Totální endoprotéza kolenního kloubu - TEP kolene

Ohodnotit tento článek
(13 hlasů)

Čeká vás náhrada kolenního kloubu? Máte obavy co se bude dít před oparací, při ní nebo jaká rehabilitace vás čeká po operaci? Netušíte, zda se budete moci vrátit do práce nebo s přáteli sportovat? Máme pro Vás srozumitelný text, který Vám pomůže pochopit, co totální endoprotéza kolene obnáší.

Kdy uvažovat o náhradě kolenního kloubu?

Jako každá operace, tak i výměna kolenního kloubu, není "žádná legrace". Je to velký zásah do organismu a operace má i svá zdravotní rizika. Uvažujte tedy nad operací jen tehdy, pokud Vás bolí kolena tak, že neujdete ani pár metrů bez hole, bolest Vás budí v noci, omezuje, nedovoluje užívat si života, sportovat, navštěvovat přátele apod.

Lékař se většinou rozhoduje z druhého pohledu a to tehdy, kdy stupeň deformačních změn kloubu dosáhne stadia, kdy nosné chrupavky jsou již značně ztenčené, popraskané či úplně chybí. Na chrupavkách kolenního kloubu jsou patrné výrůstky, které omezují rozsah pohybu kloubu a narůstá bolestivost.

Aby průběh operace byl co nejúspěšnější, dopuručujeme začít s fyzioterapií již před počátkem plánované operace. Vhodné jsou například přístrojové lymfodernáže či manuální lymfodrenáže, které sníží bolestivosta otok kloubu a zároveň doporučujeme navštěvovat hodiny fyzioterapiie, které pomohou dostat "do kondice" svaly (před operací je dobré mít výbornou svalovou sílu a elasticitů svalů - protažitelnost). Fyzioterapeut se zaměří i na zachování či udržování kloubního rozsahu, v čemž mu pomáhá i radiální rázová vlna, která uvolňuje svaly, které jsou díky anatomickému poškození kloubu v přílišném svalovém napětí a nedovolují optimální koordinovanou aktivitu svalů dolní končetiny a pánve. Pokud bude Vaše kondice před operací velmi dobrá, zvládnete i úspěšně operační zákrok a pooperační rekonvalescenci. Po operaci je však nutné opět navštěvovat fyzioterapeuta.

Jak vypadá náhrada?

Umělý kloub čili totální endoprotéza je tvořena dvěma komponentami, které nahrazují dolní část stehenní kosti a horní část bércové kosti, mezi které se vkládá polyethylenová vložka.

Biomechanika kolenního kloubu - jak to v něm funguje?

Kolenní kloub je nejsložitějším kloubem v lidském těle. Podrobnější informace k anatomii naleznete v článeku Artróza kolenního kloubu.

Pohyb v kolenním kloubu je složitou kombinací valivého pohybu, rotací a posunů. Zatížení kloubu při chůzi činí několikanásobek tělesné hmotnosti a dále se zvyšuje při chůzi po schodech, do kopce a při nošení břemen. V kolenním kloubu spolu artikulují dvě nejdelší kosti a tedy i „nejdelší páky v lidském těle“ z čehož opět vyplývá působení velkých sil v kloubu.

Dalším cílem operace je zajištění stability kloubu, což je ale úkolem zejména dynamických stabilizátorů, tedy svalů stehna ve správném funkčním zapojení - mluvíme pak o svalové koordinaci, kterou má na starosti posléze fyzioterapeut.Tyto skutečnosti určují výši nároků na konstrukci implantátů, operační techniku a pooperační rehabilitaci. Podmínkou správné funkce kloubu je obnovení fyziologické osy končetiny. Obnovení mechanické osy končetiny je předpokladem symetrického zatěžování končetiny a předchází předčasnému uvolnění implantátu.

Maximální pozornost věnuje lékař zachování a obnovení symetrického napětí postranních vazů kolena, jehož dosahuje přesnou resekcí (operativním odstraněním) kostí a částečným uvolněním zkrácených vazů. Při symetrickém napětí postranních vazů volí odpovídající výšku artikulační polyetylenové vložky. Přední zkřížený vaz, který je ukryt v kloubu, bývá samotnou těžkou artrozou kolenního kloubu naprosto zničen. Jeho stabilizační funkci pak musí převzít svaly v oblasti přední a zadní strany stehna. Zadní zkřížený vaz zůstává zachovaný, ale pokud je jeho délka zkrácena díky atroze, musí jej lékař mírně přetnout. Jeho funkci lze částečně nahradit tvarem artikulační vložky.

