí to pojišťovna MV? Jak postupovat, abych se dostala to péče na Fyziokliniku?Děkuji za odpověď. Odpověď Dobrý den,je možné se k nám objednat na léčbu entezopatie,…

Ruptura stehenního svalu

Otázka Dobrý den,dne 8.10.2016 při běhu na nerovném terénu jsem si způsobila rupturu zadního stehenního svalu. Nejprve asi 2 dny jsem nepřitáhla lýtko k zadečku, to teď již zcela bez problémů zvládám. Nemohu ale nosit podpadky, chodit rychleji a to…

Citlivé holenní kosti

Otázka Dobrý den,poslední dobou cítím holení kosti na noze, jako kdybych si na tu kost sahal. Nikdy jsem takové pocity neměl.Nevíte co může tuto citlivost způsobovat? Odpověď Dobrý den,může jít o zánět okostice (obalu svalu) je snadno zjistitelný na ultrazvukovém…

Řekli o nás

Galen Rupp - běžec
Galen Rupp - běžec Galen Rupp - běžec Americký dálkový běžec, jež závodil na letních olympijských hrách v roce 2008 v Pekingu, 2012 v Londýně a 2016 v Rio de Janeiru. Časté tréningy, závodění a přespolní běhy tvoří podstatnou část jeho života.. Kdo je Galen Rupp?  Galen se…
Z emailů
Z emailů Z emailů PAN M. N. - PRAŽSKÝ PŮLMARATON, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…
Pomáháme profesionálním sportovcům
Pomáháme profesionálním sportovcům Pomáháme profesionálním sportovcům Jako soukromé centrum fyzioterapeutické péče jsme si vědomi toho, že naši klienti od nás očekávají maximální a profesionální péči. A to se snažíme dodržet a nezklamat Vaši důvěru. Naším cílem je Vám okamžitě a efektivně pomoci. A právě kvůli tomuto…
banner navody mob
chcete se léčit zdarma