Po operaci je výsledný aktivní pohyb v operovaném kloubu závislý na síle a elasticitě svalů stehna, zejména čtyřhlavého svalu a flexorů (ohybače) kolenního kloubu. Nepodceňujte tedy fyzioterapii před operací, pomůže Vám dosáhnout pomyslné "vyšší laťky", od které se po operaci dokážete "odrazit". JInými slovy, čím lepší bude Vaše fyzická kondice před operací, tím lepší a rychlejší bude návrat do běžného života po operaci.

Totální endoprotéza kolene (TEP)

Indikace k operaci

  • Pokročilá gonartróza, rezistentní na konzervativní přístup
  • Revmatoidní artritida
  • Těžké, kloub devastující trauma
  • Onkologické příčiny
  • Progresivní postižení kloubu při hemofilii

Kontraindikace - kdy se operace nedoporučuje?

  • Ischemická choroba dolních končetin (dle stadia)
  • Stav po infekčním zánětu v kolenním kloubu
  • Akutní či chronické kožní onemocnění dolních končetin
  • Chronická infekce kdekoliv v organismu

Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření zahrnuje důkladné interní vyšetření pro zhodnocení Vašeho současného zdravotního stavu a míry rizik operace. Součástí předoperačního vyšetření je kvalitní rentgenový snímek. Umožní zvolení správného typu implantátu, odhad jeho velikosti a naplánování kostní resekce a centrace implantátu. Operatér Vás seznámí s průběhem operace a nastíní Vám předpoklad dalších pooperačních dní.

Operační den

Samotná operace probíhá s využitím tzv. epidurální anestezie (anesteziolog "umrtví" injekčně nervy v oblasti páteře - míchy), tedy během operace budete při vědomí.

Po odstranění poškozených částí kloubních ploch operatér zkouší postavení implantátů, pohyb v kolenním kloubu se zkušebními komponentami odpovídajících velikostí. V této fázi zjišťuje napětí vazů a snaží se docílit symetrického napětí postupným uvolňováním měkkých struktur (svaly, šlachy, kloubní pouzdro,..) v oblasti kloubu. O této fázi zkušení operatéři hovoří jako o základní a rozhodující pro výsledek operace. Originálních náhradní komponenty jsou fixované obvykle pomocí tzv. kostního cementu, nebo při odpovídající kvalitě kosti a použití implantátu se speciálním povrchem umožňujícím osteointegraci (vrůstání kostní hmoty do implantátu) i bez kostního cementu. Při výrazném postižení kolenního kloubu je možné vyměnit i kloubní plochy pately (čéšky).

Co vás čeká po operaci?

První dny po operaci dostanete kompresivní návleky, které zabraňují vzniku zánětu žil nebo uvolnění tzv.trombů (plaků) ze žil dolních končetin a jednoduchými cviky budete podporovat tok krve v dolních končetinách. Přibližně druhý den dostanete za úkol spolu s fyzioterapeutem se postavit, případně ujít pár kroků za pomoci francouzských holí a začnete "posilovat" izometrickým cvičením (zatnutí a povolení) svalstvo dolních končetin. Snažíme se o dosažení a udržení plné extenze (propnutí) kolenního kloubu a postupně zvyšujeme rozsah pohybu do flexe (ohnutí), která by měla při odchodu z nemocnice dosahovat 90°. Některá pracoviště aktivní cvičení doplňují pasivním cvičením na tzv. motodlaze, která s operovaným kolenem sama pohybuje v předem nastavených stupních.

Velmi důležitá je péče o jizvu a měkké tkáně (šlachy, svaly, vazy) narušené operačním přístupem pomocí tzv. manuálních technik je s výhodou i využití laseru nebo fokusované rázové vlny, která podporuje hojení měkkých tkání, prorůstání nových cévek do operaované tkáně a tím urychluje hojení.Radiální rázová vlna nám pak pomáhá v uvolnění vysokého svalového napětí v oblasti stehna, lýkta či hýždí, které vzniká jako reflexní odpověď na operační zákrok. Pokud nadměrné svalové napětí povolí, povolí i bolestivost v oblasti kolenního kloubu. Fyzioterapieut pak vede hodiny tak, aby jste posílili co nejvíce svaly v oblasti stehna (tzv. dynamické stabilizátory kolene), zlepšili propriocepci, hluboký stabilizační systém pro znovuosvojení si správných pohybových stereotypů. S úspěchem pro to využíváme řadu technik na neurofyziologickém podkladě jako je např. DNS dle Koláře, senzomotorická stimulace, metoda dle Roswithy Brunkow, Vojtova metoda apod..

Velmi vhodné pro hojení rány i snížení bolestivosti kolene je využití kinesiotapu. Využíváme jej i jako podpornou léčbu proti otoku kloubu současně při přístrojové či manuální lymfodrenáži.

Optimální rozsah pohybu a svalovou "kondici" dosáhnete mezi třemi až šesti měsíci po operaci. V budoucnu by jste se měli vyvarovat kleků, hlubokých dřepů a poskoků, budete tím šetřít kloubní implantát, přeci jen i ten má svou limitovanou životnost.

případ z klinické praxe

K nám na FYZIOkliniku přišla paní V.P. s bolestivými problémy s kolenem. Čekala jí jeho operace, byla nutná totální endoprotéza (TEP). Koleno měla výrazně oteklé a bolestivé. Bolest vyzařovala silně až do celé nohy a chodidla. Při daném úhlu ohnutí se jí nakonec koleno výrazně bolestivě zablokovalo a díky otoku bylo omezeně pohyblivé a ohebné.

Chcete se zeptat?

Požadované pole
Požadované pole
Požadované pole

Začala k nám na FYZIOkliniku tedy docházet před operací na terapie Rázovou vlnou a 2-3x týdně po dobu 3 měsíců na přístrojové lymfodrenáže. Ke konci léčby se cítila mnohem lépe, koleno bylo bez otoku a bolestivost výrazně menší. Netrápila ji už ani bolest vyzařující do celé nohy. Dokonce již nemusela brát léky proti bolesti. Jen v noci občas stále ještě léky potřebovala, ale i přesto bolest stále zůstávala při zablokování kolene v určitém úhlu. Tato skutečnost však souvisí s degenerativním opotřebením chrupavky kolenního kloubu. Proto je zde i nadále nutná náhrada kolenního kloubu.

Pohled tearpeuta

Před operací je dobré chodit na lymfodrenáže i fyzioterapii. Zlepší se hybnost celé nohy, menší otok neutlačuje cévy, rána se pak snáze hojí a klient bude tak rychleji schopen po operaci rehabilitovat a vrátit se do běžných denních činností. Nižší bolestivost přispívá k pozitivnějšímu přístupu k léčbě, operaci i pooperační léčbě. Přistrojovou lymfodrenáží před i po operaci se snižuje riziko vzniku zánětu žil, trombózy a embolie.

videoukázka fyzioterapeutického cvičení

Metoda PNF pro dolní končetinu

 

Autor: Mgr. Iva Bílková, FYZIOklinika fyzioterapie, Praha

Doporučujeme: Cviky prezentované na našich webových stránkách jsou připraveny a prezentovány univerzitně vzdělanými fyzioterapeuty. Jednotlivé cviky provádějte pouze v případě, že jste si vědomi konkrétní příčiny problému (symptomů) svého zdravotního stavu. V případě nejasností kontaktujte fyzioterapeuta, nebo rehabilitačního lékaře. Některé cviky Vám při špatném výběru mohou zdravotní stav zhoršit!

Copyright: Využití materiálů textových, obrazových, filmových zveřejněných na tomto webu není povoleno.

Neoprávněné kopírování obsahu bude postihováno v souladu se zákonem. V případě zájmu o spolupráci, prosím, kontaktujte společnost FYZIOklinika fyzioterapie s.r.o..

Související cviky

Kryoterapie ve spojení s Fyzioterapií

Kryoterapie neboli léčba extrémním chladem je metoda, která spočívá v aplikaci suchého mrazu (od –110°C do –130°C) na povrch těla, a to po dobu 2 - 4 minut, což vyvolá fyziologickou odezvu organismu na chlad v podobě zvýšeného vyplavování endorfinů…

Syndrom přesýpacích hodin

Věnujete se cvičení břišních svalů již od začátku své sportovní kariéry v dětském věku nebo jste začali právě teď? Pokud ano, je dobré vědět o možných rizicích chybného cvičení, kterých se můžete nevědomky dopustit při nevhodném trénování nebo udržování ideální…

Bolest ramen v okolí krční páteře vystřelující až do hlavy

OTÁZKA: Dobrý den,mám problém, bolí mě ramena okolo krční páteře s výstřelem až do čela a hlavy a s pálením očí. Cvičím a posiluji svaly, ale nic se nelepší.Poradíte, co dělat? Děkuji. ODPOVĚď: Dobrý den,může se jednat o blokádu krční…

Videa, která by Vás mohla zajímat

Mohlo by Vás zajímat

Bolesti hrudní páteře

Hrudní páteř je nejméně pohyblivým a současně jejím nejstabilnějším úsekem. Obtíže v této oblasti nebývají tak časté jako bolesti krční či bederní části, nicméně pokud se vyskytnou, bývají velmi nepříjemné. Blokády hrudní páteře a žeber Příčin vzniku bolestí pro tuto…

Osteoporóza

Způsobili jste si nedávno zlomeniny bez zjevných příčin? Trápí Vás ostré bolesti zad, máte pocit, že se stále více hrbíte, nedělá Vám dobře hluboký nádech? Přesvědčte se, zda nemáte i další symptomy nebo nepříznivé předpoklady, které by mohly způsobit osteoporotické…

Vliv Rázové vlny na hojení zlomenin a pakloubů

pseudoartróza - pakloub Zlomeniny jsou velmi časté úrazy, které se, ne vždy, správně a bez komplikací zhojí. Mezi nejčastější komplikace při hojení patří tzv. pseudoartrózy - paklouby. Pokud se zlomenina nezhojí zhruba do 6-8 týdnů, jedná se o pakloub. Ten…

Vaše otázky a odpovědi

Rekonvalescence po operaci ruptury menisku

OTÁZKA: Dobrý den,v koleni mi byla nalezena horizontální ruptura menisku. Chtěl bych se proto zeptat, za jak dlouho je po operaci člověk schopen volného pohybu (teď nemyslím sport) a jestli se chodívá na rehabilitace nebo je to spíše lehčí zákrok.…

Špatný došlap na nohu při sportu

OTÁZKA: Dobrý večer,dnes jsem při sportu špatně došlápl na nohu. Celé odpoledne to nebolelo, hybnost byla dobrá. Na večer však noha začala bolet, takže musím pokulhávat. Otok zatím není, mažu to Liotton 100 000 a mám to stáhnuté stahovacím obvazem.Poradíte…

Syndrom karpálního tunelu

OTÁZKA: Dobrý den,myslím si, že mám syndrom karpálního tunelu. Jsem více jak 20 let po operaci karpálních tunelů. Pracuji na počítači. V noci mě budí mravenčení prstů a ráno je ztěžka narovnávám. Potřebuji lékařskou zprávu, než se objednám k vám…
banner navody mob
banner clanky mob
RV banner
chcete se léčit zdarma

Řekli o nás

Pomáháme profesionálním sportovcům Pomáháme profesionálním sportovcům Jako soukromé centrum fyzioterapeutické péče jsme si vědomi toho, že naši klienti od nás očekávají maximální a profesionální péči. A to se snažíme dodržet a nezklamat Vaši důvěru. Naším cílem je Vám okamžitě a efektivně pomoci. A právě kvůli tomuto…
Z běžeckých závodů Z běžeckých závodů Pan M. N. - Pražský půlmaraton, 8. 4. 2014 Před pražským 1/2maratonem jsem měl cca třítýdenní bolesti na vnější straně pravého kolene. Měl jsem velké obavy, zda vůbec 1/2maraton odběhnu. Dozvěděl jsem se z internetových stránek Runczech.cz, že budete ve…
Martin Maxa - zpěvák Martin Maxa - zpěvák "Na vlastní kůži jsem v posledních měsících zkoušel vše možné i nemožné, jen abych se zbavil bolesti. Jsem ochotný podstoupit opravdu kde co, než jsem našel skutečně funkční způsoby léčby potíží se zády a koleny. Doopravdy zabrala až fyzioterapie za…